Publikacje:

foldery do pobrania

 
Milena Stasiak
Standard gabinetu logopedycznego.
Ewa Małachowska
Przykładowe metody pracy z dziećmi do prowadzenia w domu
Piotr Jaworski
Dezynfekcja i sterylizacja pomocy logopedycznych.
Anna Paluch
Ogólne informacje dla rodziców dzieci z problemami z mową.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2020-04-27
autor artykułu: Ewa Latocha, Ewa Małachowska
2020.04.27. STANDARD POMOCY LOGOPEDYCZNEJ ONLINE

 

Szanowni Logopedzi,

minął już miesiąc od momentu podjęcia przez wszystkich nowego sposobu życia podczas pandemii COVID-19. Ludzie w każdym wieku mają trudności ze znalezieniem różnych sposobów na nawiązanie kontaktów społecznych, jednak w przypadku dzieci z zaburzeniami językowymi, które także w najlepszych czasach mają trudności z interakcjami społecznymi - dystans fizyczny wymagany w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się pandemii może być szczególnie trudny.

Pacjenci - zwłaszcza dzieci wymagające terapii logopedycznej, mogą mieć problem w zrozumieniu sytuacji panującej na świecie, związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Pacjenci ze wskazaniami do terapii logopedycznej powinni być objęci zajęciami o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym czy rewalidacyjnym. Przerwa w realizacji tych zajęć może mieć negatywny wpływ na proces rewalidacji.

Nie wiemy, jak długo gabinety stacjonarne pozostaną zamknięte, pacjenci oraz ich rodzice lub opiekunowie nie będą korzystać z form pomocy logopedycznej - diagnozy, porad, konsultacji oraz terapii, a tym samym logopedzi pozostaną bez dochodów. W takiej sytuacji możemy wykorzystać ogólnodostępne rozwiązania techniczne i zorganizować stanowisko pracy online - sami, bądź z pomocą specjalisty IT.

Zapewnienie bezpiecznej, efektywnej oraz merytorycznej pracy online musi opierać się na określonych  zasadach, których należy przestrzegać w trosce o jakość naszej pracy.


Polski Związek Logopedów proponuje wprowadzenie
następującego standardu pomocy logopedycznej online:

 

1. Logopeda proponuje odpowiednie  formy pomocy w oparciu o diagnozę logopedyczną.

 

2. Wsparcie logopedyczne online może być prowadzone w formach indywidualnych: porada, konsultacja, instruktaż do pracy w domu lub terapia.

 

3. Terapia dzieci organizowana jest we współpracy z rodzicami/opiekunami- terapeuta pracuje z dziećmi TYLKO w obecności opiekuna.

 

4. Kontakt rodzica/opiekuna z terapeutą jest stały, zajęcia odbywają się cyklicznie wg opracowanego i zatwierdzonego przez terapeutę i rodzica/opiekuna planu.

 

5. Ustalone są formy wzajemnego kontaktu i współpracy najkorzystniejsze dla obu stron. Do wykorzystania są różne, bezpłatne narzędzia komunikacji online, sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa przesyłu danych.

 

6. Terapeuta określa rodzaj schorzenia, dysfunkcji, możliwości zastosowania zaplanowanych działań terapeutycznych oraz wiek pacjentów, których terapii się podejmuje, aby uniknąć sytuacji, w których po zadeklarowaniu się, będzie zmuszony zrezygnować z prowadzenia terapii z daną osobą.

 

7. Jednostka terapii ma określony wymiar czasu dla dorosłych i dzieci. Pojedyncze spotkanie online z dzieckiem nie przekraczać 30 minut. Przygotowywanie ćwiczeń, przesłanie materiałów, analiza nadesłanych materiałów wliczane są do czasu trwania terapii, ale nie do jednostki terapeutycznej prowadzonej online.

 

8. Terapia prowadzona jest zgodnie z opracowanym na podstawie diagnozy programem terapii:

 • uwzględnia specyfikę prowadzenia terapii naodległość,
 • uwzględnia naturalne potrzeby dziecka,
 • uwzględnia możliwości realizowania ćwiczeń w domowych warunkach,
 • jest sprawna, funkcjonalna,
 • jest prowadzona w odstępach czasowych, które nie zaburzą realizacji programu terapii,
 • polega na merytorycznych zasobach dedykowanych do wspierania rozwoju mowy, języka ikomunikacji społecznej.

 

9. Organizacja miejsca pracy pacjenta:

 • nie prowadzimy spotkania przez telefon,
 • pacjent ma zapewnione ergonomiczne stanowisko pracy z komputerem,
 • biurko i krzesło pacjenta są dostosowane do jego wzrostu,
 • monitor:

- stabilny, o rozmiarze od 15 cali, odpowiednio ustawiony,
- nie powinno odbijać się w nim w nim światło,
- terapeuta powinien widzieć twarz dziecka,
- terapeuta ma możliwość obserwowania dziecka w pozycji stojącej
z możliwością wykonywania ruchów całego ciała, kończyn dolnych/górnych,

 • należy przygotować pomoce - odpowiednie do pracy online.

 

10. Wskazania dotyczące przygotowania ćwiczeń logopedycznych w ramach terapii online:

 • przekazywanie rodzicom materiału do ćwiczeń wraz z dokładną instrukcją przed rozpoczęciem spotkania online,
 • dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb dziecka,
 • dobór ćwiczeń możliwych do wykonania przez osobę niebędącą specjalistą w danej dziedzinie,
 • planowanie ćwiczeń z uwzględnieniem nieco innego „upływu czasu" naspotkaniu online - analiza procesu uwagi, jej koncentracji i wahań w związku z indywidualną percepcją pacjenta,
 • zaplanowanie jak największej liczby czynności praktycznych oraz ograniczonej do minimum liczby czynności opartych na wypełnianiu kart pracy,
 • doskonalenie i utrwalanie nabytych umiejętności,
 • dobór odpowiednich ćwiczeń do etapu terapii,
 • wzmacnianie wszystkich postępów dziecka.

 

11. Prowadząc terapię online należy pamiętać, że  obowiązują przepisy dotyczące prywatności uczniów z zaburzeniami mowy i języka. Osobista dokumentacja medyczna nie może być udostępniana bez zgody rodziców.

 

12. Terapia objęta jest prawami autorskimi. Nagrywanie, powielanie i rozpowszechnianie udostępnionego materiału bez zgody logopedy jest zabronione.

 

13. Przed podjęciem terapii online należy podpisać kontrakt terapeutyczny określający: cele terapii, przewidywany czas jej trwania, częstotliwość spotkań, liczbę jednostek terapeutycznych, sposób komunikacji/komunikator, cenę jednostki terapeutycznej i sposób jej rozliczania, warunki podjęcia terapii - min. wymagania sprzętowe oraz oświadczenie rodzica/pacjenta o zgodzie na podjęcie terapii oraz ochronie danych osobowych zgodnie z RODO.


Ewa Latocha, członek Zarządu Dolnośląskiego Oddziału PZL

Ewa Małachowska, Przewodnicząca PZL

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.