Publikacje:

foldery do pobrania

 
Natalia Kania-Majzel
Rola wiedzy z zakresu nauk biologiczno-medycznych w pracy nauczyciela logopedy
Szymon Rozmus, Małgorzata Karakuszka-Baran
Terapeutyczna moc zajęć grupowych dla osób z afazją
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2023-09-28
autor artykułu: www.portaloswiatowy.pl
Czym jest przygotowanie pedagogiczne w świetle aktualnych przepisów?

źródło: https://www.portaloswiatowy.pl/zatrudnianie-nauczycieli/informacja-o-przygotowaniu-pedagogicznym-w-suplemencie-do-dyplomu-22117.html

 

Czym jest przygotowanie pedagogiczne?

Przygotowanie pedagogiczne zostało zdefiniowane w rozporządzeniu MEN z 1 sierpnia 2022 r. Otóż jest to nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze co najmniej 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia.

Definicji przygotowania pedagogicznego należy poszukiwać w § 2 pkt 2 rozporządzeniu MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Przez przygotowanie pedagogiczne rozumie się nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin. W przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin.

O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy:

  • dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię,
  • dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Innym dokumentem wydanym przez uczelnię może być suplement lub zaświadczenie.

Powyższa definicja, jak i wymiar przygotowania pedagogicznego zostały po raz pierwszy wprowadzone rozporządzeniem MEN z 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia (Dz. U. Nr 98, poz. 433 z).

 

Jakie zapisy w suplemencie do dyplomu świadczą o posiadaniu przygotowania pedagogicznego?

Przepisy prawa nie formułują jaka treść powinna zostać zamieszczona w suplemencie w części dotyczącej posiadanych kwalifikacji i uprawnień. Nie ulega wątpliwości, że treść informacji o posiadaniu przygotowania pedagogicznego powinna być jednoznaczne sformułowana. Dyrektor szkoły nie powinien mieć żadnych wątpliwości odczytując zapis w suplemencie.

Prawidłowy zapis powinien brzmieć przykładowo „Absolwent posiada (nabył, uzyskał) przygotowanie pedagogiczne". Często uczelnie dodają podstawę prawną i wówczas zapis brzmi „Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz.1289)". Uczelnia może również jako podstawę prawną podać rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Takie zapisy są dostosowane do obowiązującego aktu prawnego w okresie podjęcia studiów przez nauczyciela.

Natomiast zapisy, które brzmią przykładowo „absolwent może ubiegać się o uznanie kwalifikacji nauczycielskich" lub „absolwent posiada przygotowanie merytoryczne do pracy w szkołach, placówkach, instytucjach kultury" nie stanowią potwierdzenia przygotowania pedagogicznego. W takim przypadku, nauczyciel powinien przedstawić zaświadczenie wydane przez uczelnię potwierdzające uzyskanie przygotowania pedagogicznego.


Weryfikacja suplementu, która pozwoli ocenić czy prawdopodobnym jest, że absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne.

Pierwszą czynnością, którą należy przeprowadzić jest sprawdzenie czy w toku studiów wyższych nauczyciel realizował praktyki pedagogiczne w wymiarze co najmniej 150 godzin. W suplemencie powinna znaleźć się informacja, np. „praktyki pedagogiczne - 150 godzin".

Należy zwrócić szczególną uwagę czy zostały wskazane podmioty, w których ta praktyka była realizowana. Jeżeli je wskazano to należy sprawdzić czy były to jednostki systemu oświaty (np. przedszkole, szkoła podstawowa, zespół szkół, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy).

Jeżeli praktyka odbywała się w jednostkach pomocy społecznych lub innych instytucjach spoza sytemu oświaty to praktyka nie może być uznana za praktykę pedagogiczną, jest to praktyka zawodowa.

Jeżeli pierwszy etap weryfikacji da pozytywny rezultat (w suplemencie będzie wskazane „praktyka pedagogiczna - 150 godzin" lub przykładowo „praktyka pedagogiczna - 150 godzin - szkoła podstawowa, przedszkole, poradnia psychologiczno-pedagogiczna") to należy przejść do kolejnego etapy weryfikacji.

 

Drugi etap weryfikacji prowadzi do ustalenia czy nauczyciel w toku studiów zrealizował co najmniej 270 godzin w zakresie:

  • pedagogiki,
  • psychologii,
  • dydaktyki ogólnej,
  • dydaktyki szczegółowej (metodyki).

 

Należy wskazać, że standardy kształcenia nauczycieli określały wyższy wymiar godzin kształcenia nauczycielskiego, który obejmował również przedmioty uzupełniające (np. technologię informatyczną).

 

Pomocne w analizie będą standardy kształcenia nauczycieli:

  1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 23 września 2003 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli,
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli,
  3. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
  4. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.