Publikacje:

foldery do pobrania

 
Natalia Kania-Majzel
Rola wiedzy z zakresu nauk biologiczno-medycznych w pracy nauczyciela logopedy
Szymon Rozmus, Małgorzata Karakuszka-Baran
Terapeutyczna moc zajęć grupowych dla osób z afazją
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

autor: Milena Stasiak
Standard gabinetu logopedycznego.

pobierz:
2019.07.22. PZL standard gabinetu logopedycznego.pdf [391.1Kb]

 

1. WPROWADZENIE

W związku z potrzebą ujednolicenia standardów pracy logopedów, niniejsze opracowanie standardu gabinetu logopedycznego ma na celu rozpowszechnienie go wśród podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie warunków pracy dla specjalistów - diagnostów oraz terapeutów mowy i języka w instytucjach publicznych.

Świadomość pracodawców związana z uwarunkowaniami efektywności pracy logopedów konieczna jest do racjonalnego zabezpieczania odpowiedniej infrastruktury. Niniejszy standard w założeniu powinien być docelowy, natomiast spełnienie 80% wskaźników można uznać za warunki umożliwiające świadczenie pomocy logopedycznej o oczekiwanej jakości. Odpowiednie warunki pracy pozwalają osiągać założone kryteria sukcesu w procesie diagnozy i terapii specjalistycznej.

Logopedzi w praktyce zawodowej często borykają się z trudnymi warunkami pracy, które wynikają nie tylko z deficytów rozwojowych i niepełnosprawności ich podopiecznych - dzieci i uczniów, ale i z niedostatecznej infrastruktury - nieodpowiednich warunków lokalowych oraz niedostatecznego wyposażenia gabinetów w narzędzia diagnostyczne i pomoce terapeutyczne, co przekłada się na efekty świadczonej pomocy. Niejednokrotnie większość pomocy dydaktycznych logopedzi finansują z własnych środków. Pomoce te należy indywidualnie dostosowywać do rodzaju zaburzeń i potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych podopiecznych. Dzieci wymagające pomocy logopedycznej nie pracują według uniwersalnych podręczników czy kart pracy, które można powtarzać.

Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie wesprze nie tylko logopedów w ich staraniach o  poprawę warunków pracy, ale pomoże adekwatnie do kompetencji zaangażować także osoby decyzyjne odpowiedzialne na różnych poziomach za organizację pracy logopedów w resorcie oświaty.


1. STANDARD GABINETU LOGOPEDYCZNEGO
- warunki przestrzenne, wyposażenie

 

Poniżej opisuję standard w dwóch obszarach, z których pierwszy obejmuje warunki przestrzenne, natomiast drugi - wyposażenie gabinetu. Obszarom odpowiadają wymiary, a wymiarom wskaźniki.

STANDARD:

WARUNKI PRZESTRZENNE ORAZ WYPOSAŻENIE GABINETU ZAPEWNIAJĄ UDZIELANIE PROFESJONALNEJ POMOCY LOGOPEDYCZNEJ

Wymiar 1

Warunki przestrzenne gabinetu
są dostosowane do specyfiki pomocy logopedycznej.

Wymiar 2

Wyposażenie pomieszczenia w środki trwałe umożliwia profesjonalny przebieg procesu udzielania pomocy logopedycznej.

Wymiar 3

Wyposażenie gabinetu w środki nietrwałe umożliwia sprawną realizację bieżących zadań w odniesieniu
do potrzeb osób korzystających z pomocy.

Wymiar 4

Wyposażenie gabinetu w odpowiedni sprzęt, narzędzia diagnostyczne oraz pomoce umożliwia optymalną jakość udzielanej pomocy.

 

Wymiar 1:
Warunki przestrzenne gabinetu są dostosowane do specyfiki pomocy logopedycznej

Wskaźniki:

- gabinet jest usytuowany w spokojnej części budynku;

- pomieszczenie jest jasne i w miarę obszerne - posiadające stanowiska do pracy:

- indywidualnej (terapeuta, uczestnik terapii, 2 rodziców/opiekunów);

i/lub

- grupowej (terapeuta, do 4 uczestników terapii, osoba hospitująca lub praktykant);

- zapewniona jest wolna przestrzeń na ćwiczenia ruchowe i materac do ćwiczeń oddechowych;

- dostępna jest poczekalnia i toalety dla uczestników terapii/rodziców;

- pomieszczenie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych;

 

Wymiar 2:
Wyposażenie pomieszczenia w środki trwałe umożliwia profesjonalny przebieg procesu udzielania pomocy logopedycznej.

