Publikacje:

foldery do pobrania

 
Natalia Kania-Majzel
Rola wiedzy z zakresu nauk biologiczno-medycznych w pracy nauczyciela logopedy
Szymon Rozmus, Małgorzata Karakuszka-Baran
Terapeutyczna moc zajęć grupowych dla osób z afazją
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2024-06-29
autor artykułu: Milena Stasiak
2024.06.27. SEJM RP - wynagrodzenia dla logopedów zatrudnionych w podmiotach leczniczych

W dniu 27 czerwca 2024 roku w Sejmie RP odbyło się ważne dla logopedów  trzecie już posiedzenie w sprawie wynagrodzeń pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W posiedzeniu powołanej  Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 33) (ZDR) uczestniczyły przedstawicielki Polskiego Związku Logopedów - przewodnicząca PZL Milena Stasiak oraz pełnomocnik PZL mec. dr Agnieszka Laber, które po raz kolejny wystąpiły z postulatem poprawy warunków finansowych dla zawodu logopedy w postaci wniesienia poprawki do projektu procedowanej ustawy.

 

Kluczowe dla logopedów kwestie obejmowały:

 1. Wymienienie logopedów z nazwy w grupach - 2,5,6 (Tabela współczynników pracy).
 2. Uwzględnienie zróżnicowanych stawek wynagrodzenia adekwatnie do posiadanych do posiadanych kompetencji (specjalista neurologopeda/surdodologopeda, logopeda z wykształceniem wyższym II stopnia, logopeda z wykształceniem wyższym I stopnia)
 3. Przekazanie posłom procedującym ustawę wykładni Ministerstwa Zdrowia dotyczącej usytuowania logopedów w kategorii "inny  pracownik wykonujący zawód medyczny".

 

2024.06.28. w Sejmie RP

Reakcje i wnioski:

Zobowiązano się do dalszych prac nad szczegółowymi rozwiązaniami, które mogłyby przyczynić się do poprawy warunków pracy logopedów na kolejnym etapie ich procedowania w Komisji Zdrowia.

 

Podsumowanie:

Posiedzenie Podkomisji było ważnym krokiem w kierunku poprawy warunków pracy logopedów. Dialog pomiędzy przedstawicielami PZL a członkami Podkomisji pomimo różnic w interpretacji obowiązujących przepisów prawa oraz dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Zdrowia daje nadzieję na doprecyzowanie i wprowadzenie potrzebnych zmian, które przyczynią się do podniesienia standardów w tej kluczowej dla zdrowia publicznego profesji.

Zachęcamy do śledzenia dalszych działań na naszej stronie internetowej oraz do zapoznania się z postulatami autorów społecznego projektu ustawy i innych przedstawicieli zawodów medycznych, np. do podsumowania prac  podkomisji  zamieszczonych na portalu:

Link: https://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Podwyzki-pielegniarek-w-ratach-i-tylko-dla-dwoch-grup-Przyjeto-wersje-MZ,260102,1.html

 

Niezależnie od dalszych losów obywatelskiego projektu, od 1 lipca 2024 roku  nastąpi waloryzacja pensji wynikająca z obecnej ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Pensje minimalne w ochronie zdrowia od 1 lipca 2024 wyniosą (brutto):

 1. Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją (współczynnik pracy 1,45) - 10375,45 zł (wzrost o 1173,53 zł)
 2. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny, inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (1,29) - 9230,57 zł (wzrost o 1044,04 zł)
 3. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji (1,19) - 8515,02 zł (wzrost o 963,10 zł)
 4. Stażysta (0,95) - 6797,71 zł (wzrost o 768,87 zł)
 5. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją (1,02) - 7298,59 zł (wzrost o 825,52 zł)
 6. Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (0,94) - 6726,15 zł (wzrost o 760,77 zł)
 7. Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny (0,86) - 6153,71 zł (wzrost o 631,27 zł)
 8. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym (1) - 7155,48 zł (wzrost o 809,33 zł)
 9. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim (0,78) - 5581,27 zł (wzrost o 631,27 zł)
 10. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego (0,65) - 4651,06 zł (wzrost o 526,06 zł).


Według  interpretacji prawnej Ministerstwa Zdrowia uzyskanej na wniosek Polskiego Związku Logopedów - logopedzi  nadal mieszczą się w kategorii "inny pracownik medyczny" - grupy 2,5,6.

Link do wykładni Ministerstwa Zdrowia w sprawie zawodu logopedy w podmiotach leczniczych: https://logopeda.org.pl/new.php?id=1504

 

Milena Stasiak
Przewodnicząca PZL

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.