Publikacje:

foldery do pobrania

 
Natalia Kania-Majzel
Rola wiedzy z zakresu nauk biologiczno-medycznych w pracy nauczyciela logopedy
Szymon Rozmus, Małgorzata Karakuszka-Baran
Terapeutyczna moc zajęć grupowych dla osób z afazją
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2023-02-02
autor artykułu: Milena Stasiak
2023.02.01. Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia ws. projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych


Dnia 1 lutego 2023 r. w Ministerstwie Zdrowia zostało zorganizowane spotkanie, w którym uczestniczyli:

1) reprezentanci Ministerstwa Zdrowia - Pan Piotr Bromber, wiceminister w Ministerstwa Zdrowia i Pani Edyta Gadomska, wicedyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych, którzy zajmują się przygotowaniem projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych,

2) reprezentanci środowiska logopedycznego: Pani Milena Stasiak, przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów i Pani Jolanta Panasiuk, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.


W czasie spotkania poruszono sprawy dotyczące:

- usytuowania zawodu logopedy w klasyfikacji zawodów (logopeda - zawód medyczny czy zawód mający zastosowanie w ochronie zdrowia),

- transdyscyplinarnego charakteru logopedii jako nauki, w odróżnieniu od dyscyplin typowo medycznych,

- specyfiki zawodu logopedy w kontekście przygotowywanego projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych i konieczności wyłączenia z niej logopedów zatrudnionych w resorcie oświaty oraz logopedów prowadzących działalność gospodarczą, która nie jest zarejestrowana jako podmiot medyczny,

- potrzeby opracowania międzyresortowej ustawy o zawodzie logopedy i samorządzie logopedów,

- potrzeby gratyfikacji zawodowej dla logopedów, którzy w wyniku kształcenia akademickiego uzyskali tytuł neurologopedy i/lub surdologopedy, ale nie otrzymali tytułu specjalisty w zakresie neurologopedii i surdologopedii w toku specjalizacji prowadzonej przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w dziedzinie medycyny).


Po ukazaniu się w dniu 18 stycznia 2023 r. zmodyfikowanego projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało postulowane przez logopedów niektóre poprawki w projekcie ustawy, na przykład:

Art., projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych

Treść  artykułów zaproponowana przez Logopedów i zaakceptowana przez Ministerstwo Zdrowia

Art. 12. 1. Wykonywanie danego zawodu medycznego polega na wykonywaniu czynności zawodowych polegających w szczególności na: przeprowadzaniu badań logopedycznych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń i ustalanie oraz prowadzeniu logopedycznego postępowania korekcyjno-terapeutycznego

(projekt ustawy z dnia 18.01. 2023)

Art. 12. 1. Wykonywanie danego zawodu medycznego polega na wykonywaniu czynności zawodowych polegających w szczególności na:

5) diagnozowaniu logopedycznym noworodków, niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych u których mogą wystąpić lub występują zaburzenia czynności prymarnych i czynności językowych;
programowaniu i prowadzeniu terapii logopedycznej w przypadku wystąpienia zaburzeń czynności prymarnych oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej w wyniku rozmaitych schorzeń somatycznych i/lub psychicznych;
działaniach profilaktycznych zapobiegających powstawaniu i nasilaniu się zaburzeń mowy - w przypadku logopedy;

(zapis pojawi się w kolejnej wersji
rojektu ustawy)

Zadeklarowano, że inne postulaty środowiska logopedów zostaną rozważone przez autorów projektu ustawy.


Ponadto, przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów złożyła na ręce Pana Ministra Piotra Brombera dwa pisma:

1. Stanowisko PZL w sprawie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych skierowane do Pana Wiceministra Piotra Brombera - pismo z dnia 27.01.2023 r. (2023.01.27. wniosek PZL zw. z ustawą o niektórych zawodach medycznych do MZ.pdf [382.4Kb])

2. Stanowisko PZL w sprawie ustawy międzyresortowej o zawodzie logopedy skierowane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - pismo z dnia 27.01.2023 r. (2023.01.27. wniosek PZL ws. ustawy międzyresortowej - MRiPS.pdf [437.5Kb], 2023.01.27. załącznik nr 1 - szacunkowe dane dot. struktury zatrudnienia logopedów.pdf [331.4Kb])


Milena Stasiak, przewodnicząca PZL, po konsultacji z prawnikiem, złożyła w kancelarii Ministerstwa Zdrowia także wniosek formalny: "Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem i założeniami projektu ustawy", który ma zagwarantować udział przedstawicieli PZL w procedowaniu ustawy, gdy trafi ona pod obrady Sejmu RP.

Jolanta Panasiuk, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, wręczyła Panu wiceministrowi podręcznik "Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego" (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015) wskazując na specyfikę przedmiotu logopedii, zakresy działalności logopedów w oświacie i ochronie zdrowia, a także społeczny wymiar problemów logopedycznych u dzieci, młodzieży i dorosłych.


W trakcie spotkania zaproponowano konsultacje projektu dot. rozporządzenia załączonego do ustawy: (projekt-rozporzadzenia-czynnosci-zawodowe.pdf )(zadania logopedy - str. 7). Bardzo prosimy o nadsyłanie uwag do rozporządzenia na adres: administrator@logopeda.org.pl w terminie do dnia 12.02.2023 roku.


Na zakończenie spotkania przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów i przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Logopedycznego wskazały na potrzebę opracowania ustawy o zawodzie logopedy i utworzenia samorządu zawodowego logopedów, bowiem zapisy w obecnie przygotowywanym projekcie ustawy ograniczają niezależność środowiska logopedów.


Przewodnicząca PZL
Milena Stasiak


 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.