Publikacje:

foldery do pobrania

 
Piotr Jaworski
Dezynfekcja i sterylizacja pomocy logopedycznych.
dr Ewa Kaptur
Logopedo, dbaj o swój głos!
Monika Szubrycht
Autyzm - po czym go poznać?
International Communication w obrazkach ;-))
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2015-03-17
autor artykułu: źródło: www.cdpm.pl
2015.03.17. Prowadzenie kasy fiskalnej.

źródło: Centrum Doradcze Prawa Medycznego, www.cdpm.pl

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zostało przyjęte przez Ministra Finansów i obowiązuje od 1 marca 2015 roku.

Jednak, na mocy tego Rozporządzenia nie można mówić o obowiązku stosowania przez logopedów kas fiskalnych.

Jego treść mówi wprost:

§ 4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się
w przypadku:
2. (...) podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w poz. 21, 26, 27 i 49 załącznika do rozporządzenia, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dostawa towarów i świadczenie usług w całości zostały udokumentowane fakturą ".

Tzn. zwolnienie ma zastosowanie, jeśli logopeda świadczy usługi wyłącznie dla podmiotu gospodarczego, jakim jest np. szpital, przychodnia itp. i wystawił na to stosowną fakturę.

(...)
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (...)

 

Poza tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwolnienie z posiadania kas fiskalnych dotyczy limitu kwotowego:

- podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000,- zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000,- zł;

- podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy,
w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000,- zł;

- podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych
w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym
na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu", był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%;

- podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu:
a) za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,
b) za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy
c) będzie wyższy niż 80%.

Należy pamiętać, iż do powyższego obrotu 20.000,- zł nie są wliczane sprzedaż towarów
i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jeżeli zatem logopeda prowadzący własną działalność gospodarczą spełnia powyższe wymogi nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.


 
 
 
przejdź do:  
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.