Publikacje:

foldery do pobrania

 
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
Anna Paluch
Afazja u dwulatka? u trzylatka?
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2022-05-19
autor artykułu: admin
2022.05.17. Podpisano ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z 12 maja 2022 r.


17 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał rządową ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z 12 maja 2022 r.

 

Zmiany dotyczą zapisów w:

- ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915),

- ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),

- ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927),

- ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),

- ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287),

- ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245 i 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248 oraz z 2021 r. poz. 4).

2022.03.22. projekt ustawy o zmianie ustawy o syst. oświaty i in. ustaw.pdf [7.8Mb]

 

Kluczowe zmiany dotyczą standardów zatrudniania nauczycieli-specjalistów w przedszkolach i szkołach oraz zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i matury w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024.

Do Karty Nauczyciela wpisano określenie minimalnej łącznej liczby etatów nauczycieli specjalistów, czyli pedagogów, pedagogów specjalnych (nowe stanowisko), psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, którzy powinni być zatrudnieni w przedszkolu, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej i innych placówkach. Limity nie będą dotyczyły innych form wychowania przedszkolnego przedszkoli oraz przedszkoli i szkół specjalnych.

Nowelizacja przewiduje okres przejściowy.W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 minimalna łączna liczba etatów nie może być niższa niż:

- 1,5 etatu, który powiększa się o 0,2 etatu na każde kolejne 100 dzieci/uczniów ponad 100 dzieci/uczniów w placówce,

- 1 etat - jeżeli liczba dzieci/uczniów zawiera się w przedziale 50 - 100,

- 0,5 etatu - jeżeli liczba dzieci/uczniów zawiera się w przedziale 30 - 50,

- 0,25 etatu - jeżeli liczba dzieci/uczniów zawiera się w przedziale 1 - 30.

 

Na ten cel w roku 2022 subwencja oświatowa ma być zwiększona o 514,5 mln zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.

 

Od roku szkolnego 2024/2025 normy mają być inne. Łączna minimalna liczba etatów specjalistów nie może być niższa niż:

- 2 etaty, które powiększa się o 0,2 etatu na każde kolejne 100 dzieci/uczniów - jeżeli liczba dzieci/uczniów przekracza 100,

- 1,5 etatu - jeżeli liczba dzieci/uczniów zawiera się w przedziale 50 - 100,

- 1 etat - jeżeli liczba dzieci lub uczniów zawiera się w przedziale 40 - 50,

- 0,8 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów zawiera się w przedziale 30 - 40,

- 0,6 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów zawiera się w przedziale 20 - 30,

- 0,4 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów zawiera się w przedziale 10 - 20,

- 0,25 etatu - jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 10.


W ustawie znalazł się też pakiet zmian w egzaminach maturalnym i ósmoklasisty.

 

2022.05.17. podpisanie ustawy z dn. 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.pdf [70.6Kb]

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.