Publikacje:

foldery do pobrania

 
Piotr Jaworski
Dezynfekcja i sterylizacja pomocy logopedycznych.
dr Ewa Kaptur
Logopedo, dbaj o swój głos!
Monika Szubrycht
Autyzm - po czym go poznać?
International Communication w obrazkach ;-))
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2017-10-14
2017.10.14. Nauczyciel: osoba, która inspiruje


Nauczyciel: osoba, która inspiruje

 

Październik obfituje w święta związane z oświatą - 14.10 obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. To dobry czas, by celebrować sukcesy, ale także zastanowić się nad tym, dokąd zmierzamy i jakie są nasze cele na kolejny rok.

O roli nauczyciela opowiadają rozmówcy Małgorzaty Pomianowskiej i Małgorzaty Stańczyk. Wywiady zebrano w książce "O szkole od nowa. Rozmowy o edukacji", która w ostatnich dniach ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska.

 

Zofia Dzik,  przedsiębiorca, działaczka społeczna: „Nie nauczymy ciekawości bez nauczyciela, który nie ma w sobie ciekawości. Bez autentyczności, bez humoru, dystansu do siebie. Osoby o takich cechach najczęściej nie mają też problemu z dyscypliną i postawieniem granic. Potrzebujemy nauczycieli, którzy uczą myślenia, potrafią się śmiać, również z siebie, potrafią się przyznać do błędu, przyznać, że czegoś nie wiedzą, bo ważniejsze jest, aby umieć szukać i mieć zdolność krytycznej oceny informacji"

 

Prof. Philip Zimabardo, psycholog: „W poprzednich epokach głównym zadaniem nauczycieli było dostarczenie młodym ludziom informacji z różnych obszarów. Dzisiejsi uczniowie mogą znaleźć większość potrzebnych informacji w internecie. Oznacza to, że nauczyciele muszą mieć kompetencje do tego, aby robić coś więcej niż dostarczanie informacji. Nauczyciele muszą odgrywać wiele ról: stymulować ciekawość poznawczą uczniów, rozwijać ich pasje, a także zachęcać do kreatywności i wyrażania siebie w wielu dziedzinach, takich jak sztuka, muzyka, poezja. Powinni uczyć krytycznego myślenia we wszystkich istotnych kwestiach, na przykład w celu rozpoznania przeszkód, które oddzielają dobre intencje od odpowiednio dobranych działań, a następnie znalezienia skutecznych rozwiązań"

Prof. Małgorzata Żytko, pedagog: „Nie ma chyba drugiego zawodu, do którego przychodziłby wykształcony człowiek, a scenariusze lekcji i rozkład materiału pisałoby za niego wydawnictwo. Czy prawnikowi lub lekarzowi ktoś pisze scenariusz rozprawy bądź plan leczenia? Dlaczego nie mamy zaufania do tych ludzi? I dlaczego nauczyciele pozwalają sobie na tak głęboką ingerencję w swój zawód?"

Tomasz Garstka, psycholog, trener: „W pracy z uczniami warto pokazywać, że musimy włożyć wysiłek w to, aby się czegoś nauczyć, i absolutnie naturalne jest, że się mylimy. Kluczowe jest pokazywanie, że pomyłka jest czymś, co zawsze ma miejsce w procesie uczenia się, oraz że umiejętność wychwytywania własnych pomyłek i pomagania innym w ich zauważeniu stanowi wartość. Dowiedziono, że osoby, które mylą się w procesie uczenia się i później znajdują, z pomocą lub same, poprawne rozwiązanie zadań, potem lepiej potrafią rozwiązywać analogiczne zadania"

Mirosław Sielatycki, wicedyrektor Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy: „Inwestowanie w edukację to nie tylko założenie ideowe, ale również pragmatyczne, potwierdzone badaniami. Możemy bardzo precyzyjnie mierzyć stopę zwrotu z edukacji, zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i grup społecznych, państw czy regionów świata. Na poziomie indywidualnym dobre wykształcenie oznacza większe zarobki w przyszłości, ale też szansę na bardziej wykształconego współmałżonka. Dla poszczególnych miejscowości edukacja jest opłacalna w sensie społeczno-ekonomicznym, ponieważ lepiej wykształceni mieszkańcy płacą więcej podatków, są bardziej kreatywni, innowacyjni, przyciągają przedsiębiorczych i wykształconych przybyszów. Na poziomie kraju edukacja ma wpływ na konkurencyjność na arenie międzynarodowej, co przekłada się pozytywnie na gospodarkę i dochód narodowy. Równie istotną wartością wynikającą z inwestowania w edukację są postawy społeczne - dzięki edukacji społeczeństwa stają się bardziej spójne, solidarne. Bywa, że dzięki niej zachowują wolność"

