Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2023-11-20
autor artykułu: admin
Akty prawne regulujące zatrudnienie i świadczenie pracy logopedy opublikowane w roku 2023

Akty prawne ‘2023

 

2 października 2023 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (wchodzi w życie z dniem 3 października 2023 r.): https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2102

 

29 września 2023 r. opublikowano obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2061

 

26 września 2023 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.): https://monitorpolski.gov.pl/DU/2023/2003

 

6 września 2023 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001801

 

5 września 2023 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001798

 

1 września 2023 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001771

 

22 sierpnia 2023 r. opublikowano Ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001672

 

4 sierpnia 2023 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001515&fbclid=IwAR145Avxbn90Wf1s2l3YeDoERmLj5m03qw3z2FHeliwqTv0FSQG08xxCQHQ

 

23 maja 2023 r. opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000984

 

16 marca 2023 r. opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000506

 

24 lutego 2023 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000352

 

4 stycznia 2023 r. opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000020


 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.