Publikacje:

foldery do pobrania

 
Monika Nowicka - Eduterapeutica
Logopedia może być przygodą – multimedialne ćwiczenia logopedyczne.
Piotr Jaworski
Dezynfekcja i sterylizacja pomocy logopedycznych.
dr Ewa Kaptur
Logopedo, dbaj o swój głos!
Monika Szubrycht
Autyzm - po czym go poznać?
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2018-02-02
autor artykułu: administrator
2018.01.31. notatka z zebrania Zarządu Głównego PZL

2018.01.31.
Notatka z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów


Zebranie Zarządu Głównego PZL odbyło się w Warszawie, 31 stycznia 2018 roku.
Obecni byli  członkowie: Barbara Gorgoń, Joanna Grabowska-Okraska, Agnieszka Jeżewska, Joanna Klekowska, Lidia Kulpińska, Ewa Małachowska, Marzena Nguyen, Wanda Poświatowska, Krzysztof Szamburski oraz goście - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ZG PZL, Marlena Twardo i Przewodniczący  Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii, dr Tomasz Dybek.

W trakcie zebrania omówiono następujące zagadnienia:

 • zatwierdzono protokół z posiedzenia ZG PZL z dnia 22 listopada 2017 r.,
 • omówiono program konferencji 16 marca 2018 r. w Górnośląskim Centrum Rehabilitacyjnym wReptach, celem debaty jest zapoczątkowanie prac nadopracowaniem standardów pracy zespołów terapeutycznych w procesie rehabilitacji pacjentów,
 • z powodu rezygnacji p. Magdaleny Piotrowskiej z pełnienia funkcji członka w Zarządzie Głównym uzupełniono skład ZG o kolejną z osób wybranych podczas Walnego Zebrania Członków PZL 10czerwca 2016 r., p. Annę Bazułę z oddziału małopolskiego,
 • przedyskutowano kandydatury ZG PZL do odznaczeń resortowych i państwowych,
 • rozpatrzono odwołanie dot. przedłużenia ważności Certyfikatu Zawodowego PZL, wnioski logopedów zagranicznych o możliwość ubiegania się o przyznanie Certyfikatu Zawodowego PZL ioprzynależność do PZL,
 • rozpatrzono wnioski o patronaty nad konferencjami oraz wydawnictwami książkowymi,
 • dyskutowane były sprawy związane z mobbingowaniem członków PZL w zakładach pracy, omówiono też propozycję powołania komisji do opracowania standardów kształcenia logopedów wporozumieniu zMEN oraz PTL.

Podjęto uchwały:

 • o wytypowaniu do odznaczeń resortowych i państwowych następujących osób: B.Deredas, M.Drab, B.Gorgoń, E.Jaworska-Pindras, A.Jeżewska, E.Małachowska, J.Mamińska, A.Paluch, W.Poświatowska, Z.Rogalińska, M.Stasiak, K.Szamburski, M.Twardo, A.Żebryk-Stopa,
 • o odrzuceniu odwołania p. B.Szczerby ws. przedłużenia ważności Certyfikatu PZL,
 • o przyjęciu wniosków kandydatur do odznaczeń resortowych i państwowych przedstawionych przez regionalne oddziały PZL,
 • o objęciu patronatem wydarzeń: konferencji: „Niebieskie Anioły. Życie ze spektrum zaburzeń autystycznych. Objawy, diagnoza oraz terapia dzieci i młodzieży"
  13 kwietnia 2018 r. w Krakowie, seminarium: „Alternatywne metody komunikowania się - AAC" 14 kwietnia w Poznaniu, konferencji: „Trudne
  i niepożądane zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym" 14kwietnia 2018 r. w Wieliczce, konferencji: „Multidyscyplinarne podejście do diagnozy i terapii autyzmu Wyzwania diagnostyczne, wczesna interwencja, skuteczna komunikacja"
  14 kwietnia 2018 r. w Warszawie oraz udzieleniu patronatu książkom: „Giełkot.
  Jak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie. Podręcznik diagnostyki iterapii",
  autor: Manon Spruit, „Udawanie normalnej. Życie zzespołem Aspergera (zaburzeniem zespektrum autyzmu)" autor: Liane Holliday Willey i„Wieloaspektowość logopedii" - wyd. UMK,
 • o skierowaniu pisma ZG PZL do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie powołania komisji doopracowania standardów kształcenia logopedów.

Kolejne zebranie Zarządu Głównego PZL zostało zaplanowane 
na 16 marca 2018 r. w Reptach.


 
 
 
przejdź do:  
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.