Kategorie:
Publikacje:

foldery do pobrania

 
Natalia Kania-Majzel
Rola wiedzy z zakresu nauk biologiczno-medycznych w pracy nauczyciela logopedy
Szymon Rozmus, Małgorzata Karakuszka-Baran
Terapeutyczna moc zajęć grupowych dla osób z afazją
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

Akcja DBDL - lata 2001-2012

 

Akcje Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych były organizowane przez Fundację na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Mowy w Zielonej Górze od 1995 roku. Początkowo obejmowały Zieloną Górę, a później stopniowo przyłączały się placówki z całego województwa zielonogórskiego a później lubuskiego. Z każdym rokiem rosła ilość przyjętych pacjentów: od 30 w pierwszej edycji, aż po 350 w roku 2000.

W 2001 roku Fundacja nawiązała ścisłą współpracę z Zarządem Głównym Polskiego Związku Logopedów, przekazując nowemu związkowi prawa do prowadzeniia Akcji w całej Polsce. Motywem tego kroku było przede wszystkim pragnienie rozszerzenia oddziaływań na cały kraj i wzmocnienie struktur zawodowych terapeutów mowy.

Od tej chwili akcja organizowana była w całej Polsce. Centrum koordynacyjnym przez cztery lata (2001-2004) pozostawała Zielona Góra z Jerzym Rządzkim jako koordynatorem głównym. W kolejnych latach (2005, 2006, 2008) koordynatorem głównym Akcji był Piotr Gruba zajmujący się obsługą internetową i przygotowaniem materiałów reklamowych.

Jednak ciężar odpowiedzilaności i podstawowe zadania organizacyjne spoczywały na barkach wolontariuszy w Oddziałach Polskiego Związku Logopedów. Koordynatorzy oddziałów zapraszali do współpracy i wspierali logopedów, którzy społecznie, w dniu wolnym od pracy poświęcali czas potrzebującym.
Koordynatorzy Akcji w oddziałach w całej Polsce nawiązywali współpracę z władzami wojewódzkimi, gminnymi, przekonywali lokalne media do konieczności niesienia pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami mowy i ich opiekunom a także uświadamiali społeczeństwo, kto może korzystać z oddziaływań lgopedycznych.

Dzięki zapałowi pierwszego Koordynatora Głównego udało się zbudować stronę PZL
i narzędzia internetowe potrzebne do uruchomienia Akcji jedengo dnia w całej Polsce.
Dzięki wytrwałości i zaangażowaniu koordyantorów wojewódzkich udało się zaprosić
do współpracy wielu logopedów, których zapał i poświęcenie zaowocowało przyjęciem:
w roku 2001 w ciągu jednego dnia ponad 3500 osób,  a nawet w niektórych rejonach kraju konieczne było uruchomienie akcji w dodatkowych dniach, by zaspokoić zapotrzebowanie.

W sumie w roku 2001 przyjęto ponad 4500 osób udzielając wskazówek, porad
i dokonując szczegółowej diagnozy.

Podobnie było w latach następnych (2002 - 4600 osób, 2003 - 3800 osób, 2004 - 4613, 2005 - 4509, 2006 - 4648, w 2008 - 3460, 2010 - 2677).


Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych był ogólnopolską akcją organizowaną raz w roku przez Polski Związek Logopedów.

Celem tej akcji było:

  • ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy;

  • rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej
    i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy;

  • pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacja słowną.

Akcja adresowana była do wszystkich zainteresowanych osób. Specjaliści logopedzi oferowali  pomoc zarówno rodzicom niemowląt i noworodków pragnących zadbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka, jak i rodzicom dzieci starszych, u których wymowa budzi niepokój i troskę rodziców.
Neurologopedzi i surdologopedzi udzielali w tym dniu pomocy młodzieży i dorosłym, osobom jąkającym się, po udarach mózgu, osobom po operacji krtani.
Do skorzystania z możliwości konsultacji zapraszaliśmy także osoby życia publicznego, dziennikarzy i artystów, którzy pragnęli poprawić swoja mowę, udoskonalić umiejętności związane z używaniem głosu, zadbać o lepszą komunikacje werbalną.

Celem tej Akcji organizowanej raz w roku była nie tylko pomoc potrzebującym. Dzięki nawiązywaniu współpracy przez logopedów i instytucje pragnęliśmy zbudować system wzajemnej informacji i wsparcia. Akcja opierała się o wykorzystanie Internetu, co z jednej strony ułatwiało kierowanie Akcją, a z drugiej pozwalało zbudować powszechnie dostępny system informacji.

Dlatego też wypełniając formularz zgłoszeniowy do Akcji każdy logopeda (lub dyrektor placówki) miał możliwość dopisania swojej instytucji do ogólnie dostępnej internetowej bazy danych o placówkach świadczących pomoc logopedyczną w Polsce. Baza ta nadal jest dostępna przez cały rok na stronach Polskiego Związku Logopedów służąc pomocą wszystkim poszukującym specjalistów w zakresie terapii głosu i mowy.

W roku 2012 Akcja DBDL została zakończona, przekształciła się w Europejski Dzień Logopedy, świętowany 6 marca.

Logopedzi organizują wtedy różne konkursy, konferencje, szkolenia, spotkania dla Rodziców, wystawy, spotkania związkowe, szkoleniowe, również - bezpłatne diagnozy logopedyczne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich logopedów do udziału w popularyzacji EDL  poprzez organizację wydarzeń logopedycznych pod patronatem PZL.

 
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.