Publikacje:

foldery do pobrania

 
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
Anna Paluch
Afazja u dwulatka? u trzylatka?
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2021-12-16
autor artykułu: Milena Stasiak
2021.12.08-09. Model edukacji dla wszystkich - aktualności


MODEL EDUKACJI DLA WSZYSTKICH - AKTUALNOŚCI

Ośrodek Rozwoju i Edukacji w Warszawie w ramach projektu "Uczeń ze specjalnymi potrzebami - opracowanie modelu szkolenia i doradztwa" wkrótce udostępni na stronie https://www.ore.edu.pl/ film zarejestrowany na konferencji: "Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich", która odbyła się w dniach 8-9 grudnia 2021 r. w formie online. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zachęcamy osoby zainteresowane przyszłymi rozwiązaniami w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej do zapoznania się z materiałami z konferencji.

Istotne zmiany, to między innymi:

  • stworzenie krajowego systemu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz wsparcia uczniów i rodzin.

Przygotowano projekt ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin, więcej informacji, zawiera link:

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r19155092417572,Projekt-ustawy-o-wsparciu-dzieci-uczniow-i-rodzin.html

W ustawie określono zadania powiatów, gmin oraz działających lokalnie instytucji i organizacji, które będą współpracować w ramach sieci w opracowywaniu, realizacji indywidualnych planów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin oraz indywidualnych planów wsparcia uczniów i ich rodzin.

Koordynacja współpracy w ramach sieci będzie należała do zadań publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które według aktualnych informacji nie zostaną zlikwidowane czy przekształcone w inne struktury.

Ponadto:

  • orzecznictwo będzie zadaniem poradni psychologiczno-pedagogicznych do sierpnia 2023 roku;
  • upowszechniona zostanie ocena funkcjonalna w oparciu o klasyfikację ICF, która będzie stosowana we współpracy poradni i placówek oświatowych w celu oceny potrzeb dzieci/uczniów/rodzin i określania form pomocy na różnych poziomach;
  • nowym zadaniem poradni będzie między innymi opieka nad matkami, u których stwierdzono ciąże zagrożone;
  • w styczniu 2022 roku zostanie ogłoszony konkurs grantowy dla poradni w celu wdrożenia pilotażu, dotyczącego modelu edukacji dla wszystkich;
  • obecnie realizowany jest pilotaż modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą - nowych podmiotów, które zostaną utworzone.

 

Na stronie ORE dostępne są także raporty, obejmujące dane służące do projektowania wprowadzanych zmian:

1.Raport merytoryczny

Edukacja włączająca - bilans otwarcia 2020, link:

raport merytoryczny nt. edukacji włączającej bilans otwarcia 2020.pdf [3.7Mb]

 

2. Raport statystyczny - edukacja włączająca w Polsce, link:

raport statystyczny nt. edukacji włączającej w Polsce.pdf [11Mb]


Nadmieniam, że Polski Związek Logopedów wystosował 6.03.2021 roku do Ministerstwa Edukacji i Nauki opinię PZL ws. projektu "Edukacja dla wszystkich - ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się", w której między innymi wyrażono negatywne stanowisko w sprawie tworzenia CDiR - Centrów Dziecka i Rodziny oraz przekształcania w te struktury poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Mamy nadzieję, że negatywne stanowiska różnych podmiotów, w tym PZL przyczyniły się do odstąpienia od likwidacji poradni.

Zachęcamy do przekazywania uwag w celu zaopiniowania aktualnego projektu ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin.


Z pozdrowieniami

Milena Stasiak

Przewodnicząca

Komisji ds. Oświaty ZG PZL

e-mail: pzl.wielkopolska@gmail.com

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.