 

 

Dzień Edukacji Narodowej

autor: Danuta Starzyńska-Rosiecka

źródło: PAP

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej - święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

Komisja Edukacji Narodowej (pełna nazwa: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca) - była pierwszym w świecie ministerstwem oświaty i o wiele lat wyprzedziła podobne rozwiązania w innych państwach. Powołana została przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 r. na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Działała w latach 1773-1794. Stworzyła nowoczesną strukturę organizacyjną oświaty - od szkół elementarnych poprzez gimnazja aż do wyższych uczelni. Reforma objęła programy nauczania, do których wprowadzono elementy nauk przyrodniczych, historii i geografii Polski, naukę języka ojczystego, wychowanie obywatelskie.

Komisja powołała Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które zajęło się przygotowywaniem podręczników. Zamawiano je u wybitnych uczonych polskich oraz tłumaczono najlepsze opracowania zagraniczne. Komisja uregulowała również podstawy prawne zawodu nauczycielskiego oraz stworzyła pierwsze szkoły kształcące pedagogów.

Zreorganizowane zostały też akademie: krakowska i wileńska. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie przemianowany na Szkołę Główną Koronną stał się nowoczesną uczelnią. Wysoką rangę zdobył uniwersytet wileński. Przemianowany na Szkołę Główną Wielkiego Księstwa Litewskiego stał się ważnym ośrodkiem nauk przyrodniczych i astronomii. Komisja zamierzała też powołać Królewski uniwersytet w Warszawie - jego zalążkiem była utworzona w 1789 r. Szkoła Anatomii i Chirurgii.

Kres działaniom Komisji Edukacji Narodowej położyła utrata niepodległości Polski, ale wiele rozwiązań wprowadzonych przez nią miało kontynuację.

Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w 1982 r., w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.

W artykule 74 ustawy Karta Nauczyciela zapisano: "W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych".

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do nagradzania wyróżniających się dla niej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. W tym dniu lub w dniach blisko tej daty wręczane są nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej (najwyższe odznaczenie przyznawane przez ministra edukacji narodowej) oraz nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Przy okazji Dnia Edukacji Narodowej uroczyście nadawane są też honorowe tytuły "profesora oświaty".

Idea obchodzenia w Polsce specjalnego święta dedykowanego nauczycielom sięga 1957 r. Wówczas, podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie, zaproponowano, by 20 listopada stał się Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela. Ostatecznie zwyciężyła propozycja uczczenia rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. Uchwalona w 1972 r. ustawa Karta praw i obowiązków nauczyciela wprowadziła Dzień Nauczyciela obchodzony właśnie 14 października.

W różnych krajach nauczyciele obchodzą swoje święto w różnych dniach. Przykładowo na Tajwanie obchodzone jest ono 28 września w dniu urodzin Konfucjusza, a w Czechach i na Słowacji - 28 marca, czyli w dniu urodzin Jana Amosa Komenskiego - XVII-wiecznego pedagoga, filozofa, reformatora i myśliciela protestanckiego, twórcy i propagatora jednolitego systemu powszechnego nauczania, który zalecał objęcie nauczaniem wszystkich, niezależnie od płci i stanu.

Niezależnie od tego 5 października obchodzony jest Światowy Dzień Nauczyciela (World Teacher's Day). Międzynarodowe święto zostało proklamowane przez UNESCO w 1994 r. Dzień obchodzony jest dla upamiętnienia rocznicy podpisania 5 października w 1966 r. przez UNESCO i Światową Organizację Pracy "Rekomendacji w sprawie statusu nauczycieli". Rekomendacja jest podstawowym dokumentem, określającym zakres praw i obowiązków nauczycieli w skali globalnej. Tegoroczne obchody Światowego Dzień Nauczyciela koncentrowały się m.in. na 20. rocznicy przyjętej przez UNESCO w 1977 r. "Rekomendacji w sprawie statusu nauczycieli akademickich".

W Polsce Światowy Dzień Nauczyciela obchodzony jest głównie przez nauczycieli akademickich, którzy uważają go za swoje święto.

 
 
 
przejdź do:  
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.