Publikacje:

foldery do pobrania

 
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
Anna Paluch
Afazja u dwulatka? u trzylatka?
Milena Stasiak
Standard gabinetu logopedycznego.
Ewa Małachowska
Przykładowe metody pracy z dziećmi do prowadzenia w domu
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2020-11-06
autor artykułu: Milena Stasiak
Aktualne akty prawne w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Szanowni Państwo,

we wrześniu w resorcie oświaty ujednolicono rozporządzenia dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej. W odpowiedzi na liczne zapytania logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych, udostępniam wykaz przydatnych aktów prawnych.

W związku z trudną sytuacją epidemiczną podejmujecie Państwo rozmowy z pracodawcami dotyczące organizacji pracy, więc zachęcam do zapoznania się z załączoną aktualizacją. Powołując się w opracowywaniu dokumentów na wymienione akty prawne warto zaznaczać aktualny Dziennik Ustaw.


Wykaz ujednoliconych AKTÓW PRAWNYCH
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna '2020

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. (poz. 1552):

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2018 r.
w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych ( Dz.U. 2020 poz. 1552)

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001552/O/D20201552.pdf

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. (poz. 1280)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1280)

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001280/O/D20201280.pdf

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. (poz. 1309)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2020 poz. 1309)

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001309/O/D20201309.pdf

 

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. (poz. 1289)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2020 poz. 1289)

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001289/O/D20201289.pdf

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U. poz.1394)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001394/O/D20201394.pdf

 

Ponadto na bieżąco pojawiają się kolejne rozporządzenia w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną, z którymi w resorcie oświaty zapoznają Państwa pracodawcy.


Z życzeniami zdrowia

Przewodnicząca Komisji  ZG PZL ds. Oświaty

Milena Stasiak

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.