Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2014-03-12
autor artykułu: Milena Stasiak
2014.03.08. Zwyczajny Zjazd Delegatów, Poznań

Notatka ze Zwyczajnego Zjazdu Delegatów PZL w Poznaniu
- 8 marca 2014 roku

Spotkanie członków PZL 8 marca 2014 r. w Poznaniu było bogate w wydarzenia.

Zjazd Delegatów poprzedziło zebranie wyborcze Wielkoplskiego Oddziału PZL oraz Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Logopedy. Oprócz niezwykle ciekawych wykładów zagranicznych gości podczas panelu dyskusyjnego Pani Poseł Łybacka odpowiadała na zapytania uczestników Konferencji związane z trudną sytuacją na rynku pracy i radzenia sobie w przypadku trudności z zagrożeniem stanowisk pracy.

W trakcie zebrania będącego Zwyczajnym Zjazdem Delegatów PZL prezentowano:

 1. Sprawozdanie finansowe - skarbnik ZG PZL, p. Katarzyna Strzelczyk;
 2. Sprawozdania z działalności ZG PZL - przewodniczący komisji ZG PZL:
  Komisja Oświaty.ppt [1.1Mb] - Joanna Grabowska-Okraska;
  Komisja ds Kształcenia, Statusu Zawodowego i Certyfikatów.ppt [1.5Mb] - Małgorzata Chorążyczewska;
  Komisja ds Współpracy z Mediami i Zagranicą.ppt [5.8Mb] - Małgorzata Konczanin, Katarzyna Strzelczyk;
  Komisja Zdrowia - brak członków Komisji na zjeździe oraz sprawozdania;
 3. Propozycje zapisów zmian w Statucie PZL.

Zaplanowanych propozycji zmian w Statucie PZL nie przedstawiano ze względu na brak statutowych możliwości dokonania zmian - zbyt niska liczebność delegatów.

Dyskutowano  o sprawach różnych, tj:

1. Przyjęto uchwałę o współpracy międzynarodowej.

2. Pani Joanna Grabowska-Okraska pełniąca funkcje administratora, zawiadomiła zebranych
o trudnościach w funkcjonowaniu strony internetowej ze względu na skomplikowane prawnie porozumienie o współpracy z firmą MIMO;

3. Pani Agnieszka Ciesielska z Mazowieckiego Oddziału PZL poinformowała zebranych,
że siedziba ZG PZL od lat mieści się w Warszawie i ze względu na problemy z przepływem korespondencji zaproponowala, aby osoby wysyłające korespondencję podawały adres zwrotny Oddziału, którego sprawa dotyczy, w celu ułatwienia i skrócenia czasu związanego
z przepływem korespondencji;

4. Pani Przewodnicząca Ewa Małachowska przekazała informacje, że trwają prace
i zostanie przygotowany jednolity system dokumentacji, który będzie obowiązywał w ZG
oraz we wszystkich Oddziałach PZL;

Na zakończenie zebrania Przewodnicząca Wielkopolskiego Oddziału PZL, pani Aneta Kiepiela-Koperek złożyła wniosek o przedłużenie  kadencji Zarządu WO PZL do 4 pażdziernika 2014 r. ze względu na fakt, iż na zebraniu wyborczym nie udalo się przeprowadzić wyborów Zarządu Oddziału - z przyczyny braku członków Komisji Rewizyjnej. Zgodnie ze Statutem taką decyzję może podjąć Zarząd Główny PZL, zatem zaplanowano zebranie ZG PZL bezpośrednio po zakończeniu obrad Delagatów na Zwyczajnym Zjeżdzie Delegatów PZL, na którym przedłużono kadencję obecnego Zarządu WO PZL do 4 października 2014 roku.

Następny Zwyczajny Zjazd Delegatów PZL zgodnie ze Statutem PZL odbędzie się
za dwa lata.

Milena Stasiak, Sekretarz ZG PZL

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.