Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2023-01-08
autor artykułu: Milena Stasiak
2023.01.08. Podsumowanie pracy Zarządu Głównego PZL za okres czerwiec-grudzień '2022


PODSUMOWANIE PRACY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZL W ROKU 2022


Zarząd Główny PZL powołany 3 czerwca 2022 roku realizował w okresie od 03.06.2022 roku do 31.12.2022 roku  krótkoterminową koncepcję pracy, którą przyjęto na czas pracy Zarządu  do końca roku 2022.

Zadania bieżące i wynikające z  koncepcji pracy konsultowano  podczas 5 zdalnych zebrań ZG PZL oraz na organizowanych raz w tygodniu spotkaniach w zespołach problemowych. Podjęto 30 uchwał. Poszczególne najważniejsze prace dotyczyły obszarów:

1. Uporządkowania spraw administracyjnych - zaktualizowano dane w KRS, przygotowano i  złożono sprawozdanie finansowe i statystyczne, przeprowadzono archiwizację dokumentacji w siedzibie PZL w Warszawie, odbyto dwa spotkania w banku, zaktualizowano umowy z podmiotami współpracującymi, dane kontaktowe, regulaminy przyznawania/przedłużania Certyfikatu Zawodowego PZL, regulamin i cennik umieszczania reklam w serwisie PZL.

2. Współpracy z Oddziałami PZL - w celu określenia potrzeb w regionach i ujednolicenia funkcjonowania oddziałów zorganizowano zebranie online  ZG PZL z Zarządami Oddziałów PZL, wsparto organizację zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Oddziałach oraz rozwiązywanie indywidualnie zgłaszanych wniosków.

3. Popularyzacji pracy PZL - zamieszczano bieżące aktualności na stronie internetowej  oraz na Facebooku ZG PZL, rozesłano informacje o funkcjonowaniu PZL do uczelni kształcących logopedów, zaktualizowano uwarunkowania pracy logopedów w resortach oświaty i zdrowia  (patrz: prezentacje na stronie w zakładce INFORMACJE PRAWNE).

4. Wystosowano do MEiN stanowiska PZL w sprawach:

l.p.

data

opinia w sprawie

1.

14.07.2022.

1) projektu rozporządzenia MEiN z dnia 28.06.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej

oraz

2) projektu rozporządzenia MEiN z dnia 30.06.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

2.

08.09.2022.

1) wdrażania standardu zatrudniania specjalistów - logopedów od 01.09.2022 roku;

oraz

2) interpretacji prawa oświatowego z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, a w szczególności:

rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (DZ.U. 2022, poz. 1610)

3.

28.12.2022.

projektu rozporządzenia MEiN z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

5. Monitorowano prace nad projektem  Ustawy o niektórych zawodach medycznych we współpracy z krajowym konsultantem w dziedzinie neurologopedii.

6. Podjęto prace nad przygotowaniem Ustawy o zawodzie logopedy.

7. Zawarto umowy o współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Fundacją Centrum Logopedyczne.

8. We współpracy z Fundacją Centrum Logopedyczne zorganizowano Sympozjum logopedyczne z okazji ISAD '2022 dla członków PZL.

9. Komisja ZG PZL ds. Certyfikatów rozpatrzyła wnioski o przyznanie lub przedłużenie certyfikatów zawodowych logopedów (15.11.2022.).

10. Na zaproszenie WHO włączono się w projekt badania ankietowego, dotyczącego warunków pracy logopedów w resorcie zdrowia.

11. Rozpatrywano indywidualne wnioski kierowane do przewodniczącej i ZG PZL.


Ponadto analizowano problematykę w ramach długoterminowej koncepcji pracy ZG PZL, konsultując zagadnienia w poszczególnych komisjach ZG PZL. Podsumowując -  w drugiej połowie roku ZG PZL pracował systematycznie i intensywnie, mamy jednak świadomość, że w perspektywie jest jeszcze wiele problemów do rozwiązania.


Dziękuję koleżankom z ZG PZL oraz z Zarządów Oddziałów za zaangażowanie i pracę na rzecz Polskiego Związku Logopedów w mijającym roku oraz zapraszam  do dalszej współpracy.


Przewodnicząca
Polskiego Związku Logopedów
Milena Stasiak


 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.