Kategorie:
Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

Multi-talk

Polski Związek Logopedów udziela rekomendacji kartom konwersacyjnym Multi Talk, produktowi firmy MAC Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach.

Obrazkowe karty konwersacyjne Multi Talk to zestaw kart zaprojektowanych w celu rozwijania wypowiedzi ustnych w nauce języków obcych oraz w nauce języka polskiego jako obcego u dzieci i dorosłych. Dwustronne, duże, zalaminowane karty przedstawiają 32 postaci w 4 etapach życia (dziecko, nastolatek, dorosły, senior), w 3 płaszczyznach czasowych (przeszłość, teraźniejszość i przyszłość). Każda karta pokazuje 2 aspekty rzeczywistości: rzeczy/wartości pozytywne i negatywne, dokonane i niedokonane. Materiał obrazkowy to 320 obrazków, które generują minimum 320 słów.

Multi-talk 1 Multi-talk 2

Członkowie Zarządu Głównego PZL przeanalizowali karty Multi Talk w celu wykorzystania ich w praktyce logopedycznej.

Zalety:

 • możliwość rozwijania zasobu leksykalnego przydatnego w życiu codziennym, obejmującego nie tylko pojedyncze rzeczowniki, ale także inne kategorie gramatyczne, anawet rozbudowane grupy wyrazów i wyrażeń,
 • rozwijanie umiejętności opisu postaci na podstawie informacji przedstawionych na karcie wformie obrazkowej,
 • rozwijanie sprawności komunikacyjnych - przede wszystkim dialogu - umiejętności konstruowania poprawnych gramatycznie pytań i odpowiedzi na nie,
 • możliwość wykorzystania kart do ćwiczeń językowych - rozumienia wypowiedzi, umiejętności adekwatnego reagowania i tworzenia własnej wypowiedzi,
 • trening rozwijania płynności wypowiedzi ustnych, doskonalenia narracji,
 • rozbudzanie ciekawości i wyobraźni dziecka, umiejętności wnioskowania, tworzenia ciągów przyczynowo-skutkowych,
 • możliwość tworzenia historii i opowiadań, scenariuszy życiowych dla różnych postaci, zuwzględnieniem aspektu czasowego,
 • ciekawa dla rozwoju komunikacji językowej jest możliwość tworzenia zaprzeczeń, opisu spraw negatywnych, niekorzystnych (rozgraniczenie obrazków na część pozytywną inegatywną),
 • ćwiczenia operacji klasyfikowania, porównywania, abstrahowania, uogólniania i myślenia przez analogię,
 • przedstawienie postaci różnych narodowości i kultur uczy tolerancji, szacunku doodrębności etnicznej, kulturowej, religijnej i światopoglądowej,
 • możliwość budowania wypowiedzeń o złożonej strukturze, zawierających określenia stosunków czasowo-przestrzennych, związków przyczynowo-skutkowych, itp.,
 • ciekawe narzędzie do zabaw językowych w domu, z rodzicami i rodzeństwem, możliwe dowykorzystania wg różnorodnych zasad i scenariuszy,
 • w sytuacji badania mowy - otrzymanie próbki swobodnej wypowiedzi badanego, coumożliwia szybką orientację w poziomie rozwoju językowego i komunikacyjnego,

Wady:

 • szata graficzna kart jest mało czytelna - kolorystyka jest zbyt pastelowa, bez kontrastu,
 • słownictwo jest przedstawione w sposób jednoznaczny, ale graficznie mało ciekawy,
 • szkoda, że karty są dwustronne - ogranicza to możliwość wyboru, utrudnia tworzenie ciągów przyczynowo-skutkowych.

Reasumując, obrazkowe karty komunikacyjne Multi-Talk przedstawiają dla logopedy duży potencjał i oferują różnorodne możliwości wykorzystania podczas terapii logopedycznej. Mogą zostać wykorzystane nie tylko podczas terapii dyslalii, ale i w terapii zaburzeń typu: opóźniony rozwój mowy, afazja, a także w nauczaniu dzieci dwujęzycznych - języka polskiego jako obcego.

Bogaty zasób leksykalny, zróżnicowanie tematyczne dają możliwość treningu językowego w zakresie fonetyki, fonologii, składni, fleksji oraz szeroko pojętej gramatyki języka polskiego. Karty te mogą stanowić też uzupełnieniem diagnozy logopedycznej - dają czytelną „próbkę" umiejętności językowych w obszarze rozumienia i nadawania mowy oraz rozwoju systemu fonetyczno-fonologicznego w mowie spontanicznej i kierowanej.

Są ofertą nieszablonowego, nowoczesnego podejścia do terapii - stawiają na wyobraźnię, kreatywność pacjenta, a przede wszystkim - kształtują komunikację językową podczas zabawy i dialogu.

Warszawa, 18 maja 2020 r.


 
Reklama:

EDL '2024 plakat maxi

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.