Publikacje:

foldery do pobrania

 
dr Krzysztof Szamburski
Niepłynność mówienia jako zaburzenie komunikacji.
Jacek Witczak
Jąkający są jak rodzina.
Zenobia Bogdanowska
Jąkanie wczesnodziecięce. Jak podjąć właściwe działania?
administrator
Materiały na temat jąkania i giełkotu.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2018-02-03
autor artykułu: Marzena Nguyen
2018.02.03. Specjalizacja w dziedzinie neurologopedii

Aktualne:

Specjalizacja w dziedzinie neurologopedii

Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia regulują przepisy ustawy
z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty
w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
(Dz. U. 2017 poz. 599)
.

Warunki, jakie powinna spełnić osoba, która zamierza rozpocząć szkolenie specjalizacyjne:

▪ złożyć w SMK wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie neurologopedii do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na obszarze którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne,

▪ posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany
po ukończeniu studiów na kierunku wskazanym w załączniku nr 2
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
(Dz. U. 2017 poz. 1217).

▪ zakwalifikować się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego
w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić także osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określonym w załączniku nr 2, przy czym, wykonywała co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia i uzyskała zgodę dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego.

opracowała: Marzena Nguyen
źródło: www.poznan.uw.gov.pl/zdrowie


 

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.