Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2022-07-22
autor artykułu: Marzena Nguyen
2022.07.22. Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy - "Inni Specjalisci w Ochronie Zdrowia"

W związku z licznymi pytaniami Logopedów oraz Neurologopedów/Surdologopedów (dotyczy osób ze specjalizacją medyczną), pracujących w Ochronie Zdrowia, przedstawiamy dla przypomnienia listę Zawodów Medycznych wraz z nadanymi numerami.


Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności, zawód Logopedy jest wymieniony w grupie Nr 229 - Inni Specjaliści Ochrony Zdrowia:

2291 - Specjalista ds. Higieny, Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowiska

229101 - Inspektor dozoru jądrowego

229102 - Specjalista promocji zdrowia i higieny pracy

229104 - Specjalista zdrowia publicznego

229105 - Specjalista zdrowia środowiskowego

229106 - Rzeczoznawca ds bezpieczeństwa i higieny pracy

229190 - Pozostali specjaliści ds. Higieny, Bezpieczeństwa pracy i Ochrony Środowiska

2292 - Fizjoterapeuci

229201 - Fizjoterapeuta

229202 - Specjalista fizjoterapii

2293 - Dietetycy i specjaliści ds żywienia

229301 - Specjalista ds. dietetyki

229302 - Specjalista żywienia człowieka

229390 - Pozostali dietetycy i specjaliści ds. żywienia

22294 - Audiofonolodzy i Logopedzi

229401 - Audiofonolog

229402 - Logopeda

229403 - Neurologopeda

229404 - Surdologopeda

229490 - Pozostali Audiofonolodzy i Logopedzi


*MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ - KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY, WARSZAWA '2014


opracowanie:
Marzena Nguyen, Przewodnicząca Komisji ZG PZL ds. Zdrowia

=============================

 

admin:
jednolity tekst zamieszczony jest w Dzienniku Ustaw z dnia 25 stycznia 2018 r., poz. 227: Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(str. 16 załącznika do rozporządzenia).

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy - 2014.pdf [2.1Mb] - str. 38

========================================

Zróżnicowanie między logopedami, którzy:

- uzyskali tytuł neurologopedy na studiach podyplomowych

a tymi, którzy

- uzyskali tytuł specjalisty neurologopedy jako tytuł specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, po odbyciu stażu specjalizacyjnego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,

znajduje się w tabeli pt. "Współczynnki pracy", załączniku do ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022, poz, 1352): Dz.U. z 2022.06.28. poz. 1352.pdf [226.2Kb], str. 5.


Pozycja 5 w tabeli dotyczy logopedów/neurologopedów/surdologopedów, którzy posiadają wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim i ukończyli studia podyplomowe w jednej z wielu uczelni oferujących takie kształcenie,

a

pozycja 2 w cytowanej tabeli dotyczy neurologopedów, którzy odbyli specjalizację wg trybu uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

współczynniki pracy.pdf [41.8Kb]

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.