Publikacje:

foldery do pobrania

 
Natalia Kania-Majzel
Rola wiedzy z zakresu nauk biologiczno-medycznych w pracy nauczyciela logopedy
Szymon Rozmus, Małgorzata Karakuszka-Baran
Terapeutyczna moc zajęć grupowych dla osób z afazją
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2022-02-20
autor artykułu: admin
2022.02.20. stanowisko Zarządu Głównego PZL ws. projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych


Zarząd Główny przedstawia swoje stanowisko
ws. projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych.


ZG PZL/ II/2022
Warszawa, 20.02.2022.

 

Sz. P. Adam Niedzielski
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Dotyczy: projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych
(wersja opublikowana dnia  20. 01. 2022.).

 

Środowisko logopedów od wielu lat zabiega o ustawę regulującą funkcjonowanie naszego zawodu w resorcie zdrowia. Z dużymi nadziejami oczekiwaliśmy na ustawę, niestety niniejszy projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych nie wyczerpuje rozwiązań charakterystycznych dla udzielania pomocy logopedycznej i w obecnym brzmieniu jest on niekorzystny dla czynnych zawodowo logopedów, co jest bezpośrednim powodem naszej negatywnej opinii w ww. kwestii.

Po analizie struktury zatrudnienia i po uwzględnieniu opinii środowiska logopedów, Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów przekazuje następujące zastrzeżenia do projektu ustawy.

Projekt ustawy nie ustanawia samorządu zawodowego, co istotnie podważa bezpieczeństwo pracowników w zakresie wykonywania obowiązków oraz idącej za tym odpowiedzialności prawnej. 
Mając na uwadze to, w jakiej mierze zawód logopedy jest włączony w prace zespołów leczących na świecie, jakie są jego umiejętności i kompetencje - nie możemy zgodzić się na proces regulacyjny bez powstania organu nadzoru i reprezentacji zawodu logopedy, jak to ma miejsce w przypadku innych zawodów medycznych: lekarzy, pielęgniarek i położnych czy fizjoterapeutów.

Samorząd zawodowy to jednostka posiadająca odpowiednie kompetencje do ochrony praw zawodowych logopedów oraz zabezpieczenia czynności zawodowych przed nieuprawnionym ich wykonywaniem, prowadzi rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodu oraz reguluje zasady odpowiedzialności zawodowej. Mając na uwadze aktualny rynek pracy logopedy są to kwestie, które będą wymagały szczególnej uwagi.

W związku z tym, że logopedzi zatrudnieni są zarówno w resorcie zdrowia, jak i w resorcie oświaty oraz w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, niniejszy projekt może spowodować nieprzewidziane skutki prawne dla ich funkcjonowania zawodowego poza resortem zdrowia.

Ponadto z powodu braku projektów aktów wykonawczych do ustawy niejasne są przyszłe rzeczywiste rozwiązania dla funkcjonowania zawodowego logopedów, w tym wymagań dotyczących organizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Konieczne jest określenie procedury kształcenia logopedów, modyfikacja programów i treści nauczania, ujednolicenie zasad uzyskiwania specjalizacji, punktowego i akredytowanego doskonalenia zawodowego. Akt prawny winien jasno określić zakres świadczeń medycznych przypisanych do zawodu logopedy oraz zasady współpracy z innymi zawodami medycznymi. Konieczne jest też określenie jednolitych warunków pracy i kompetencji zawodowych,  niezależnie od miejsca zatrudnienia.

 

Podsumowanie:

Powyższe unormowania są dla naszej grupy zawodowej niezwykle istotne, a ich brak - niekorzystny zarówno dla logopedów, jak też dla naszych pacjentów i innych osób korzystających z pomocy logopedycznej.

Przede wszystkim ze względu na potrzebę zapewnienia wysokiej jakości usług z zakresu diagnozy, terapii i profilaktyki logopedycznej - uważamy, że konieczne jest wprowadzenie ustawy regulującej zawód logopedy. Odrębna, ponadresortowa ustawa, pozwoli logopedom na pełne dostosowanie zawartych w niej przepisów do specyfiki pracy, warunków wykonywania zawodu, ścieżki kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów opiniuje negatywnie projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych uwzględniając wszystkie uwagi środowiska logopedów rekomenduje wyodrębnienie zawodu logopedy  w osobnej ustawie  regulacyjnej.

 

/-/ Ewa Małachowska
Przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów

 

Otrzymują:

  1. adresat
  2. Polskie Towarzystwo Logopedyczne
  3. Krajowy Konsultant ds. Neurologopedii
  4. uczelnie wyższe kształcące logopedów
  5. oddziały regionalne PZL
  6. a/a

2022.02.20. stanowisko PZL ws projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych.pdf [348.5Kb]

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.