Publikacje:

foldery do pobrania

 
Milena Stasiak
Standard gabinetu logopedycznego.
Ewa Małachowska
Przykładowe metody pracy z dziećmi do prowadzenia w domu
Piotr Jaworski
Dezynfekcja i sterylizacja pomocy logopedycznych.
administrator
Materiały na temat jąkania i giełkotu.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2020-03-22
autor artykułu: Ewa Małachowska
Organizacja czasu pracy w okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

Szanowni Państwo, drodzy logopedzi!

Mija pierwszy tydzień, w którym zawieszono zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w budynkach przedszkoli i szkół. Polski Związek Logopedów aktywnie działa na rzecz zapewnienia logopedom bezpiecznych warunków pracy w okresie pandemii.

Wystosowaliśmy w tej sprawie pisma do Premiera i Ministrów, Wojewodów, linki do pism zamieściliśmy na stronie Polskiego Związku Logopedów.

Obecna sytuacja, bez względu na to gdzie jesteśmy zatrudnieni, to nie urlop, a konieczność przestawienie się na inny sposób prowadzenia terapii logopedycznej.

Zmieniony sposób prowadzenia zajęć logopedycznych w szkołach, przedszkolach i placówkach wymaga od nas zaplanowania innej organizacji i ewidencjonowania czasu pracy oraz dokonania zmian w zaplanowanej terapii.

1. Organizacja i ewidencjonowanie czasu pracy w placówkach, które zawiesiły zajęcia dydaktyczno-wychowawcze:

Organizacja pracy i ewidencjonowanie jej przebiegu możliwa jest przy wykorzystaniu:
e -dzienników, możliwości połączeń min. przy użyciu komunikatorów np. skype, poczty internetowej, Facebook'a, telefonu i innych dostępnych Państwu i rodzicom.

a) Prowadzenie zajęć w systemie grup terapeutycznych tj, łączenia się z daną grupą np. na Facebook'u lub w przypadku zajęć indywidualnych realizowanych np. w ramach WWR, czy rewalidacji z określonym pacjentem/rodzicem. Czas połączenia jest ewidencjonowany, należy go tylko archiwizować. Przy korzystaniu z Facebook'a, tworzenia grup na Facebook'u - terapeuci widzą, kto jest zalogowany, pacjenci widzą nas, nagranie sesji terapeutycznej można zachować.

b) Ta sama zasada ewidencjonowania dotyczy rozmów telefonicznych.

c) Poczta elektroniczna - przygotowanie, przesłanie i ewidencjonowanie konspektów zajęć terapeutycznych, z dokładnym opisem przebiegu zajęcia, czasu jego trwania. Korespondencja jest archiwizowana.

Terapia

Trudnością, którą musimy uwzględniać, jest brak możliwości kontroli poprawności wykonywanych zadań i o ile ćwiczenia bazujące na percepcji słuchowej, wzrokowej oraz ćwiczenia oddechowe powinny być wykonane prawidłowo, to już ćwiczenia artykulatorów wymagają od nas wyraźnej instrukcji, i o ile to możliwe, lepiej prowadzić je z wykorzystaniem kamery.

W przypadku dyslali, ale nie tylko, największą  trudnością będzie ocena przez rodzica, czy dana głoska, w izolacji, sylabie czy określonej pozycji w wyrazie będzie realizowana normatywnie. Podobnie trudne do oceny poprawności wykonania może okazać się dla rodzica np. wyrażenie dźwiękonaśladowcze.

W związku z tym można rozważyć zmianę w programie zaplanowanej terapii i prowadzić ćwiczenia utrwalające osiągnięte umiejętności, bez wprowadzania kolejnych etapów terapii np. głosek do wywołania, które mieliśmy zaplanowane.

Logopedzi- logopedom, praktycy-praktykom

Mając na uwadze te i inne przytaczane przez Państwa uwagi - łącznie ze wskazaniem, że w sieci jest bardzo dużo nieprawidłowych metodycznie propozycji ćwiczeń logopedycznych, po konsultacji z zarządem oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Logopedów proponujemy wznowienie cyklu Logopedzi-logopedom,  praktycy-praktykom i przesyłanie: propozycji zajęć, pomocy logopedycznych do wykonania w domu, programów ćwiczeń, filmów terapeutycznych oraz sprawdzonych linków do materiałów już istniejących w sieci, w celu udostępnienia na stronie FB PZL oddział kujawsko-pomorski.

Materiały, które chcecie Państwo udostępnić proszę przesyłać na adres: administrator@logopeda.org.pl

Przesyłane materiały są Państwa dziełem autorskim i jako takie, prosimy o ich podpisanie i zawarcie formułki, że wyrażacie Państwo zgodę na ich opublikowanie na stronie FB PZL oddział kujawsko-pomorski. Mamy nadzieję, że w ten sposób pomożemy sobie wzajemnie przeorganizować, a w zasadzie zorganizować na nowo terapię logopedyczną prowadzoną zdalnie.


Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia oraz wytrwałości w tym trudnym czasie

Ewa Małachowska
Przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.