Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2023-04-11
23.04.07. Oświadczenie Ogólnopolskiego Porozumienia Środowisk Akademickich

Oświadczenie Ogólnopolskiego Porozumienia Środowisk Akademickich

w sprawie  projektu Ustawy o niektórych zawodach medycznych

 

pobierz: 2023.04.07. Oświadczenie Ogólnopolskiego Porozumienia Środowisk Akademickich.pdf [191Kb]

 

Dnia 7 kwietnia 2023 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk akademickich, kształcących logopedów, neurologopedów i surdologopedów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, a także przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Polskiego Związku Logopedów i współpracujących z nimi prawników oraz logopedów praktyków.

Środowisko akademickie zajęło jednomyślne stanowisko wobec przyjętej przez rząd Ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Obecni na spotkaniu i niżej podpisani pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego wyrażają głęboki sprzeciw wobec zawartych w procedowanej Ustawie o niektórych zawodach medycznych zapisów dotyczących logopedów i popierają protest środowiska logopedycznego przeciwko planowanym zmianom.

Pragniemy podkreślić, że jesteśmy pracownikami najważniejszych uczelni kształcących adeptów logopedii, rozpoczynających pracę w zawodzie. W ciągu ostatnich pięciu lat w naszych ośrodkach tytuł logopedy otrzymało xxx absolwentów opuszczających mury naszych uczelni. Daje nam to prawo do wyrażenia krytycznej opinii o procedowanej ustawie.

Społeczność akademicka widzi konieczność uchwalenia odrębnej ustawy regulującej zawód logopedy z uwzględnieniem specyfiki i interdyscyplinarności logopedii. Sprzeciwia się przepisom, które dzielą środowisko logopedyczne, odbierają wcześniej nabyte prawa oraz obniżają rangę zawodu.

Głęboki niepokój budzą konsekwencje ustawy dla systemu kształcenia logopedów, a także sytuacji studentów logopedii na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych, którzy rozpoczynali studia prowadzone wedle zatwierdzonych standardów nauczania, mieli je ukończyć z tytułem zawodowym logopedy, tymczasem przygotowywana Ustawa je zakwestionuje. Proponowane w niej zmiany zagrażają dotychczasowemu systemowi kształcenia logopedów, jaki został wypracowany w ciągu dziesięcioleci i był wielokrotnie modernizowany. System ten pozwala na kształcenie specjalistów, którzy są w pełni przygotowani do podejmowania wyzwań stawianych przez potrzeby społeczne, są gotowi do wykonywania zawodu zgodnie z najnowszymi standardami w zakresie diagnozowania, terapii i profilaktyki logopedycznej w różnych formach zatrudnienia (w placówkach oświatowych, służby zdrowia, instytucji kultury, w sektorze prywatnym) oraz potrafią zaistnieć na zróżnicowanym rynku pracy.

Apelujemy do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki o wyłączenie zawodu logopedy z zapisów procedowanej Ustawy o niektórych zawodach medycznych i podjęcie rozmów z przedstawicielami środowiska akademickiego, Polskiego Związku Logopedów, Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz logopedami praktykami w sprawie uchwalenia odrębnej, międzyresortowej ustawy regulującej kształcenie w zawodzie logopedy.

Otwarcie przez rząd (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 sierpnia 2022 roku) możliwości prowadzenia studiów jednolitych (tak jak w przypadku medycyny i psychologii) wskazuje na dostrzeżenie odrębności zawodu logopedy, który - podobnie jak w odniesieniu do zawodu psychologa - daje możliwość zatrudnienia w różnych placówkach, bez konieczności przypisania do zawodów medycznych.

 

