Publikacje:

foldery do pobrania

 
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
Anna Paluch
Afazja u dwulatka? u trzylatka?
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2022-04-21
autor artykułu: Ewa Małachowska
2022.04.08. Ustawa o zmianie ustawy o systenie oświaty oraz niektórych innych ustaw


Szanowni Państwo,

8 kwietnia 2022 r. Sejm RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/przepisy-okreslajace-standardy-zatrudniania-nauczycieli-specjalistow.

pobierz: 2022.04.08. ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i in..pdf [778.2Kb]


Projekt został skierowany do Senatu. Przewiduje się że ustawa zastanie uchwalona i podpisana przez Prezydenta RP w maju 2022 r.

Standardy zatrudniania nauczycieli będą miały zastosowanie od 1 września 2022 r., w związku z czym zalecono już uwzględnienie tych regulacji w opracowywanych obecnie arkuszach organizacji pracy placówek na rok szkolny 2022/2023.

Projekt przewiduje min. wprowadzenie zatrudnienia minimalnej łącznej liczby nauczycieli specjalistów, czyli pedagogów, pedagogów specjalnych (nowe stanowisko), psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych w zależności od liczby uczniów w placówce.

 

W etapie I - od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2024 r. - będą obowiązywały niższe, przejściowe wartości standardów zatrudnienia:

 

liczba dzieci
lub uczniów:

łączna liczba etatów:

od 101

1,5 etatu
+ 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 uczniów

od 51 do 100

1

od 31 do 50

0,5

od 1 do 30

0,25


 

W etapie II - od 1 września 2024 r. zostaną wprowadzone docelowe wartości standardów zatrudnienia:

liczba dzieci
lub uczniów:

łączna liczba etatów:

od 101

2 etaty
+ 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 uczniów

od 51 do 100

1,5

od 41 do 50

1

od 31 do 40

0,8

od 21 do 30

0,6

od 11 do 20

0,4

od 1 do 10

0,25


Z tego projektu wyłączone zostały przedszkola i szkoły specjalne, które w myśl wcześniej publikowanych materiałów nt. edukacji włączającej mają być likwidowane, ponieważ uczniowie tych szkół mają zostać objęci edukacją włączającą i realizować obowiązek szkolny w szkołach masowych, które to właśnie na mocy przedstawionego wyżej projektu ustawy mają ograniczane etaty nauczycieli specjalistów.


Polski Związek Logopedów nie zgadza się z propozycjami Ustawy i składa pismo do Senackiej Komisji Nauki Edukacji i Sportu oraz Prezydenta RP.

Postulujemy wzięcie pod uwagę, że:

1. W badaniach naukowych i w diagnozach specjalistów prowadzonych w placówkach odnotowuje się narastającą liczbę dzieci, uczniów z zaburzeniami w obszarze rozwoju mowy i komunikacji, które wymagają terapii logopedycznej.

2. W przedszkolach i szkołach gwałtownie wzrosła liczba dzieci, uczniów posiadających opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci te wymagają indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, w których wskazywane są zajęcia specjalistyczne, w tym logopedyczne, do indywidualnego prowadzenia. Projekt nie uwzględnia tychże potrzeb w przelicznikach zatrudniania nauczycieli specjalistów.

3. Wraz z pojawieniem się w szkołach dzieci uchodźców, które nie mówią w języku polskim, wzrosła potrzeba objęcia tychże dzieci indywidualnymi zajęciami specjalistycznymi.

4. Wraz z przyjęciem do placówek dzieci uchodźców zwiększyła się liczebność klas, a nie uległo zwiększenie zatrudnienia nauczycieli, nauczycieli wspomagających, nauczycieli specjalistów, którzy wsparliby uczniów, nauczycieli i rodziców w realizacji obowiązku szkolnego.

5. Projekt ustawy nie analizuje potrzeb placówki, tylko wprowadza bezosobowe przeliczniki, nie uwzględnia specyfiki uczniów, ich potrzeb, tylko wymienia łącznie grupę nauczycieli specjalistów jako obowiązkowych do zatrudnienia, nie uwzględniając realnych potrzeb placówki.

W związku z powyższym postulujemy o uwzględnianie w procedowanych aktach prawnych realnych potrzeb placówek edukacyjnych.

Ewa Małachowska
Przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.