Publikacje:

foldery do pobrania

 
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
Anna Paluch
Afazja u dwulatka? u trzylatka?
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2020-05-05
autor artykułu: Milena Stasiak
2020.05.05. PRACA LOGOPEDY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH OD 6 maja 2020 r. - REKOMENDACJE PZL


PRACA LOGOPEDY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
OD 6 maja 2020 r.

- REKOMENDACJE PZL


W związku z ogłoszeniem rozprządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Polski Związek Logopedów apeluje o kontynuację pracy zdalnej przez logopedów zatrudnionych we wszystkich placówkach oświatowych.

 

Na potrzeby zdalnej pracy został wypracowany STANDARD POMOCY LOGOPEDYCZNEJ ONLINE, dostępny na stronie www.logopeda.org.pl: https://logopeda.org.pl/new.php?id=1212.

Polecamy również zapoznanie się z propozycjami  metod polecanych do pracy z dziećmi w domu: https://logopeda.org.pl/publikacja.php?id=71

Należy mieć na uwadze, że bardzo często logopedzi zatrudnieni są w niepełnym wymiarze czasu w kilku placówkach, co stwarza niebezpieczeństwo przenoszenia potencjalnego zakażenia wirusem COVID-19.

 

To specjalista logopeda podejmuje decyzję o formie pracy (zdalnej/bezpośredniej), konieczne jest też oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dot. stanu zdrowia dziecka.


W sytuacjach, gdy bezpośredni kontakt z dzieckiem/uczniem jest konieczny, wnosimy o zmianę sposobu  prowadzenia tych form pomocy wg zasad:

  • zachowanie minimalnej bezpiecznej odległości między logopedą a dzieckiem/osobą korzystającą z badań/terapii,
  • wyposażenie logopedy w środki ochrony osobistej: przyłbice, maseczki, rękawiczki, fartuchy jednorazowe, odpowiednie środki dezynfekcyjne,
  • wyposażenie dziecka/ucznia/rodzica w przyłbice, maseczki i rękawiczki,
  • dezynfekcja blatów oraz rąk i obuwia uczestników badań/terapii przed zajęciami,
  • jeśli jest to możliwe - zastosowanie przesłony plexi na blacie roboczym,
  • do użytku dopuszcza się pomoce logopedyczne zalaminowane lub jednorazowe,
  • po każdej sesji terapeutycznej użyte pomoce muszą być zdezynfekowane,
  • zajęcia logopedyczne odbywają się w formie indywidualnej, w niezbędnym minimalnym czasie bezpośrednich zajęć,
  • między zajęciami konieczne są 15 minutowe przerwy w celu dezynfekcji, przygotowania bezpiecznych pomocy i gabinetu.


Wnioskujemy też o przebadanie testem na COVID-19 każdego pracownika przed dopuszczeniem go do pracy bezpośredniej z dzieckiem/uczniem oraz cotygodniowego powtarzania badania.


Polecamy również pracodawcom zwracanie się do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych o określenie bezpiecznych warunków do wykonywania zadań w przedszkolach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz skorzystanie z wytycznych dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce (https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja).

 

Dla zachowania bezpieczeństwa pacjentów i logopedów Polski Związek Logopedów rekomenduje kontynuację pracy zdalnej wg wcześniej opracowanych standardów pracy online.

 

Zarząd Główny
Polskiego Związku Logopedów

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.