Publikacje:

foldery do pobrania

 
Milena Stasiak
Standard gabinetu logopedycznego.
Ewa Małachowska
Przykładowe metody pracy z dziećmi do prowadzenia w domu
Piotr Jaworski
Dezynfekcja i sterylizacja pomocy logopedycznych.
Anna Paluch
Ogólne informacje dla rodziców dzieci z problemami z mową.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2019-01-21
autor artykułu: Milena Stasiak
2019.01.12. Zmiany w aktach prawnych dot. oświaty

 

 


 

Prawo oświatowe - aktualizacja styczeń '2019

 

 

 


 

pobierz: 2019.01.12. zmiany w aktach prawnych dot. oświaty.pdf [62.7Kb]

 


 

Istotne zmiany w modyfikowanych regulacjach prawnych 2018-2019
związanych z pomocą logopedyczną dotyczą:

 

 

1. WYKAZU ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ LOGOPEDÓW
W RAMACH PENSUM I POZA PENSUM

 

 

 

akt

Dz.U. 2018 poz. 1601

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

 

link

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001601/O/D20181601.pdf

 

 

uwagi

O wyżej w/w regulacje dt. dookreślenia zadań wykonywanych w ramach pensum i poza pensum wnioskowano we współpracy z ORE w ramach projektu opracowywania standardów pomocy psychologiczno -pedagogicznej oraz formułując postulaty w Opiniach kierowanych przez ZG PZL do MEN

 

 


 

 

 

2. OCENY PRACY NAUCZYCIELI

 

- Odstąpienia od obowiązku opracowania regulaminów wskaźników oceny pracy
poprzez :

 

 

akt

Dz.U. 2018 poz. 1133

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (ze zmianami)

 

link

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001133/O/D20181133.pdf

 

uwagi

W aktualnie obowiązującym w/w Rozporządzeniu:

- w odniesieniu do kryteriów oceny wskazanych przy stopniach awansów nauczycieli ustalono skalę 0-3 punktów w celu oceny stopnia realizacji kryteriów przez nauczyciela poddanego ocenie

 

(zmiany wprowadzono poprzez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego, w którym odstąpiono od wcześniejszego obowiązku ustalania Regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli)

Link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000005/O/D20190005.pdf

 

- związki zawodowe nie akceptowały poprzednio proponowanych rozwiązań narzucających regulaminy z określonymi wskaźnikami

 

 


 

 

 

29 listopada 2018 r.. Prezydent podpisał przyjętą 22 listopada br. przez Sejm RP ustawę o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245)

 

3.

 

 

 

 

akt


Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245


Ustawa prawo oświatowe


 


link

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf

 

 

 

uwagi

Akt zawiera regulacje wprowadzone poprzednio rozporządzeniami

 

 


 

 

 

 

 

W związku z powtarzającymi się zapytaniami dotyczącymi czasu pracy logopedy,
ponownie informujemy:

 

 

 

- pensum logopedy wynosi 22h - ( 22hx 60 minut), wyjątkiem sa Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne - 20 h (20hx 60 minut)

 

- czas trwania zajęć logopedycznych - 45 minut

 

- czas trwania rewalidacji w szkołach - 60 minut

 

Czas trwania zajęć logopedycznych z zakresu pomocy pscyhologiczno -pedagogicznej określa:

 

Dz.U. 2017 poz. 1591

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

 

 

Link:

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001591/O/D20171591.pdf

 

 

 

Czas trwania obowiązkowych zajęć edukacyjnych określa:

 

rozporządzenie o organizacji pracy szkól i przedszkoli.

 

 

 

Dz.U. 2017 poz. 649

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

 

 

 

Link:

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000649/O/D20170649.pdf

 

 

 

Przewodnicząca Komisji ZG PZ

 

ds. Oświaty

 

Milena Stasiak

 

 

 

 

 


 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.