Kategorie:
Publikacje:

foldery do pobrania

 
Natalia Kania-Majzel
Rola wiedzy z zakresu nauk biologiczno-medycznych w pracy nauczyciela logopedy
Szymon Rozmus, Małgorzata Karakuszka-Baran
Terapeutyczna moc zajęć grupowych dla osób z afazją
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

Krajowy Rejestr Logopedów


KRL listwa tytułowa

Krajowy Rejestr Logopedów

 

UWAGA!!!
W związku z koniecznością dostosowania regulaminu
oraz procesu uwierzytelniania danych do wymogów RODO
Krajowy Rejestr Logopedów obecnie jest zawieszony.

 

KRL został założony w marcu 2017 roku i prowadzony będzie przez Polski Związek Logopedów. Intencją jego powstania jest udostępnienie rzetelnych i potwierdzonych informacji o logopedach posiadających prawo wykonywania zawodu w Polsce.

Jednym z kierunków działań Polskiego Związku Logopedów jest dostosowanie standardów zawodowych do wymogów Unii Europejskiej, propagowanie wiedzy logopedycznej i wiedzy o zawodzie logopedy. Dlatego też Rejestr ma za zadanie być źródłem rzetelnych, potwierdzonych informacji o zarejestrowanym w nim logopedzie - o jego wykształceniu, specjalizacji zawodowej oraz zatrudnieniu. Odbiorcami będą przede wszystkim pacjenci i pracodawcy poszukujący właściwie przygotowanego terapeuty.

W Polsce od roku 1989 powstało wiele ośrodków kształcących logopedów na studiach różnego stopnia, zróżnicowanym  czasie trwania studiów oraz o różnych programach, a kwalifikacje logopedy otrzymują osoby o diametralnie różnych doświadczeniach edukacyjnych.

Brak jednolitych standardów kształcenia terapeutów mowy i języka jest niepokojący. Znaczna liczba różnorodnie i nie zawsze właściwie od strony praktycznej nauki zawodu przygotowanych logopedów nie gwarantuje odpowiedniej jakości usług dla swoich klientów.

Terapią logopedyczną objęte są nie tylko dzieci, dla których prawidłowy rozwój mowy jest podstawą prawidłowo przebiegającej kariery szkolnej i w przyszłości zawodowej, ale też zwiększająca się w populacji liczba pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi i neurorozwojowymi.

Pojawiło się również zjawisko nieuczciwej konkurencji, na rynku pracy pojawiły się osoby stawiające znacznie niższe wymagania pracodawcom. Wymagania te dotyczą nie tylko płacy, ale także warunków, w jakich praca logopedy powinna być wykonywana.

W związku z tym zaistniała potrzeba uporządkowania i ujednolicenia kształcenia logopedów w Polsce, czego efektem była idea przyznawania Certyfikatu Zawodowego Logopedy osobom spełniającym kryteria opracowane przez Komisję ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów (obecnie Komisję PZL ds. Certyfikatów) działającą przy Zarządzie Głównym PZL.  Regulamin opracowano  w porozumieniu z Kolegium Logopedycznym zrzeszającym kierowników większości placówek kształcących logopedów w roku 2003. Od tego czasu Certyfikat Zawodowy PZL otrzymało ponad 1100 logopedów.

Kolejnym etapem standaryzacji jest powstanie Krajowego Rejestru Logopedów stwarzającego możliwość rejestracji polskich logopedów posiadających prawo do wykonywania zawodu.

Logopeda rejestrujący się w KRL zobowiązany będzie do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji, co jest zobowiązaniem się do przestrzegania jego zasad.


Rejestrowane są następujące dane:
imię/imiona, nazwisko, stopień/tytuł naukowy, dane kontaktowe - adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, strona www logopedy i dane identyfikacyjne - NIP.


Dla odbiorcy-klienta istotne są informacje o wykształceniu logopedy, formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych (specjalistyczne kursy, warsztaty, itp.), w tym też o posiadanych przez niego innych uprawnieniach zawodowych.

O potwierdzonych wysokich kwalifikacjach i dobrym przygotowaniu do zawodu logopedy świadczy posiadany Certyfikat Zawodowy PZL. Logopeda rejestruje też swoje miejsce pracy, wymiar zatrudnienia, fakt prowadzenia terapii prywatnej.KRL zarejestruj się 2

KRL zarejestruj się 3

KRL zarejestruj się 1


Rejestracja w Rejestrze jest dwustopniowa:

  • wstępnie odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego on-line,
  • potem następuje weryfikacja podanych danych w kontakcie z administratorem na podstawie przedstawionych oryginałów dokumentów lub poświadczenia ich wiarygodności,
  • każdy zarejestrowany logopeda ma prawo uzupełniania i zmiany danych,
  • każdy logopeda zarejestrowany w KRL otrzymuje swój indywidualny numer identyfikacyjny, który może być zamieszczony na jego pieczątce zawodowej.


Rejestr ani żadne dane w nim zawarte nie mogą być, bez zawarcia stosownej umowy z Polskim Związkiem Logopedów, pobierane, publikowane, sprzedawane, kopiowane w całości ani w części w celach innych niż wymienione wyżej. W razie stwierdzenia faktu, że użytkownik korzysta z Rejestru w sposób lub w zakresie niezgodnym z w/w warunkami, Polski Związek Logopedów zastrzega możliwość niezwłocznego postępowania prawnego.


Wyszukiwanie dla odbiorcy-klienta jest możliwe
wg kilku parametrów:

  • imię,
  • nazwisko,
  • miejscowość,
  • miejsce pracy (ogólnie, np. szkoła, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, itp.),
  • prowadzenie praktyki prywatnej
  • a przede wszystkim - preferencji w prowadzonej terapii logopedycznej.

KRL wyszukaj logopedę


Rejestracja oraz korzystanie z Rejestru jest dobrowolne.

Koszt: rocznie 300,00 zł - dla logopedów niezrzeszonych,
natomiast członkom PZL koszt ten pokrywa składka członkowska.

(opłatę roczną ustala Zarząd Główny PZL)

Przeglądanie profili zamieszczonych w Rejestrze nie wymaga rejestracji.
Na stronie internetowej www.krajowyrejestrlogopedow.pl zamieszczony jest Regulamin  KRL oraz Polityka Ochrony Danych Osobowych.

ZAPRASZAMY:

http://krajowyrejestrlogopedow.pl/


Zarząd Główny PZL wyraża nadzieję, że upowszechnienie Krajowego Rejestru Logopedów wpłynie pozytywnie na postrzeganie zawodu logopedy, podkreślenie jego profesjonalizmu i rzetelnego wszechstronnego przygotowania.


Joanna Grabowska-Okraska

administrator portalu
e-mail: administrator@logopeda.org.pl
tel.: +48 515-243-500; 606-133-013

 

 
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.