Publikacje:

foldery do pobrania

 
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
Anna Paluch
Afazja u dwulatka? u trzylatka?
Milena Stasiak
Standard gabinetu logopedycznego.
Ewa Małachowska
Przykładowe metody pracy z dziećmi do prowadzenia w domu
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

Archiwum: Aktualności

Akty prawne MEN zw. z bezpieczeństwem podczas zagrożenia epidemicznego COVID-19

17 września 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw, poz. 1604 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia (...)

 
 
2017.06.19. spotkanie przedstawicieli Porozumienia Zawodów Medycznych w Ministerstwie Finansów

Porozumienie Zawodów Medycznych, najszersza reprezentacja zawodowa pracowników służby zdrowia w Polsce, informuje, że 19 czerwca 2017 r. odbędzie się spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów panem Leszkiem Skibą. Spotkanie jest odpowiedzią na prośbę PZM, zawartą w liście z dnia 19 maja br. do Ministra Finansów, Mateusza Morawieckiego.

 
 
Kolejne konsultacje ws. rozporządzeń MEN

Trzy projekty rozporządzeń MEN dotyczących edukacji dzieci z niepełnosprawnościami zostały ponownie skierowane do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

 
 
2017.06.07. notatka z zebrania Zarządu Głównego PZL

Zebranie Zarządu Głównego PZL odbyło się w Warszawie, 7 czerwca 2017 roku.
W trakcie zebrania omówiono następujące zagadnienia: (...)

 
 
2017.06.3-10. XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom to największe doroczne święto w ramach, trwającej nieprzerwanie od 2001 roku, kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom".

 
 
2017.05.31. Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - skierowany do konsultacji publicznych

Zaprezentowany projekt obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują system finansowania zadań oświatowych, tak aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące szkoły, a także dyrektorów szkół i placówek.

 
 
maj '2017 - MEN - kolejne projekty rozporządzeń

Na stronie MEN pojawiły się kolejne projekty rozporządzeń, które mogą okazać się ważne dla różnych funkcji pełnionych przez logopedów w oświacie.

 
 
2017.06.07. Warszawa - zebranie Zarządu Głównego PZL

7 czerwca 2017 roku w siedzibie Zarządu Głównego PZL (Warszawa, ul. Raszyńska 8/10) o godzinie 10.30  odbędzie się zebranie ZG PZL.

 
 
2017.05.08. Stanowisko PZL w sprawie projektu Rozporządzenia MEN z dn. 20.04.2017 r.

Komisja Oświaty ZG PZL opracowała opinię dotyczącą projektu Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej  w sprawie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach z dnia 20.04.2017 roku o treści:

 
 
2017.04.25. konsultacje publiczne ws. projektu Rozporządzenia MEN

Polski Związek Logopedów otrzymał do konsultacji projekt rozporządzenia MEN ws pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach . Prosimy o zapoznanie się z nim i zgłaszanie uwag pod adres: administrator@logopeda.org.pl.

 
 
 
2017.04.21. stanowisko PZL ws. projektu Rozporządzenia MEN z dnia 12.04.2017 r.

Komisja Oświaty ZG PZL opracowała opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania z dnia 12 kwietnia 2017 r.

 
 
23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Święto ustanowione w 1995 roku przez UNESCO ma na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim.

 
 
Reklama:

 

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.