Publikacje:

foldery do pobrania

 
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
Anna Paluch
Afazja u dwulatka? u trzylatka?
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2023-05-21
autor artykułu: admin
2023.05.05. Interpelacja poselska ws. ustawy o niektórych zawodach medycznych i odpowiedź Ministra Zdrowia

5 maja 2023 r. grupa posłów:
Monika Falej, Paweł Krutul, Marek Rutka,
Anita Kucharska-Dziedzic, Robert Obaz, Maciej Kopiec
wniosła i
nterpelację
nr 41137 w sprawie utworzenia samorządów zawodowych wymienionych w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych oraz opracowania standardów kształcenia
do Ministra Zdrowia o treści:

 

Szanowny Panie Ministrze!

Do parlamentarzystów zwracają się przedstawiciele zarządów organizacji zrzeszających zawody medyczne objęte projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych z prośbą o podjęcie sprawy niezmiernie dla nich ważnej. Obecne prawo gwarantuje istnienie samorządów zawodowych: lekarzy, pielęgniarek i położnych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych - wszystkich zawodów medycznych uregulowanych ustawami. W opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych, wymienione zostaje kolejne 16 zawodów medycznych. Oznacza to, że zawody te są na tyle istotne, by ich wykonywanie również uregulować aktem prawnym.
Stąd podczas konsultacji społecznych jednoznacznymi były propozycje utworzenia ich samorządów zawodowych oraz określenia standardów kształcenia. Te propozycje zostały odrzucone przez stronę ministerialną.

Pozbawienie zawodów medycznych wymienionych w przedmiotowym projekcie prawa do samorządności godzi w ich dobre imię i sprawia, że stają się one de facto drugorzędnymi zawodami medycznymi w stosunku do tych, których wykonywanie prawo regulowało dotychczas. Brak natomiast standardów kształcenia w przypadku zawodów medycznych jest uchybieniem, które może przełożyć się na jakość oferowanego kształcenia, a w konsekwencji na jakość realizowanych świadczeń zdrowotnych. O powstanie powyższych wnioskowała również Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Przywoływane nowe zawody medyczne w miarę poszerzających się, coraz bardziej skomplikowanych uwarunkowań w ochronie zdrowia - stają się tak jak zawody dotychczasowe, zawodami szczególnego zaufania publicznego. Podtrzymanie tego zaufania gwarantuje istnienie samorządów zawodowych, zarówno w dziedzinie zasad etyki zawodowej, jak i odpowiedzialności zawodowej, także za popełnienie błędów.

Ocena prawidłowości wykonywania danego zawodu jest bowiem w pełni możliwa jedynie od wewnątrz. Wiele aspektów, zbiorowych, jak i indywidualnych, natomiast zostaje przekazanych służbom wojewody, czyli zgodnie z zasadą „o nas, bez nas". Administracyjne sterowanie, wobec konieczności znajomości specyfiki zawodów, z pewnością przyniesie szereg sytuacji konfliktowych. Państwo, zamiast centralizacji, powinno postawić na przekazanie swoich obowiązków, na rzecz powołanego samorządu zawodowego, nadzorującego właściwe wykonywanie zawodu oraz reprezentującego interesy zawodu wobec organów państwowych, sądów, Narodowego Funduszu Zdrowia, instytucji i organizacji. Także samorządy powinny współtworzyć standardy kształcenia.

Obecnie, dla wszystkich zawodów regulowanych na mocy ustawy zostały opracowane standardy kształcenia. Ich brak bowiem powoduje, że można nadawać uprawnienia osobom, które nie zostały przygotowane do realizacji świadczeń zdrowotnych w sposób należyty. Stąd oczywista rola samorządów zawodowych w tej dziedzinie.

1. Czy zostaną uwzględnione oczekiwania zarządów organizacji zrzeszających zawody medyczne objęte projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych - dotyczące utworzenia ich samorządów zawodowych?

2. Jaki będzie merytoryczny udział przedstawicieli nowych zawodów medycznych (samorządów zawodowych) objętych ustawą - w opracowaniu standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu z uwzględnieniem jego specyfiki?

Z poważaniem
Monika Falej, Posłanka Warmii, Mazur i Powiśla

źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=41137&view=null

pobierz: 2023.05.05. Interpelacja poselska nr 41137.pdf [67.8Kb]

 

****************************

W odpowiedzi Ministra Zdrowia czytamy:

 

Warszawa, 16 maja 2023 r.

Pani Elżbieta Witek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 41137 Pani Poseł Moniki Falej i grupy posłów w sprawie utworzenia samorządów zawodowych wymienionych w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych oraz opracowania standardów kształcenia, uprzejmie przekazuję poniższe informacje.

Projektowana ustawa ma na celu uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które nie posiadają obecnie regulacji ustawowych. Projekt ten zawiera także przepisy dotyczące rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego, odpowiedzialności zawodowej oraz ustawicznego rozwoju zawodowego tych osób, co jest zgodne z przyjętymi w tym zakresie rozwiązaniami dla uregulowanych ustawowo zawodów medycznych. Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych ma z jednej strony umocnić pozycję osób wykonujących ww. zawody, a z drugiej - zagwarantować bezpieczeństwo pacjentów.

Prowadzony jest stały dialog ze środowiskami zawodowymi poszczególnych zawodów medycznych, w tym ze związkami zawodowymi, które reprezentują osoby wykonujące zawody objęte projektem ustawy m. in. w zakresie wykształcenia lub kwalifikacji niezbędnych do ich wykonywania. Dialog i współpraca merytoryczna będą również prowadzone przy określeniu szczegółowych czynności zawodowych właściwych dla poszczególnych zawodów medycznych uwzględniających specyfikę każdego z zawodów. Pragnę podkreślić, że resort zdrowia jest otwarty na dalszą współpracę ze wszystkimi środowiskami, których celem jest wypracowania rozwiązań służących rozwojowi kadr medycznych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w dniu 9 maja 2023 r. na posiedzeniu Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie ww. projektu ustawy.

Z wyrazami szacunku

z upoważnienia Ministra Zdrowia
Piotr Bromber Podsekretarz Stanu

pobierz: 2023.05.16. odp Min. Zdrowia na poselską interpelację.pdf [72.8Kb]

 

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.