Publikacje:

foldery do pobrania

 
Natalia Kania-Majzel
Rola wiedzy z zakresu nauk biologiczno-medycznych w pracy nauczyciela logopedy
Szymon Rozmus, Małgorzata Karakuszka-Baran
Terapeutyczna moc zajęć grupowych dla osób z afazją
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

Aktualności

2022.10.21. ISAD - Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania - zaproszenie na Sympozjum

Zarząd Główny PZL oraz Fundacja Centrum Logopedyczne zapraszają 21 października do udziału w sympozjum logopedycznym on-line na temat "Być widzianym, być słyszanym - reprezentacja i normalizacja jąkania w głównym nurcie".

 
 
 
2022.09.15. - powstanie międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego

15 września 2022 roku  Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego powołały Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny. "Zadaniem Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego jest koordynowanie akcji protestacyjnej prowadzonej przez ogólnopolskie organizacje związkowe zrzeszające pracowników systemu oświaty.

 
 
2022.09.08. opinia PZL ws. standardu zatrudniania logopedów w resorcie oświaty od 01.09.2022.

W związku z napływającymi ze środowiska logopedów niepokojącymi informacjami o zmniejszaniu wymiaru zatrudnienia Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów wystosował do MEiN pismo zawierające stanowisko w tej sprawie.

 
 
2022.09.01. Zmiany w wymiarach zatrudnienia logopedów w resorcie oświaty

Do Polskiego Związku Logopedów wpływają zawiadomienia o propozycjach zmniejszania wymiaru zatrudnienia na stanowisku logopedy  w placówkach oświatowych. Wynika to z wdrażania przez pracodawców standardu zatrudniania specjalistów i konieczności uzupełnienia grona specjalistów o pedagogów specjalnych, zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 
 
2022.08.01. Rozporządzenie MEiN ws. zakresu zadań nauczycieli specjalistów

1 sierpnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw 2022 r. poz. 1610 opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

 
 
2022.07.29. Rozporządzenie MEiN określające zakres zadań pedagoga specjalnego

W Dzienniku Ustaw z 29 lipca 2022r. poz. 1594 zostało opublikowane rozporządzenie ministra edukacji i nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

 
 
2022.07.22. Senackie poprawki do zmian w ustawie Karta Nauczyciela

21 lipca 2022 r. Senat RP opowiedział się za wprowadzeniem poprawek do nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela dotyczącej awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, w tym tych zaproponowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i zgłoszonych przez senatora Wojciecha Koniecznego (Koło Parlamentarne PPS).

 
 
2022.07.19. Po rozmowach związków reprezentatywnych z MEiN ws. wynagrodzeń w resorcie oświaty...

19 lipca 2022 r. odbyły się rozmowy przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych w sprawie tzw. rozporządzeń płacowych określających wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Spotkanie ze strony MEiN prowadził wiceminister Dariusz Piontkowski, który poinformował zebranych, że nie ma upoważnień i delegacji, by rozmawiać o innych propozycjach płacowych niż te, które znajdują się w projekcie rozporządzenia.

 
 
2022.07.14. Kolejne projekty rozporządzeń MEiN

Ministerstwo przekazało do konsultacji projekty rozporządzeń w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz oceny pracy nauczycieli.

 
 
2022.07.14. stanowisko PZL ws. podwyżki wynagrodzeń w resorcie oświaty

Polski Związek Logopedów popiera stanowiska innych związków zawodowych w sprawie podwyżki wynagrodzeń.

 
 
2022.06.16. Biurokracja w szkołach kwitnie. 51 zbędnych dokumentów.

Nadmierna biurokracja w szkole to temat, który towarzyszy działaniom władz oświatowych od wielu lat. W ostatnich dwóch stał się on przedmiotem negocjacji z przedstawicielami organizacji samorządowych i organizacji związkowych w ramach trójstronnego zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty oraz Rady Dialogu Społecznego.

 

 
 
2022.06.10. Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych

Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych rozpocznie się od 1 września 2022 r. Standardy określają minimalny wymiar zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. Wprowadzają je przepisy ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 
 
Zobacz archiwum artykułów
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.