Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2017-06-19
2017.06.19. spotkanie przedstawicieli Porozumienia Zawodów Medycznych w Ministerstwie Finansów

Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2017 r.

 

Komunikat dla mediów

o spotkaniu przedstawicieli PZM
z wiceministrem finansów

 

Porozumienie Zawodów Medycznych, najszersza reprezentacja zawodowa pracowników służby zdrowia w Polsce, informuje, że w dniu dzisiejszym,
19 czerwca 2017 r, o godzinie 13.30 odbędzie się spotkanie przedstawicieli PZM z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, panem Leszkiem Skibą. Spotkanie jest odpowiedzią na prośbę PZM, zawartą w liście z dnia
19 maja br. do Ministra Finansów Mateusza Morawieckiego.

PZM wyraża żal, że sam Minister Finansów nie znalazł czasu na to spotkanie. Obawiamy się, że może to oznaczać lekceważenie przez ministra publicznej ochrony zdrowia i jej pracowników.

W czasie spotkania przedstawiciele PZM będą chcieli uzyskać merytoryczne uzasadnienie dla faktu, że nakłady na publiczną ochronę zdrowia w Polsce utrzymywane są na tak dramatycznie niskim poziomie (najniższym w krajach UE liczone odsetkiem PKB lub nakładami na głowę mieszkańca), przy tak szerokim zakresie świadczeń bezpłatnych, refundowanych ze środków publicznych.

Taka sytuacja utrzymuje się od początku III RP, a kolejne rządy - łącznie z obecnym - nie zwiększyły nakładów na lecznictwo mimo, że w tym czasie kierowano z budżetu państwa - w sumie - setki miliardów złotych na inne cele, jak: dofinansowanie banków, restrukturyzacja górnictwa, reformy administracyjne, dopłaty do PKP, wspieranie rolnictwa, budowa stadionów, dróg i autostrad, zwiększenie nakładów na armię, pobudzanie dzietności.

Również osoby zatrudnione w publicznej ochronie zdrowia traktowane są jako „pracownicy gorszego rodzaju", zajmując ostatnie miejsca pod względem wynagrodzeń na liście zawodów. Obecny rząd nie różni się pod tym względem od swoich poprzedników.

Uchwalona ostatnio ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, nie wprowadza w tym zakresie żadnej zmiany,
a jedynie utrwala dotychczasową biedę.

Przyznaje to - pośrednio - sam rząd, publikując prognozę wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na rok 2018
w wysokości ok. 5%, podczas, gdy wzrost płac pracowników medycznych wynikający ze wspomnianej ustawy będzie dużo mniejszy lub nie będzie go wcale. Zatem rozziew między płacami w służbie zdrowia a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce jeszcze bardziej się powiększy w najbliższym czasie.

PZM będzie chciało poznać uzasadnienie dla zadziwiającej, niespójnej postawy Ministra Finansów Mateusza Morawieckiego. Z jednej strony wygłasza on publicznie opinie, że Polacy nie powinni być „tanią siłą roboczą" bo na to nie zasługują, z drugiej strony stwarza takie warunki finansowe publicznej służby zdrowia, które z jej pracowników robią właśnie ową
„tanią siłę roboczą"; z jednej strony deklaruje poparcie państwa dla innowacji i rozwoju, z drugiej stawia szpitale i inne zakłady publicznej ochrony zdrowia w finansowych kleszczach, które nie tylko uniemożliwiają ich rozwój ale skazują na degradację.

PZM przedstawi merytoryczne argumenty przemawiające za tym,
aby publiczna ochrona zdrowia przestała być traktowana przez rząd w sposób marginalny i lekceważący. Taka postawa nie tylko bowiem uderza w obywateli, ale powoduje również wymierne straty dla gospodarki narodowej. PZM wyraża nadzieję, że Minister Finansów i cały rząd zmienią swoją postawę w tym zakresie.

 

W imieniu PZM
Krzysztof Bukiel - przewodniczący ZK OZZL

 

W spotkaniu z wiceministrem finansów ze strony PZM wezmą udział następujące osoby:

1. Maria Ałaszkiewicz-Pietr,
2. Monika Mazur,
3. Tomasz Dybek,
4. Jarosław Biliński,
5. Krzysztof Bukiel.


Organizacje zawodowe zrzeszone
w Porozumieniu Zawodów Medycznych:

 • Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych,
 • Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego,
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej,
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia,
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy,
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej
  i Fizjoterapii,
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii,
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów,
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii,
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych  Radioterapii,
 • Polski Związek Logopedów,
 • Porozumienie Lekarzy Rezydentów OZZL,
 • Protest Dietetyków - stowarzyszenie zwykłe,
 • Związek Zawodowy Lekarzy MSW,
 • Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych.


Poniżej - list otwarty do pacjentów z dnia 15 maja 2017 r.
oraz informacja prasowa:

2017.05.15. list otwarty PZM do pacjentów str. 1.pdf [988.8Kb]

2017.05.15. list otwarty PZM do pacjentów str. 2.pdf [554.6Kb]

2017.05.15. list otwarty PZM do pacjentów str. 3.pdf [1Mb]

2017.05.15. list otwarty PZM do pacjentów str. 4.pdf [934.9Kb]

2017.05.15. list otwarty PZM do pacjentów str. 5.pdf [568.1Kb]


 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.