Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2020-03-20
2020.03.19. Odpowiedź Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN


Polski Związek Logopedów otrzymał odpowiedź od pani Joanny Wileckiej, Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN:

2020.03.19. odpowiedź MEN ws. funkcjonowania SOSW i PP-P.pdf [137.1Kb]

====================================================

Warszawa, 19 marca 2020 r.

DWKI-WSPE.515.38.2020.


Pani Ewa Małachowska

Przewodnicząca

Polskiego Związku Logopedów

Warszawa

e-mail: zgpzl@logopeda.org.pl

 

Szanowna Pani Przewodnicząca,

 

w odpowiedzi na pismo z 16 marca 2020 r. nr ZGPZL/III/2020r w sprawie braku zawieszenia zajęć m.in. w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz poradniach pychologiczno-pedagogicznych, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, uprzejmie informuję.

Czasowe ograniczenie funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19[1] nie dotyczy tych placówek ze względu na konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiedniej do ich potrzeb opieki oraz wsparcia rodziców w zapewnieniu tej opieki.

Specyfika działania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych polega na tym, że dzieci i młodzież mają zapewnioną naukę, wychowanie oraz  całodobową opiekę[2]. W placówkach tych prowadzone są  zajęcia o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym i dwutygodniowa przerwa mogłaby mieć negatywny wpływ na proces rewalidacji tych dzieci i młodzieży.

Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że  przepisy § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia jednoznacznie wskazują, że rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do przedszkoli lub szkół funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i w przypadku dzieci do 8. roku życia, rodzice zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego[3].

Jednocześnie uprzejmie informuję, że dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów[4].

Natomiast poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzą przede wszystkim działania związane z orzekaniem, a bezpośrednia praca z dziećmi i młodzieżą najczęściej organizowana jest w formie indywidualnej. Specyfika działania poradni psychologiczno-pedagogicznych nie jest związana z obecnością w jednym budynku/miejscu tak dużej liczby dzieci, jak ma to miejsce w przypadku placówek oświatowych objętych zawieszeniem działalności. Ponadto to rodzice decydują o udziale swojego dziecka w zajęciach.

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, może podjąć decyzję, w porozumieniu z jednostką samorządu terytorialnego[5] o rozwiązaniach dotyczących ograniczenia funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej m.in. poprzez zawieszenie zajęć grupowych, logopedycznych czy też wszystkich zajęć prowadzonych przez pracowników poradni w bezpośrednim kontakcie z dziećmi/uczniami lub całkowitym zamknięciu placówki i zorganizowaniu pomocy dla uczniów, rodziców poprzez rozmowy telefoniczne oraz konsultacje on-line.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej MEN pod linkiem https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Z wyrazami szacunku


Joanna Wilewska

Dyrektor

Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego
/ - podpisany cyfrowo/[1] Dz. U. z 2020 r. poz. 410

[2] § 42 ust.  1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych  ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606).

[3] § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

[4] §18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

[5] §18 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

EDL '2024 plakat maxi

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.