Publikacje:

foldery do pobrania

 
Milena Stasiak
Standard gabinetu logopedycznego.
Ewa Małachowska
Przykładowe metody pracy z dziećmi do prowadzenia w domu
Piotr Jaworski
Dezynfekcja i sterylizacja pomocy logopedycznych.
administrator
Materiały na temat jąkania i giełkotu.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

Aktualności

22 października - Światowy Dzień Świadomości Jąkania

"Zmieńmy sposób mówienia o jąkaniu. Znajdźmy odpowiednie słowa, aby stworzyć świat, w którym osoby jąkające się będą mogły żyć z godnością i szacunkiem."

 
 
Aktualne wytyczne przeciwepidemiczne GIS, MZ, MEN.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

 
 
2020.05.18. MEN i GIS: wytyczne przeciwepidemiczne

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych.

 
 
2020.05.14. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

14 maja br. opublikowano wytyczne Głównego Iinspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych w zakresie organizacji edukacji wczesnoszkolnej od 25 maja 2020 r.

 
 
2020.05.13. Informacja MEN o uruchomieniu od 18 maja br. kolejnych etapów...

13 maja 2020 r. na stronie MEN opublikowano informację o kolejnych etapach stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie - od 18 maja br..

 
 
Raport nt. stanu polskiej logopedii - ankieta dot. kształcenia na studiach logopedycznych.

Pierwsza z opracowanych ankiet dotyczy kształcenia na studiach logopedycznych. Wyniki tej ankiety ułatwią ewidencję oraz ocenę prowadzonych studiów logopedycznych w poszczególnych uczelniach, a osobom rozpoczynającym kształcenie umożliwią wybór uczelni.

 
 
2020.05.04. Wytyczne przeciwepidemiczne GIS przeznaczone dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (...)

Główny Inspektor Sanitarny, Jarosław Pinkas, opublikował  wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. (pierwsza aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

 
 
5 maja - Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

5 maja to Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jest to święto obchodzone w Europie od  początku (...)

 
 
2020.05.05. PRACA LOGOPEDY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH OD 6 maja 2020 r. - REKOMENDACJE PZL

W związku z ogłoszeniem rozprządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Polski Związek Logopedów apeluje o kontynuację pracy zdalnej przez logopedów zatrudnionych we wszystkich placówkach oświatowych.

 
 
2020.05.04. Informacja MEN nt. powrotu poradni psychologiczno-pedagogicznych do pracy w systemie stacjonarnym

4 maja 2020 na stronie MEN opublikowano informację o przywróceniu możliwości działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w trybie pracy stacjonarnej. "Dajemy poradniom możliwość realizacji zadań związanych w szczególności z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii. To odpowiedź przede wszystkim na prośby rodziców. Przy organizacji pracy poradni należy jednak uwzględnić przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 
 
2020.05.04. Odpowiedź Głównego Inspektoratu Sanitarnego ws. warunków pracy logopedów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

4 maja 2020 r. Polski Związek Logopedów otrzymał odpowiedź z Głównego Inspektoratu Sanitarnego ws. zasad funkcjonowania gabinetów logopedycznych i pracy logopedów, neurologopedów, specjalistów w dziedzinie neurologopedii w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

 
 
2020.04.28. Wytyczne dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Celem wdrażanych procedur jest:

  1. Dodatkowe zmniejszenie ryzyka dla pracowników gabinetów (usługodawcy) i pacjenta (usługobiorcy).
  2. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie gabinetu  w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
  3. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.
 
 
Zobacz archiwum artykułów
Reklama:

 

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.