Kategorie:
Publikacje:

foldery do pobrania

 
Natalia Kania-Majzel
Rola wiedzy z zakresu nauk biologiczno-medycznych w pracy nauczyciela logopedy
Szymon Rozmus, Małgorzata Karakuszka-Baran
Terapeutyczna moc zajęć grupowych dla osób z afazją
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

Rekomendacje


Regulamin udzielania rekomendacji PZL
wydawnictwom, pomocom dydaktycznym
i innym przedsięwzięciom
z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej:


Polski Związek Logopedów może udzielać rekomendacji publikacjom, pomocom logopedycznym oraz działaniom zmierzającym do promowania zawodu logopedy.

1. Polski Związek Logopedów udziela rekomendacji na wniosek zainteresowanych instytucji lub osób. Wniosek powinien być złożony na piśmie oraz zawierać krótki opis i przeznaczenie przedmiotu rekomendacji.

2. Za przyjęcie wniosku do rozpatrzenia wnioskodawca wniesie na rzecz Polskiego Związku Logopedów opłatę w wysokości 500,00 zł. Wpłata przekazana na konto ZG PZL z tego tytułu nie jest opłatą za udzielenie rekomendacji i nie podlega zwrotowi w przypadku jej nie udzielenia.

3. Z tytułu udzielenia rekomendacji,  wnioskodawca wniesie na rzecz Polskiego Związku Logopedów opłatę w wysokości zgodnej z uchwałą podjętą przez ZG PZL, ustalonej indywidualnie.

4. Z środków przekazanych przez wnioskodawcę ZG PZL pokryje między innymi koszty pracy ekspertów, powołanych do oceny zgłoszonego do rekomendacji produktu. Wniesienie opłaty jest warunkiem podjęcia przez PZL procedury oceny pod kątem udzielenia rekomendacji.

5. Podstawowym kryterium udzielania rekomendacji jest wysoki poziom edytorski i merytoryczny rekomendowanych produktów.

6. Oceny poziomu rekomendowanych pomocy dokonuje Komisja Ekspertów, powoływana przez ZG PZL.

7. Przyjmuje się następujące podstawowe kryteria oceny:

a. poziom merytoryczny:

- zgodność z zasadami metodyki logopedycznej ;

- nowatorskie podejście do problemu.

b. poziom edytorski;

- poziom graficzny;

- estetyka;

- bezpieczeństwo użytkowania.

c. przydatność w diagnozie lub terapii zweryfikowana na podstawie
pracy z pacjentem;

d. inne kryteria przyjęte ze względu na charakter produktu.

8. Instytucja (wydawca, inny wnioskodawca) ma prawo do otrzymania szczegółowej analizy wnioskowanej pomocy. Dokument z uwagami i sugestiami ekspertów powinien zawierać podpisy osób dokonujących oceny i ich opinię sugerującą udzielenie lub nie udzielenie rekomendacji.

9. W przypadku  wydania pozytywnej opinii Polskiego Związku Logopedów na rekomendowanych pomocach  dydaktycznych (okładka książki, pudełko z pomocami, programy komputerowe) wydawca ma  prawo umieścić  logo PZL, adres strony internetowej PZL oraz adnotację: „Rekomendowane przez Polski Związek Logopedów". Logo i treść napisu muszą być zgodne  z wzorcem dostarczonym przez PZL. Ostateczny kształt strony  zawierającej logo i rekomendację wymaga akceptacji ZG PZL.

10. Dokonanie zmian w produkcie skutkuje utratą rekomendacji.


Zmiany w regulaminie zatwierdzono uchwałą
ZG PZL nr P7/5/07/z dn. 15.07.2013.

 
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.