Wskaźniki:

W pomieszczeniu znajdują się:

- okna z roletami/żaluzjami;

- drzwi z izolacją akustyczną, zabezpieczającą przed dystraktorami zewnętrznymi;

- umywalka/bieżąca woda (ciepła i zimna);

- normatywne oświetlenie sztuczne (wskazane ciepłe barwy) ogólne i punktowe przy stanowiskach ćwiczeń;

- odpowiednio zabezpieczone gniazda elektryczne wtykowe;

- urządzenia multimedialne: komputer/mikrofon/głośniki/dyktafon;

- lustra:

- zapewniające odbicie twarzy terapeuty i uczestnika/uczestników terapii z możliwością zasłonięcia (żaluzja/roleta);

- małe lusterko z uchwytem lub lustro tryptykowe;

wskazane:

- lustro weneckie (umożliwiające obserwację terapii bez jej zakłócania);

- lustro ukazujące całą sylwetkę;


Wymiar 3:
Wyposażenie gabinetu w środki nietrwałe umożliwia sprawną realizację bieżących zadań w odniesieniu do potrzeb osób korzystających z pomocy.

Wskaźniki:

W gabinecie dostępne są, zapewnione przez pracodawcę:

- środki dezynfekcyjne posiadające atesty;

- jednorazowe rękawiczki, szpatułki, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne;

- komplet jednorazowych prześcieradeł;

- woda mineralna lub czajnik elektryczny;

- kubki jednorazowe;

- słomki lub rurki;

- piórka;


Wymiar 4:
Wyposażenie gabinetu w odpowiedni sprzęt, narzędzia diagnostyczne oraz pomoce umożliwia optymalną jakość udzielanej pomocy

Wskaźniki:

W gabinecie znajdują się:

- poduszki do siedzenia na podłodze;

- materac do ćwiczeń oddechowych;

- stoliki do ćwiczeń - znormalizowane dla dzieci w wieku; przedszkolnym/szkolnym/dorosłych;

- kilka krzeseł o rozmiarach dla uczestników terapii i dorosłych;

- krzesło obrotowe - z funkcją regulowania wysokości;

- krzesło dla niepełnosprawnych z dostosowanym blatem;

- stanowisko komputerowe;

- szafy, w tym zamykana szafa na dokumentację zapewniająca ochronę danych osobowych;

- półki;

- zamykane plastikowe pojemniki na zabawki;

- tablice, np.:

- magnetyczna z kompletem liter, cyfr i magnesów;

- tablica do rysowania;

- tablica do eksponowania materiałów poglądowych/prac uczestników terapii;

- zamykany kosz na śmieci;

- standaryzowane narzędzia diagnostyczne;

- pomoce i środki dydaktyczne dostosowane do rodzaju świadczonej pomocy logopedycznej,

- do wieku uczestników terapii;

- do rodzajów dysfunkcji i zaburzeń;


Artykuł Standard gabinetu logopedycznego jest nieco zmienioną wersją tekstu przekazanego do druku [W:] red. Stasiak M,. Czarczyńska- Orchowska A., Wielkopolski Przegląd Logopedyczny 1/2019,  ISSN 1731-0792.


Bibliografia:

1. Błachnio K., Vademecum logopedyczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015 (s. 536-539),opracowanie na podstawie E. M. Minczakiewicz 1997, Walencik - Topiłko 2005

2. Frydrychowicz A., Jakość pracy poradni pscyhologiczno -pedagogicznych, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, Warszawa 2006

3.  red. Krakowiak K. Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ORE 2017

4. Materiały własne.

 

opracowanie: Milena Stasiak

 

pobierz:
2019.07.22. PZL standard gabinetu logopedycznego.pdf [391.1Kb]

2019.07.22. pismo przewodnie:
2019.07.22. pismo przewodnie standard gabinetu

Artykuł ukazał się w "Wielkopolskim Przeglądzie Logopedycznym" Nr 1/16/2019.


 
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.