Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2015-07-25
autor artykułu: źródło: ZNP
Rozmowy ZNP-MEN

1.

źródło: http://www.znp.edu.pl/element/2413/Wielka_manipulacja

W dniu 16 lipca 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych i pani Minister Edukacji Narodowej, które zgodnie z zapowiedziami ministerstwa miało być poświęcone zaprojektowaniu zmian doskonalących system polskiej oświaty.

Natomiast ministerstwo edukacji narodowej pominęło postulaty formułowane przez związki zawodowe od wielu miesięcy, a zaproponowało rozmowę jedynie na tematy:

1. „Dyrektor szkoły - nauczyciel, urzędnik, menager, wykonawca poleceń? - autonomia
i kompetencje dyrektora, sposób wyboru.

2. Kierunek: potrzeby dzieci. Kształcenie przyszłych nauczycieli. Co warto zmienić?

3. Dlaczego uczniowie muszą brać korepetycje? Szkoła sprzyjająca rozwojowi ucznia
- rola rodziców, nauczycieli, dyrektora.

4. Dni wolne od nauki, niewolne od opieki - jak szkoły radzą sobie z obowiązkiem zapewnienia opieki uczniom w trakcie m.in. przerw świątecznych.

5. Nauczyciel - przyjaciel, mistrz, wychowawca, współczujący obserwator? Jak pomóc nauczycielom w wypełnianiu tej roli? Szkoła wolna od przemocy, przyjazna, bezpieczna,
czyli jaka?".

Ich wybór nie podlegał żadnej dyskusji, mimo że związki jasno wyrażały swój sprzeciw wobec tak fragmentarycznego potraktowania problemu. Szefowa resortu całkowicie zignorowała żądanie spojrzenia na to z szerszej perspektywy i odniesienia się
do związkowych postulatów, które powinny być fundamentem zmian w oświacie.

Podczas spotkania Związek Nauczycielstwa Polskiego podkreślał, że bez ich uwzględnienia
z pewnością nie uda się uzdrowić systemu, a podejmowane wysiłki będą miały jedynie pozorny charakter.

Mimo to po zakończeniu spotkania ZNP postanowił, że po raz kolejny na ręce Pani Minister prześle swoje postulaty dotyczące zmian w zakresie wzrostu nakładów na edukację
w budżecie państwa, zahamowania procesu prywatyzacji oświaty, zwiększenia roli nadzoru pedagogicznego w szkole oraz poprawy warunków pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.


2.

źródło: http://www.znp.edu.pl/element/2415/Sztuka_dla_sztuki

22 lipca 2015 r. przedstawiciele kierownictwa Związku Nauczycielstwa Polskiego ponownie spotkali się z Ministrem Edukacji Narodowej, po raz kolejny apelując
o podjęcie rozmów w sprawie postulatów Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dyskusja nie doprowadziła do żadnych rozstrzygnięć, bowiem minister Joanna Kluzik-Rostkowska nie chce rozmawiać w sprawach podnoszonych przez ZNP. Związek natomiast oczekuje na zmianę stanowiska Ministra Edukacji Narodowej, a kontynuowanie rozmów
z pominięciem fundamentalnych kwestii oświatowych podnoszonych przez Związek uważa
za bezprzedmiotowe.


3.

źródło: http://www.znp.edu.pl/element/2416/Genialne_rozwiazanie..._bardzo_wazne

23 lipca br. sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży w trybie przyspieszonym chciała rekomendować Sejmowi RP (do drugiego czytania) rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy
o Krajowym Rejestrze Karnym (druk nr 3678), dotyczący wypoczynku dzieci
i młodzieży.

6 lutego br. ZNP pozytywnie zaopiniowało przedstawiony do konsultacji projekt zmian
w ustawie o systemie oświaty, bowiem proponowane rozwiązania wzmacniały bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku w ferie zimowe i letnie.

Okazało się, że przesłany do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty różni się od opiniowanego przez Związek. Projektodawca zawarł w nim nową definicję wypoczynku przez który należy rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Taki zapis w brzmieniu zaproponowanym przez rząd będzie miał poważne konsekwencje - oznacza, że nauczyciele w okresie przerw świątecznych będą odpowiedzialni
za zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie szkoły.

Wypoczynek ten może być organizowany np. w formie kół zainteresowań, a zajęcia te nauczyciele będą realizować w ramach obowiązującego czasu pracy i wynagrodzenia.

Nowy zapis zakwestionowany został przez przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego uczestniczącego w posiedzeniu Komisji, co między innymi było powodem zmiany procedury pracy nad nowelizacją. Projekt został przesłany do Podkomisji stałej do spraw młodzieży.
Do 4 sierpnia br. Podkomisja ma przedstawić Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży sprawozdanie ze swoich prac.

Prosimy o przesyłanie swoich opinii w przedmiotowej sprawie na adres sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (e-mail: kenm@sejm.gov.pl).


 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.