Lista pracowników naukowych popierających treść oświadczenia:
1. dr hab. prof. UP Marta Korendo, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
2. dr hab. prof. ucz. Anita Lorenc, Uniwersytet Warszawski
3. dr hab. prof. UG Katarzyna Kaczorowska-Bray, Uniwersytet Gdański
4. dr hab. prof. UAM Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
5. prof. zw. dr hab. Stanisław Grabias, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
6. dr hab. prof. UMCS Jolanta Panasiuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
7. dr Alicja Kabała, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
8. dr hab. Ewa Boksa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
9. dr Małgorzata Kuśnierz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
10. dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
11. dr hab. Olga Jauer-Niworowska, Uniwersytet Warszawski
12. dr hab. prof. UAM Ewa Kaptur, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
13. dr Katarzyna Sedivy-Mączka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
14. dr hab. prof. ucz. Marzena Stępień,  Uniwersytet Warszawski
15. dr Marta Wysocka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
16. dr Alicja Karsznia-Sobczak, Uniwersytet Warszawski
17. dr Wojciech Lipski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
18. dr hab. prof. ucz. Natalia Siudzińska, Uniwersytet Warszawski
19. dr Joanna Zawadka, Uniwersytet Warszawski
20. dr hab. prof. ucz. Jolanta Sławek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
21. dr hab. prof. UP Halina Pawłowska-Jaroń, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
22. prof. zw. dr hab. Jadwiga Cieszyńska-Rożek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
23. dr Marlena Kurowska, Uniwersytet Warszawski
24. dr hab. Ewa Wolańska, Uniwersytet Warszawski
25. dr hab. Adam Wolański, współpracownik UW
26. dr hab. prof. UG Stanisław Milewski, Uniwersytet Gdański
27. dr Kamila Potocka-Pirosz, Uniwersytet Warszawski
28. dr hab. prof. UJK Joanna Senderska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
29. dr Danuta Emiluta-Rozya, Akademia Pedagogiki Specjalnej im.M. Grzegorzewskiej w Warszawie
30. dr Ewa Binkuńska, Uniwersytet Gdański
31. dr Jakub Solecki, Uniwersytet Gdański
32. dr Elżbieta Sadowska, Uniwersytet Warszawski
33. dr hab. prof. UWr Anna Majewska-Tworek, Uniwersytet Wrocławski
34. dr Aneta Lica, Uniwersytet Gdański
35. dr Anna Siudak, Uniwersytet Pedagogiczny
36. dr Dorota Lipiec, Akademia Pedagogiki Specjalnej im.M. Grzegorzewskiej w Warszawie
37. dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
38. mgr Agata Mężyk, Akademia Pedagogiki Specjalnej im.M. Grzegorzewskiej w Warszawie
39. dr Marta Krakowiak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
40. mgr Kamil Jaros, Akademia Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
41. dr Gabriela Dragun, Uniwersytet Wrocławski
42. dr Justyna Leszka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
43. dr hab. prof. ucz. Alina Maciejewska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
44. dr Urszula Jęczeń, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
45. dr Izabela Więcek-Poborczyk, Akademia Pedagogiki Specjalnej im.M. Grzegorzewskiej w Warszawie
46. dr Beata Ciecierska-Zajdel, Uniwersytet Warszawski
47. dr Klaudia Kluj -Kozłowska, Uniwersytet Gdański
48. dr Małgorzata Waryszak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
49. prof. dr hab. Mirosław Michalik, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
50. mgr Joanna Wyszyńska, Uniwersytet Warszawski
51. dr hab. prof. UP Zdzisława Orłowska-Popek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
52. dr Maria Faściszewska, Uniwersytet Gdański
53. dr hab. prof. UŚ Katarzyna Węsierska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
54. dr hab. prof. UPH Andrzej Borkowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
55. dr Ewa Bielenda-Mazur, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
56. dr Izabela Witkowska, Uniwersytet Wrocławski
57. mgr Alina Butkiewicz, Uniwersytet Wrocławski
58. dr Jakub Skrzek, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15 w Warszawie
59. dr hab. Adam Szynol, Uniwersytet Wrocławski
60. mgr Lucyna Kościelniak, Uniwersytet Wrocławski
61. dr Agnieszka Jarzyńska-Bućko, Akademia Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
62. dr hab. Magdalena Olempska-Wysocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
63. dr Ewa Johnsson, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
64. prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
65. dr hab. prof. UJK Danuta Grzesiak-Witek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
66. mgr Łukasz Kowalczyk, Akademia Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
67. mgr Aleksandra Karwowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
68. dr Ewa Gacka, Uniwersytet Łódzki
69. dr Mateusz Szurek, Uniwersytet Łódzki
70. dr hab. prof UŁ Irena Jaros, Uniwersytet Łódzki
71. dr prof.ucz. Iwona Maria, Kijowska Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
72. dr Anna Walencik-Topiłko, Uniwersytet Gdański
73. mgr Adrianna Urban-Rafałek, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
74. dr hab. prof. UWr Anna Żurek, Uniwersytet Wrocławski
75. dr hab. prof. UŚ Jarosław Pacuła, Uniwersytet Śląski w Katowicach
76. dr Joanna Stasiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
77. dr Paulina Wójcik-Topór, Uniwersytet Jagielloński
78. mgr Aleksandra Boroń, Uniwersytet Wrocławski
79. dr Rafał Młyński, Uniwersytet Jagielloński
80. dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak-Firadza, Uniwersytet Łódzki
81. mgr Urszula Malina, Uniwersytet Jagielloński
82. dr hab. prof. UP Ewa Zmuda, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
83. dr Renata Cuprych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
84. dr Agnieszka Jedlińska, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
85. dr Małgorzata Król-Sozańska, Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu
86. dr Marzena Maria Szurek, Akademia Ignatianum w Krakowie
87. dr Ewa Zawisza-Wilk, Collegium Humanum
88. mgr Gabriela Lorens, Akademia Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
89. dr prof. UZ Anita Famuła-Jurczak, Uniwersytet Zielonogórski
90. dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
91. dr Magdalena Knapek, Uniwersytet Jagielloński
92. dr Katarzyna Bieńkowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
93. dr hab. prof. ucz. Małgorzata Rocławska-Daniluk, Uniwersytet Gdański
94. dr Aleksandra Kasprzyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
95. dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
96. mgr Łukasz Maj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

EDL '2024 plakat maxi

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.