Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2017-04-21
autor artykułu: Milena Stasiak
2017.04.21. stanowisko PZL ws. projektu Rozporządzenia MEN z dnia 12.04.2017 r.


Komisja Oświaty ZG PZL opracowała opinię związku dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania z dnia 12 kwietnia 2017 r.

(http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297362/katalog/12426956#12426956)

o treści:


Szanowna Pani
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej


OPINIA POLSKIEGO ZWIĄZKU LOGOPEDÓW

W sprawie

projektu Rozporządzenia MEN z dnia 12. 04. 2017 roku w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii. specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania


Wniosek PZL

W nosimy o zmianę treści  art. 40. 1 oraz art. 41 Rozporządzenia:

„W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym zatrudnia się w zależności od potrzeb, psychologa, pedagoga, a także innych specjalistów oraz osoby prowadzące zajęcia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt.3 lit. b - d."

„W specjalnym ośrodku wychowawczym zatrudnia się w zależności
od potrzeb, psychologa, pedagoga, a także innych specjalistów oraz osoby prowadzące zajęcia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt.3 lit. b - d."

Na treść w następującym brzmieniu:

Art. 40.1

„W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym zatrudnia się logopedę, psychologa, pedagoga, a także innych specjalistów oraz osoby prowadzące zajęcia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt.3 lit. b - d."

Art. 40

„W specjalnym ośrodku wychowawczym zatrudnia się logopedę, psychologa, pedagoga, a także innych specjalistów oraz osoby prowadzące zajęcia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt.3 lit. b - d."


Uzasadnienie:

Zajęcia specjalistyczne mają na celu przygotowanie wychowanków do funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym, do czego niezbędną  i zasadniczą kompetencją jest kompetencja komunikacyjna.

Zapewnienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami profesjonalnej diagnozy i terapii logopedycznej umożliwia stworzenie warunków
do udzielania  innej pomocy specjalistycznej oraz budowanie pozostałych indywidulanych kompetencji wychowanków.

W odniesieniu do dzieci młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących i słabosłyszących, z afazją, autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz niewidomych i słabowidzących, wymienionych
w art. 32. Rozporządzenia, niezbędna pomoc specjalistyczna dotyczy deficytu w rozwoju mowy/kompetencji komunikacyjnej.

Logopeda jest głównym specjalistą, który dokonuje diagnozy, rozpoznaje potrzeby i prowadzi terapię dzieci i młodzieży z wymienionymi niepełnosprawnościami. W związku z tym pominięcie w art. 40. 1 oraz 41 Rozporządzenia logopedów, w odróżnieniu od specjalistów - pedagogów i psychologów, może przyczynić się do ograniczeń w zatrudnianiu logopedów, a w konsekwencji do braku odpowiedniej pomocy w budowaniu kompetencji komunikacyjnej dzieci i młodzieży
w specjalnych ośrodkach wychowawczych i szkolno-wychowawczych oraz nieefektywnego przygotowania ich do funkcjonowania społecznego
i zawodowego.

Prosimy o uwzględnienie wnioskowanej zmiany w treści Rozporządzenia.


Opracowanie:
Komisja Oświaty
ZG PZL 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.