Publikacje:

foldery do pobrania

 
Milena Stasiak
Standard gabinetu logopedycznego.
Ewa Małachowska
Przykładowe metody pracy z dziećmi do prowadzenia w domu
Piotr Jaworski
Dezynfekcja i sterylizacja pomocy logopedycznych.
Anna Paluch
Ogólne informacje dla rodziców dzieci z problemami z mową.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2020-05-05
autor artykułu: administrator
5 maja - Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

5 maja to Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Jest to święto obchodzone w Europie od  początku lat 90. XX wieku jako dzień godności osób niepełnosprawnych.

Celem obchodów jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie oraz w życiu codziennym. Jest dniem manifestowania tolerancji i równouprawnienia.

Wiele dokumentów międzynarodowych potwierdza prawa człowieka i przeciwstawia się dyskryminacji. Należą do nich między innymi:
- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948),
- Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (1950),
- Międzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych (1966),
- Konwencja o prawach dziecka (1989),
- Traktat Amsterdamski (1997),
- Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami (2006).

Oto ich przesłanie:

1. Człowiek ma niezbywalną godność przysługującą osobie ludzkiej.

2. Konsekwencją uznania tej godności są przynależne wszystkim, bez jakiejkolwiek różnicy, wolności i prawa człowieka, a wśród nich:
- prawo do życia,
- wolność od tortur oraz innych form nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania,
- prawo do ochrony prawnej,
- prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
- prawo do wolności myśli i sumienia,
- prawo do wyrażania opinii i wolności słowa,
- prawo do wolności zgromadzeń i stowarzyszania się,
- zakaz dyskryminacji,
- prawo do odpowiedniego poziomu życia i do zabezpieczenia społecznego,
- prawo do opieki medycznej,
- prawo do kształcenia się,
- prawo do korzystania i współtworzenia kultury.

 

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.