Publikacje:

foldery do pobrania

 
Natalia Kania-Majzel
Rola wiedzy z zakresu nauk biologiczno-medycznych w pracy nauczyciela logopedy
Szymon Rozmus, Małgorzata Karakuszka-Baran
Terapeutyczna moc zajęć grupowych dla osób z afazją
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2023-02-16
autor artykułu: Milena Stasiak
2023.02.15. stanowisko PZL ws. wyłączenia logopedów z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych

 

Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy logopedzi,

1. lutego 2023 r. PZL złożył w Kancelarii Ministerstwa Zdrowia zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1114). Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Śledząc proces legislacyjny projektu ustawy oraz po przeprowadzeniu konsultacji w środowisku logopedów 16. lutego 2023 r. Polski Związek Logopedów wystosował do Ministra Zdrowia wniosek w sprawie wyłączenia logopedów z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych

pobierz: 2023.02.15. 2 stanowisko PZL ws. ustawy o niektórych zawodach medycznych do MZ.pdf [377.2Kb]


UZASADNIENIE

Ministerstwo Zdrowia w dotychczasowym procesie legislacji oraz konsultacji publicznych nie uwzględniło postulatu Polskiego Związku Logopedów, aby zapisy ustawy o niektórych zawodach medycznych objęły tylko logopedów zatrudnionych w resorcie ochrony zdrowia (ostatnie pisma o sygnaturach ZG PZL/01/I/2023 ZG PZL/02/I/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku).

Polski Związek Logopedów w ramach obowiązków ustawowych broni interesów wszystkich członków zrzeszonych w związku, a takowym interesem jest posługiwanie się tytułem logopedy przez osoby, które nabyły to prawo w ramach wykształcenia i pracują w innych podmiotach niż resort ochrony zdrowia.

Nadmienić należy, że szacunkowa liczba logopedów zatrudnionych poza resortem ochrony zdrowia jest proporcjonalnie znacznie wyższa niż szacunkowa liczba logopedów pracujących w placówkach medycznych.

Interdyscyplinarna specyfika wykonywania zawodu logopedy oraz ścieżka kształcenia znacznie odbiegają od charakteru pracy i ścieżek kształcenia zawodów ujętych w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Logopedzi w odróżnieniu od większości zawodów medycznych wymienionych w ustawie kwalifikacje zawodowe zdobywają na wydziałach humanistycznych. Jednocześnie, takich zawodów jak psycholog czy psychoterapeuta nie ujęto w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych. Procedowane są dla niniejszych zawodów odrębne ustawy, natomiast są to profesje bardziej zbliżone do zawodu logopedy w odniesieniu do form pracy i innych aspektów wykonywania zawodu niż zawody typowo medyczne ujęte w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Na aktualnym etapie konsultacji odmówiono logopedom analogicznego do psychologów i psychoterapeutów uprawnienia do odrębnej ustawy, co postrzegane jest w środowisku jako dyskryminowanie logopedów.

Polski Związek Logopedów przygotował wstępny projekt ustawy o zawodzie logopedy i izbie zawodowej logopedów, który obecnie będzie konsultowany przez ośrodki akademickie oraz praktyków logopedów.

Mamy nadzieję na współpracę z Ministerstwem Zdrowia w opracowaniu rządowej ustawy o zawodzie logopedy.

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie niniejszego wniosku Polskiego Związku Logopedów, czyli wycofania zawodu logopedów z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych (Art.1. ust.1. pkt 1. lit. e.) oraz podjęcie współpracy w opracowaniu odrębnej ustawy o zawodzie logopedów i izbie zawodowej logopedów.

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów

Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca PZL, Milena Stasiak


Otrzymują:
1. Adresat
2. Minister Rodziny i Polityki Społecznej
3. Minister Edukacji i Nauki
4. Polskie Towarzystwo Logopedyczne
5. Krajowy konsultant ds. neurologopedii
6. Związek Zawodowy Rada Poradnictwa
7. Związek Nauczycielstwa Polskiego
8. Posłowie Członkowie Komisji Zdrowia - wg załączonego wykazu (załącznik nr 1)
9. Posłowie Komisji Edukacji ,Nauki i Młodzieży - wg załączonego wykazu (załącznik nr 1)
10. Posłowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - wg załączonego wykazu (załącznik nr 1)
11. a/a.

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.