Publikacje:

foldery do pobrania

 
Natalia Kania-Majzel
Rola wiedzy z zakresu nauk biologiczno-medycznych w pracy nauczyciela logopedy
Szymon Rozmus, Małgorzata Karakuszka-Baran
Terapeutyczna moc zajęć grupowych dla osób z afazją
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2023-01-27
autor artykułu: admin
2023.01.27. Wniosek PZL ws. zmodyfikowania zapisów projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych


27 stycznia 2023 r. Polski Związek Logopedów wystosował do Ministerstwa Zdrowia wniosek w sprawie zmodyfikowania zapisów projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych tak, aby objęły tylko logopedów - pracowników resortu zdrowia, natomiast z wyłączeniem logopedów prowadzących działalność gospodarczą oraz zatrudnionych w innych resortach, szczególnie w resorcie oświaty.

(2023.01.27. wniosek PZL zw. z ustawą o niektórych zawodach medycznych do MZ.pdf [382.4Kb])


UZASADNIENIE

Logopedzi, którzy zyskali prawo do wykonywania zawodu poprzez uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, obawiają się pozbawienia prawa do posługiwania się tytułem logopedy, na podstawie zapisów projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, t.j.:

Art. 13. 1.

Osoba uprawniona do wykonywania zawodu medycznego ma prawo posługiwać się tytułem odpowiadającym nazwie zawodu medycznego.

Art. 13. 2.

Tytuł zawodowy, o którym mowa w ust. 1, podlega ochronie prawnej;

Art. 84. 1.
(rozdz. 6, przepisy karne)

Kto bez wymaganego uprawnienia posługuje się tytułem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, podlega karze grzywny

 

Ponadto Art. 80.3. wyklucza reprezentantów związku zawodowego z postępowania prowadzonego wobec logopedy przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.

PZL wnioskuje o włączenie przedstawiciela związku zawodowego logopedów do składu Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.


Szczególnie niepokoi fakt, że wśród podmiotów podlegających projektowi ustawy o niektórych zawodach medycznych wymieniono także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (nie jako podmioty lecznicze, a na przykład edukacyjne).

- [Projektowane przepisy określają formy, w jakich osoba, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 może wykonywać zawód:

,... 6) w ramach działalności gospodarczej, w zakresie czynności zawodowych innych niż świadczenia zdrowotne" - uzasadnienie do ustawy s.49, (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355717/katalog/12849394#12849394 dostęp 18.01.2023.)]

Logopedzi prowadzą działalność gospodarczą w ramach różnych kodów PKD, także jako logopedzi świadczący usługi edukacyjne (pomoc-psychologiczno-pedagogiczna), nie tylko medyczne, więc zapisy tejże ustawy pozbawiłyby ich możliwości posługiwania się tytułem w ramach wyuczonego i wykonywanego zawodu (z powodu zapisów ustawy, dotyczących „ochrony tytułu").


Do PZL napływają bardzo liczne sygnały, że logopedzi zatrudnieni poza resortem zdrowia odbierają jako dyskryminację projekt regulacji ustawowej, która odbiera im prawo do posługiwania się tytułem zawodowym w ramach zdobytego wykształcenia. Wątpliwości tych nie rozwiało dołączenie aktów wykonawczych do projektu ustawy.

Ministerstwo Zdrowia w dotychczasowym procesie legislacji nie uwzględniło postulatu PZL w sprawie opracowania ustawy o zawodzie logopedy o charakterze międzyresortowym, która to ustawa zagwarantowałaby jednolite standardy funkcjonowania zawodowego wszystkim logopedom (Raport z konsultacji społecznych z dnia 9 stycznia 2023 roku, s. 157-161).


Informujemy że Polski Związek Logopedów zwraca się ponownie z tym postulatem do władz rządowych (w załączeniu pismo o sygnaturze ZG PZL/02/I/2023) skierowane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz innych podmiotów decyzyjnych z uzasadnieniem potrzeby opracowania ustawy o zawodzie logopedy i izbie zawodowej logopedów o charakterze międzyresortowym. Według dostępnych PZL szacunkowych danych na 100 zatrudnionych logopedów: 12 osób pracuje w resorcie zdrowia, 76 w resorcie oświaty oraz 12 prowadzi prywatne gabinety, w ramach  działalności gospodarczej.

Załącznik nr 1:
(2023.01.27. załącznik nr 1 - szacunkowe dane dot. struktury zatrudnienia logopedów.pdf [331.4Kb]


Międzyresortowa ustawa zapewniłaby regulacje odpowiadające rzeczywistym standardom funkcjonowania logopedów, ponieważ wykonywanie zawodu w resorcie zdrowia nie jest reprezentatywne z powodu  interdyscyplinarnego charakteru  tej profesji.

Prosimy o uwzględnienie specyfiki i struktury zatrudnienia logopedów w pracach nad ustawą o niektórych zawodach medycznych oraz postulatów środowiska logopedów.


Z poważaniem,
Przewodnicząca PZL
Milena Satsiak


 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.