Kategorie:
Publikacje:

foldery do pobrania

 
Natalia Kania-Majzel
Rola wiedzy z zakresu nauk biologiczno-medycznych w pracy nauczyciela logopedy
Szymon Rozmus, Małgorzata Karakuszka-Baran
Terapeutyczna moc zajęć grupowych dla osób z afazją
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

O PZL

 

Polski Związek Logopedów jest ogólnopolskim związkiem zawodowym zrzeszającym logopedów pracujących w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, kulturalnych, w służbie zdrowia jak i w gabinetach prywatnych.

Został zarejestrowany 19 października 1999 roku w Lublinie.

Idea powołania związku zawodowego logopedów wyłoniła się z dyskusji logopedów zatrudnionych w różnych miejscach pracy. Dostrzegli oni potrzebę uzupełnienia naukowej
i oświatowej działalności Polskiego Towarzystwa Logopedycznego o działania organizacji zajmującej się przede wszystkim problemami rynku pracy logopedów. Pomysł ten został podchwycony przez prof. Stanisława Grabiasa i pracowników Zakładu Logopedii
i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.

W kwietniu 1999 roku w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Związku Logopedów, na którym podjęto uchwałę o powołaniu PZL, przyjęto opracowany wcześniej statut i wyłoniono Komitet Założycielski w składzie: Tomasz Woźniak, Elżbieta Stecko, Urszula Kuleta,
Alicja Wypych, Danuta Pluta-Wojciechowska, Anna Woźniakowska, Jadwiga Wieszczycka.

12 grudnia 1999 roku odbył się I Walny Zjazd Delegatów PZL, na którym wyłoniono władze związku. Pierwszym przewodniczącym PZL został Michał Bitniok.
Kolejni Przewodniczący: dr Anna Żebryk-Stopa (Poznań), mgr Ewa Małachowska (Toruń).

Polski Związek Logopedów działa w oparciu o ustawę o związkach zawodowych
z dnia 23 maja 1991 roku oraz na zasadzie wolontariatu.
W większości województw, zgodnie ze Statutem PZL, utworzono Oddziały Wojewódzkie (do niedawna funkcjonujące jako Wojewódzkie Organizacje Związkowe) lub Regionalne. Zarząd Główny PZL koordynuje ich pracę i podejmuje inicjatywy oraz działania określone w Statucie.

Cele działań PZL:

 • poprawa statusu zawodowego logopedy,
 • zintegrowanie środowiska logopedycznego w całej Polsce,
 • dostosowanie standardów zawodowych do wymogów Unii Europejskiej,
 • propagowanie wiedzy logopedycznej i wiedzy o zawodzie logopedy.


Wśród dotychczasowych dokonań PZL warto wskazać na:

 • zintensyfikowanie współpracy z Ministerstwem Edukacji oraz Ministerstwem Zdrowia
 • udział przedstawicieli PZL w pracach wojewódzkich władz oświatowych dotyczących spraw płacowych, reformy oświaty, awansu zawodowego w oświacie
 • przyznawanie Certyfikatu Zawodowego Logopedy
 • nawiązanie współpracy z Komitetem Łącznikowym Logopedów Unii Europejskiej (CPLOL) - wstąpienie w dniu 12 maja 2007 r. w jego struktury
 • organizacja szkoleń i kursów dokształcających dla logopedów
 • utworzenie strony internetowej dla logopedów i pacjentów
 • stworzenie internetowej poradni logopedycznej
 • zorganizowanie i prowadzenie przez 10 lat ogólnopolskiej akcji Dzień Bezpłatnych  Diagnoz Logopedycznych (DBDL).

Od 2001 do 2011 roku logopedzi w całym kraju, podczas akcji DBDL udzielali bezpłatnej pomocy wszystkim zainteresowanym osobom z zaburzeniami mowy i/lub języka. Uświadomiliśmy społeczeństwu, że tylko rzetelna i profesjonalna diagnoza logopedyczna jest podstawą terapii.

Od momentu wstąpienia do CPLOL, 6 marca obchodzimy Europejski Dzień Logopedy (Terapeuty Mowy) - EDL.

Osoby działające w PZL mają wspólne cele, energię i dużo cennych pomysłów, które sprawiają, że możemy wejść z optymizmem w następne dziesięciolecie. Czy będzie ono bardziej udane
od poprzedniego zależy od nas samych – logopedów.

Czekają na nas kolejne wyzwania, choćby ustawa o zawodzie logopedy czy umocowanie prawne Certyfikatu Zawodowego Logopedy. Poza tym, opracowanie standardów kształcenia logopedów w Polsce, a także wprowadzanie zmian promowanych w tej kwestii przez CPLOL
w krajach europejskich.

Dziękujemy serdecznie Wszystkim, którzy towarzyszyli nam od samego początku, tworzyli ten Związek, trwali   z  nami w lepszych i gorszych chwilach, a zwłaszcza Tym, którzy dalej są z nami. 
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.