Publikacje:

foldery do pobrania

 
Monika Nowicka - Eduterapeutica
Logopedia może być przygodą – multimedialne ćwiczenia logopedyczne.
Piotr Jaworski
Dezynfekcja i sterylizacja pomocy logopedycznych.
dr Ewa Kaptur
Logopedo, dbaj o swój głos!
Monika Szubrycht
Autyzm - po czym go poznać?
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2017-10-17
autor artykułu: Joanna Grabowska-Okraska
2017.10.20-21. Polonijny Dzień Dwujęzyczności

 

Polonijny Dzień Dwujęzyczności (Polish Bilingual Day) - ogólnoświatowe święto polonijne, które pojawiło się w naszym kalendarzu w 2015 r.
i  obchodzone jest w każdy trzeci weekend października.

 

Pomysłodawcami i organizatorami tego przedsięwzięcia jest Fundacja Dobra Polska Szkoła z Nowego Jorku, a inicjatywa została wsparta i współfinansowana przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Głównym celem jest celebracja polskiego języka i dwujęzyczności polonijnych rodzin za granicą, a także promocja wizerunku i dobrego imienia Polski, polskiego dziedzictwa oraz współczesnych interesów Polski na arenie międzynarodowej.

Idea tego święta powstawała już wcześniej - nowojorska fundacja Dobra Polska Szkoła
od kilku lat prowadziła w polonijnym środowisku w USA kampanię na rzecz dwujęzyczności pt. „W naszym domu mówimy po polsku". Publikowano artykuły, wywiady, nagrania filmowe i relacje promujące edukację w języku ojczystym w polskich rodzinach zamieszkałych poza granicami kraju. W ramach akcji organizowano też spotkania z rodzicami i nauczycielami z polskich szkół.

Pomysł na święto przypominające Polakom - emigrantom o wartościach wynikających
z dwujęzycznej edukacji i jej znaczeniu w życiu Polonii i Polski był ukoronowaniem
i podsumowaniem wcześniejszych akcji fundacji.

Pomysłodawczynią PDD była Eliza Sarnacka-Mahoney, projekt był pracą zbiorczą redakcji DPS w składzie Marta Kustek (red. naczelna), Danuta Świątek (z-ta red. naczelnej),
Lidia Russell, Ireny Biały, Bożena Chojnacka, Karina Bonowicz i Andrzej Cierkosz
(prezes Fundacji Dobra Polska Szkoła).

 

Polonijny Dzień Dwujęzyczności ma podkreślać potrzebę kreowania lepszych i pełniejszych relacji między Polonią a Polską, a także wzmacniać wagę dwujęzyczności w ogólnym stymulowaniu rozwoju dziecka.

 

„Przekazując polonijnemu dziecku język ojczysty, przekazujemy mu polskie korzenie, wzbogacamy jego osobowość i poszerzamy horyzonty w sposób wyjątkowy, otwierając przed nim furtkę do pełnej partycypacji w życiu Polski i Polonii w dorosłym życiu.

Wychowujemy pokolenie osób, które dzięki funkcjonalnej dwujęzyczności staną się
w przyszłości najlepszymi, najefektywniejszymi ambasadorami i rzecznikami polskości
za granicą - funkcjonalna dwujęzyczność Polonii jest najważniejszym pomostem łączącym brzegi świadomości Polski na temat innych krajów i zagranicy na temat Polski.
To najkrótsza i najszybsza droga do eliminacji nieporozumień, błędnych koncepcji
i stereotypów.

Do zrobienia jest wiele, bo pomimo przełomowych zmian, jakie zaszły w Polsce
w ostatnim ćwierćwieczu we wszystkich dziedzinach życia, wiedza o polskiej historii najnowszej w wielu krajach, w tym w USA, zatrzymała się na symbolach sygnowanych imionami Lecha Wałęsy oraz papieża Jana Pawła II.

Znajomość języka polskiego otwiera przed młodą Polonią szansę zrozumienia tych zmian, osobistego ich doświadczenia, i w związku z tym efektywniejszej pracy na rzecz poszerzenia wiedzy mieszkańców innych krajów na temat Polski oraz zmiany w wizerunku Polski świecie."