Publikacje:

foldery do pobrania

 
Natalia Kania-Majzel
Rola wiedzy z zakresu nauk biologiczno-medycznych w pracy nauczyciela logopedy
Szymon Rozmus, Małgorzata Karakuszka-Baran
Terapeutyczna moc zajęć grupowych dla osób z afazją
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2023-04-14
autor artykułu: admin
2023.04.12. Oświadczenie Ogólnopolskiego Porozumienia Studentów Kierunków i Specjalności Logopedycznych

Publikujemy Oświadczenie Ogólnopolskiego Porozumienia Studentów Kierunków i Specjalności Logopedycznych z dnia 12 kwietnia 2023 roku. Oświadczenie podpisało 1081 studentów z 34 uczelni z całej Polski.

 

"Warszawa, 12 kwietnia 2023 roku


Oświadczenie Ogólnopolskiego Porozumienia Studentów
Kierunków i Specjalności Logopedycznych
w sprawie Ustawy o niektórych zawodach medycznych
z dnia 12 kwietnia 2023 roku


Jako studenci specjalności i kierunków logopedycznych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Gdańskiego. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskie, Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii Ignatianum w Krakowie, Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Uniwersytetu im Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Warszawie, Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie,. Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego w Częstochowie, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wyrażamy sprzeciw wobec włączenia zawodu logopedy do proponowanej Ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Jesteśmy studentkami i studentami reprezentującymi uczelnie z całej Polski, zdobywamy wykształcenie i doświadczenie zawodowe w najważniejszych ośrodkach logopedycznych w kraju. W ramach procesu kształcenia zdobywamy wiedzę z przedmiotów medycznych, pedagogicznych, psychologicznych, humanistycznych Odbywamy praktykę w placówkach oświatowych, medycznych i prywatnych. To wyraźnie potwierdza, że jesteśmy osobami przygotowywanymi do zawodu w sposób interdyscyplinarny, pozwalający na holistyczne spojrzenie na trudności naszych pacjentów.

W obecnie wypracowanym systemie kształcenia korzystamy ze zindywidualizowanego procesu edukacji, możemy realizować swoje zainteresowania, specjalizować się w wybranych, węższych obszarach logopedii takich jak na przykład: surdologopedia, onkologopedia, gerontologopedia, neurologopedia, oligofrenologopedia, balbutologopedia. Obecny system zapewnia nam możliwość podjęcia pracy w zawodzie logopedy w różnych formach i miejscach zatrudnienia (w placówkach oświatowych, medycznych, instytucjach kultury i w sektorze prywatnym).

Popierając oświadczenie Ogólnopolskiego Porozumienia Środowisk Akademickich, list protestacyjny Ogólnopolskiego Zrzeszenia Naukowych Kół Logopedycznych i pismo Ogólnopolskiego Protestu Logopedów chcemy zauważyć, że widzimy konieczność uchwalenia odrębnej ustawy regulującej zawód logopedy, która uwzględni autonomiczność i interdyscyplinarność. Sprzeciwiamy się również obniżeniu rangi naszego przyszłego zawodu i sprowadzeniu go do roli pomocniczej i niesamodzielnej.

Jesteśmy zaniepokojeni faktem, iż proponowana ustawa nie określa w sposób jednoznaczny, czy wciąż możliwe będzie kształcenie logopedów na uczelniach humanistycznych, społecznych i pedagogicznych, a także nieprecyzyjnie określa przyszłość studentów, którzy już podjęli takie kształcenie. Ca więcej, wprowadzenie dodatkowych restrykcji oraz wymagań wobec aspektów architektonicznych gabinetów i licznych zaostrzeń wiąże się z potencjalnym wzrostem cen usług logopedów, czyli wzrostem kosztów terapii dla rodzin osób potrzebujących terapii, z utrudnionym dostępem do zajęć i dłuższym oczekiwaniem na wizytę u specjalistów.

Wspólnie apelujemy do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki o wyłączenie zawodu logopedy z zapisów procedowanej Ustawy o niektórych zawodach medycznych oraz podjęcie rozmów z przedstawicielami środowiska akademickiego, Polskiego Związku Logopedów, Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz przedstawicielami Ogólnopolskiego Protestu Logopedów w sprawie uchwalenia odrębnej, międzyresortowej ustawy o zawodzie logopedy która określałaby m.in. zasady kształcenia zawodowego, wykonywania zawodu i odpowiedzialności zawodowej.

Tym samym popieramy protest środowiska logopedycznego i podpisujemy się pod Apelem logopedów w sprawie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych."


 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.