Publikacje:

foldery do pobrania

 
Natalia Kania-Majzel
Rola wiedzy z zakresu nauk biologiczno-medycznych w pracy nauczyciela logopedy
Szymon Rozmus, Małgorzata Karakuszka-Baran
Terapeutyczna moc zajęć grupowych dla osób z afazją
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2023-03-20
Dlaczego projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych jest niekorzystny dla logopedów?

 

Dlaczego projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych
jest niekorzystny dla logopedów?

2023.03.18. grafika dot. ustawy

 • Ogranicza prawo do posługiwania się tytułem logopedy tylko do osób, które zaakceptują zapisy ustawy i zostaną wpisane do rejestru zawodów medycznych jako logopedzi wykonujący zawód stricte medyczny.
 • Logopedzi prowadzący działalność gospodarczą, którzy nie mają zarejestrowanej działalności jako podmiot leczniczy, aby posługiwać się tytułem logopedy, także będą zmuszeni poddać się zapisom ustawy.
 • Logopedzi zatrudnieni w resorcie edukacji, pomimo takiego samego wykształcenia, jak logopedzi świadczący usługi zdrowotne, aby posługiwać się tytułem logopedy zostaną zobligowani do spełniania podwójnych standardów w obszarze doskonalenia oraz poddania się zapisom ustawy.
 • Utrudniony powrót do zawodu logopedy, ponieważ osoba, która nie wykonywała zawodu medycznego przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, jest obowiązana przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia jego wykonywania, wykonywać go pod nadzorem. W zakresie tym istnieją niewyjaśnione przez resort zdrowia wątpliwości co do tego, czy za wykonywanie zawodu logopedy uznane zostanie wykonywanie zawodu nauczyciela logopedy i ogólnie wykonywanie zawodu logopedy w placówkach innych niż medyczne.
 • Ustawa odbiera logopedom prawo do samorządności, czyli reprezentowania i obrony praw logopedów, a także podejmowania najważniejszych dla zawodu decyzji - w postaci izby zawodowej logopedów.
 • Autorzy projektu ustawy, która obejmuje 17 zawodów medycznych o odmiennej specyfice funkcjonowania niż zawód logopedy, odmawiają logopedom prawa do odrębnej ustawy.
 • Prawo do odrębnej ustawy oraz własnej izby zawodowej zagwarantowano fizjoterapeutom (także lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym).
 • Zaakceptowano procedowanie odrębnych ustaw dla psychologów i psychoterapeutów, natomiast odmówiono tego prawa logopedom, pomimo porównywalnego do logopedów charakteru pracy.
 • Większość zapisów ustawy dotyczy restrykcji - zasad funkcjonowania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz form weryfikowania kwalifikacji logopedów:

- wprowadzenie odpowiedzialności zawodowej logopedów za „przewinienie zawodowe", bez szczegółowego określenia tychże przewinień np. w formie kodeksu etyki zawodowej,

- postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej logopedów, w tym o pozbawienie ich prawa do wykonywania zawodu, miałoby odbywać się przed Komisją powoływaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia, na wniosek rzecznika dyscyplinarnego również powoływanego przez tego ministra; logopedzi mieliby zatem ponosić odpowiedzialność zawodową przed organami ministerialnymi, a nie powołanymi przez samych logopedów i składającymi się z logopedów.

 • Uniwersalny charakter ustawy zawierający zapisy regulujące funkcjonowanie 17 zawodów nieoddaje interdyscyplinarnej specyfiki pracy logopedów.
 • Zapisy szczegółowe, które powstają w aktach wykonawczych - rozporządzeniach do ustawy, nie zagwarantują poczucia stabilności zawodu logopedy, ponieważ kolejni politycy sprawujący władzę mogą je dowolnie zmieniać.
 • Projekt ustawy z uwagi na niedookreślone zapisy budzi wątpliwości w środowisku logopedów, dostrzegalne są luki prawne, np. brak określenia terminu w jakim organ ma dokonać wpisu logopedy do rejestru zawodów medycznych.
 • Ponadto wg opinii prawników, zasadne są także wątpliwości co do zgodności projektu ustawy z Konstytucją RP, w szczególności w zakresie art. 2, 17 i 32 ust. 1 Konstytucji RP:

Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 17.1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Art. 17. 2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej.

Art. 32.1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Art. 32. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny


Stanowiska PZL poddawane są konsultacjom prawnym.

Zapraszamy do wnikliwego przeczytania treści projektu
-
LINK: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355717/katalog/12849394#12849394

Zachęcamy też do wysyłania własnych komentarzy na temat projektu ustawy
-
LINK: Wyslij komentarz do projektu (rcl.gov.pl).

 

Zarząd Główny
Polskiego Związku Logopedów


 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.