Kategorie:
Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

Zostań członkiem PZL


Zapraszamy do wstąpienia
do Polskiego Związku Logopedów...


Procedura:

1. Zapoznaj się ze Statutem PZL oraz Kodeksem Etycznym PZL.

 

2. Zgromadź wymagalne dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające Twoje uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy:
  - ksero dyplomu/dyplomów studiów,
 • dokumenty potwierdzające status zawodowy:
  - ksero dokumentu potwierdzającego zawarcie stosunku pracy,
  - lub ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu emeryta lub rencisty,
  - lub ksero zaświadczenia o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej,
  - lub ksero umowy o wolontariacie, stażu lub innej umowy potwierdzającej świadczenie pracy bez wynagrodzenia,

  - lub wyciąg z CEIDG w przypadku prowadzenia działlności gospodarczej,
  - itp.,
 • dowód opłacenia składki (na konto właściwego oddziału,
  które jest podane w danych oddziału w zakładkach na stronie),
  Składka członkowska wynosi 20,00 zł miesięcznie (od 2024.01.01.), może być wpłacana w systemie co miesiąc, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Powinna być opłacona najpóźniej do końca miesiąca, za który jest wnoszona. Pierwszą składkę należy wnieść za miesiąc, w którym nastąpiło wypełnienie deklaracji członkowskiej.
 • deklarację członkowską (druki zamieszczone są poniżej).
Ważne - wszystkie kserokopie dokumentów
muszą być opatrzone własnoręcznym pełnym podpisem
i adnotacją:
"Potwierdzam zgodność z oryginałem".
Potwierdzić zgodność z oryginałem może również pracodawca.


3. Wypełnione i podpisane dokumenty zeskanuj i wyślij drogą e-mail
do wybranego oddziału (adresy e-mail są w zakładkach oddziałów)
lub na adres: administrator@logopeda.org.pl
z zaznaczeniem, do którego oddziału mają być przesłane.

W razie braku potwierdzenia o otrzymaniu dokumentów od admina,
kontaktuj się drogą e-mail lub telefonicznie: 515-243-500.

 

4. Cały pakiet dokumentów prześlij drogą pocztową
(przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru)
do wybranego przez Ciebie Oddziału PZL.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail
z członkami zarządu właściwego oddziału
lub z administratorem.

 

Druki deklaracji członkowskich do pobrania:

Dolnośląski Oddział PZL:
o.dolnośląski deklaracja członkowska
o.dolnośląski zgoda pracodawcy na e-mail


Kujawsko-Pomorski Oddział PZL:
o.kujawsko-pomorski deklaracja członkowska
o.kujawsko-pomorski zgoda pracodawcy na e-mail


Lubelski Oddział PZL:

o.lubelski deklaracja członkowska


Lubuski Oddział PZL
o.lubuski deklaracja członkowska
o.lubuski zgoda pracodawcy na e-mail


Łódzki Oddział PZL:
o.łódzki deklaracja członkowska
o.łódzki zgoda pracodawcy na e-mail


Małopolski Oddział PZL:
małopolski deklaracja członkowska.pdf [196.6Kb]
małopolski zgoda pracodawcy na e-mail


Mazowiecki Oddział PZL
mazowiecki deklaracja członkowska
mazowiecki zgoda pracodawcy na e-mail


Wielkopolski Oddział PZL:
wielkopolski deklaracja członkowska.pdf [200.3Kb]
zgoda pracodawcy na e-mail OW PZL 2020

 

Druki innych dokumentów do pobrania:

oświadczenie członka o korzystaniu z obrony PZL

oświadczenie nie-członka o korzystaniu z obrony PZL

 
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.