Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

Aktualności

2022.07.22. Senackie poprawki do zmian w ustawie Karta Nauczyciela

21 lipca 2022 r. Senat RP opowiedział się za wprowadzeniem poprawek do nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela dotyczącej awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, w tym tych zaproponowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i zgłoszonych przez senatora Wojciecha Koniecznego (Koło Parlamentarne PPS).

 
 
2022.07.19. Po rozmowach związków reprezentatywnych z MEiN ws. wynagrodzeń w resorcie oświaty...

19 lipca 2022 r. odbyły się rozmowy przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych w sprawie tzw. rozporządzeń płacowych określających wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Spotkanie ze strony MEiN prowadził wiceminister Dariusz Piontkowski, który poinformował zebranych, że nie ma upoważnień i delegacji, by rozmawiać o innych propozycjach płacowych niż te, które znajdują się w projekcie rozporządzenia.

 
 
2022.07.14. Kolejne projekty rozporządzeń MEiN

Ministerstwo przekazało do konsultacji projekty rozporządzeń w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz oceny pracy nauczycieli.

 
 
2022.07.14. stanowisko PZL ws. podwyżki wynagrodzeń w resorcie oświaty

Polski Związek Logopedów popiera stanowiska innych związków zawodowych w sprawie podwyżki wynagrodzeń.

 
 
2022.06.16. Biurokracja w szkołach kwitnie. 51 zbędnych dokumentów.

Nadmierna biurokracja w szkole to temat, który towarzyszy działaniom władz oświatowych od wielu lat. W ostatnich dwóch stał się on przedmiotem negocjacji z przedstawicielami organizacji samorządowych i organizacji związkowych w ramach trójstronnego zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty oraz Rady Dialogu Społecznego.

 

 
 
2022.06.10. Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych

Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych rozpocznie się od 1 września 2022 r. Standardy określają minimalny wymiar zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. Wprowadzają je przepisy ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 
 
2022.06.03. Poznań - Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Logopedów

3 czerwca 2022 r. w Poznaniu odbył się Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Logopedów podsumowujacy wydłużoną kadencję 2016-2022. Podziękowano za pracę członkom ustępującego Zarządu Głównego oraz członkom Komisji Rewizyjnej ZG PZL i wybrano nowe władze PZL.

 
 
2022.06.01. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach

31 maja 2022 r. opublikowano na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl dwa projekty, które zakładają wprowadzenie nowego stanowiska nauczyciela specjalisty - pedagoga specjalnego oraz określają jego zadania.

 
 
2022.05.19. Podwyżki dla logopedów zatrudnionych w resorcie ochrony zdrowia

Rada Ministrów 17 maja 2022 roku przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożonych przez Ministra Zdrowia. To efekt porozumienia Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia Rady Dialogu Społecznego, podpisanego w ubiegłym roku z Ministrem Zdrowia w sprawie podwyżki płac od 1 lipca 2022 roku.

 
 
2022.05.17. Podpisano ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z 12 maja 2022 r.

17 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał rządową ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z 12 maja 2022 r. Kluczowe zmiany dotyczą standardów zatrudniania nauczycieli-specjalistów w przedszkolach i szkołach oraz zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i matury w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024.

 
 
2022.06.03. Poznań - Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Logopedów

Informujemy o organizacji Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Logopedów, który odbędzie się 3 czerwca 2022 r. w Poznaniu.

 
 
2022.04.28. informacja o projekcie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Światowe Centrum Słuchu, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zaprasza dzieci w wieku 7-9 lat do udziału w ciekawym badaniu naukowym, mającym na celu poznanie mózgowych mechanizmów związanych z rozwojem zaburzeń językowych.

 
 
Zobacz archiwum artykułów
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.