Kategorie:
Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

KOLD - Karty Oceny Logopedycznej Dziecka

 

Polski Związek Logopedów rekomenduje test KOLD do stosowania
dla dzieci w normie intelektualnej.

KOLD - Karty Oceny Logopedycznej Dziecka

Test do oceny logopedycznej dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9.roku życia

autor: dr Joanna Gruba

Wydawnictwo Komlogo,
Gliwice '2017

Praca logopedy to szereg działań mających na celu postawienie trafnej diagnozy stanowiącej podstawę do opracowania i wdrożenia skutecznego programu terapii logopedycznej. W procesie diagnozy sposób postępowania badawczego logopedy jest uzależniony od wielu czynników, w tym od zastosowania odpowiednich narzędzi diagnostycznych.

W zależności od potrzeb, każdy logopeda może spośród wielu dostępnych narzędzi wybrać takie, które w największym stopniu pozwolą spełnić kryteria diagnostyczne, wynikające ze standardów określonych dla postępowania logopedycznego w poszczególnych dysfunkcjach w mówieniu.
Część stosowanych testów i kwestionariuszy logopedycznych nie spełnia kryteriów standaryzacji, wymaganych dla psychometrycznych narzędzi diagnostycznych.

KOLD jest pierwszym testem logopedycznym opartym na szeroko opisanych podstawach teoretycznych, posiadającym własności psychometryczne, służącym do całościowej diagnozy logopedycznej dzieci od pierwszego miesiąca życia do ukończenia dziewiątego roku życia. Powstał na bazie rzetelnych badań, prób
i testów.

Jest prostym, przejrzystym, a jednocześnie czułym diagnostycznie narzędziem, które bada wszystkie funkcje w obszarze rozwoju mowy dziecka: rozumienie, nadawanie, artykulację, reakcje słuchowe, sprawność narządów mowy oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne.
Dzięki podstawom teoretycznym obejmującym dziedziny: psychologii rozwojowej, logopedii oraz medycyny, konstrukcja testu daje możliwość stworzenia rzetelnej i obiektywnej oceny poziomu rozwoju mowy  badanego dziecka i zaplanowania procesu terapeutycznego.

Narzędzie składa się z materiału merytorycznego oraz diagnostycznego. Odpowiednio posegregowane i urozmaicone pomoce znajdują się w praktycznej, podręcznej teczce. Diagnoza dziecka pogłębiona jest o szczegółowy wywiad z opiekunem oraz o próby badawcze diagnozujące funkcje wspomagające mowę.