Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2017-04-13
autor artykułu: Joanna Grabowska-Okraska
2017.04.12. konsultacje publiczne ws. projektu Rozporządzenia MEN

 

Polski Związek Logopedów otrzymał do konsultacji "Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania".

Prosimy o zapoznanie się z nim i zgłaszanie uwag pod adres: administrator@logopeda.org.pl.


==================================================================

Warszawa, 2017-04-12

Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego
6/M1/2017

Szanowni Państwo,

zgodnie z dyspozycją Ministra Edukacji Narodowej, stosownie do postanowień § 36 oraz § 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.2013.979), uprzejmie przekazuję projekt: "Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania" skierowany przez Ministra Edukacji Narodowej do konsultacji publicznych oraz zaopiniowania, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag
w terminie do dnia 2017-05-04.


Projekt rozporzadzenia "Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewal

Pismo przewodnie patrnerzy społeczni: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_1522e08fe263d435a2d5ebd84a693e32_164bb29979262a04759f6d9c8afc275d_pdf_3

projekt rozporządzenia: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_1522e08fe263d435a2d5ebd84a693e32_f95fe868e49d2bb73da8acf515075196_pdf_3

projekt uzasadnienia: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_1522e08fe263d435a2d5ebd84a693e32_fb667694044e5544453f1d21201ee614_pdf_3

projekt OSR: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_1522e08fe263d435a2d5ebd84a693e32_facf9b77dfbc9fd96537a9914a081055_pdf_3


Jeśli powyższy link/linki nie otworzą się po kliknięciu na adres, prosimy skopiować tekst linku i wkleić w pole adresu w przeglądarce internetowej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że z ww. projektem oraz dokumentami dotyczącymi projektu będzie można zapoznać się korzystając z systemu: Rządowy Proces Legislacyjny (RPL).

Link do tego systemu jest również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: „Projekty aktów prawnych".

________________________

Z upoważnienia Dyrektora DWKI
Z poważaniem

Katarzyna Tyczka
Główny Specjalista

Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
tel.: 22 34-74-551, fax: 22 34-74-417
e-mail: katarzyna.tyczka@men.gov.pl


 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.