Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2023-10-24
autor artykułu: Grażyna Wiśniewska
kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy  w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 

starszy specjalista  neurologopeda, surdologopeda - 7 lat pracy w zawodzie

1. rozpoczęcie po dniu 30 września  2019 r. i ukończenie studiów w zakresie  logopedii na kierunku

przyporządkowanym do dyscypliny  nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub  nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 800 godzin  kształcenia w zakresie logopedii,  i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub  surdologopedii

2. rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. i ukończenie studiów w zakresie  logopedii, obejmujących co najmniej  800 godzin kształcenia w zakresie  logopedii i uzyskanie tytułu

zawodowego magistra oraz tytułu  specjalisty w dziedzinie neurologopedii  lub surdologopedii

3. ukończenie studiów i uzyskanie tytułu  zawodowego magistra oraz ukończenie  studiów podyplomowych z logopedii,  obejmujących co najmniej 600 godzin  kształcenia w zakresie logopedii, oraz  uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub  surdologopedii

4. rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r.  i ukończenie studiów na kierunku albo  w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin  kształcenia w zakresie logopedii,  i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub  surdologopedii

5. rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r.  i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz ukończenie  studiów podyplomowych z logopedii,  obejmujących co najmniej 600 godzin  kształcenia w zakresie logopedii, oraz  uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub  surdologopedii

6. rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia  1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie  tytułu zawodowego magistra oraz  ukończenie studiów podyplomowych  z logopedii i uzyskanie tytułu specjalisty  w dziedzinie neurologopedii lub  surdologopediispecjalista neurologopeda, surdologopeda  - 5 lat pracy w zawodzie

1. rozpoczęcie po dniu 30 września  2019 r. i ukończenie studiów w zakresie  logopedii na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny nauki medyczne, nauki  farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub  nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 800 godzin kształcenia  w zakresie logopedii, i uzyskanie tytułu  zawodowego magistra oraz tytułu  specjalisty w dziedzinie neurologopedii  lub surdologopedii

2. rozpoczęcie po dniu 30 września  2012 r. i ukończenie studiów w zakresie  logopedii, obejmujących co najmniej  800 godzin kształcenia w zakresie  logopedii, i uzyskanie tytułu  zawodowego magistra oraz tytułu  specjalisty w dziedzinie neurologopedii  lub surdologopedii, ukończenie studiów i uzyskanie tytułu  zawodowego magistra oraz ukończenie  studiów podyplomowych z logopedii,  obejmujących co najmniej 600 godzin  kształcenia w zakresie logopedii, oraz  uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

3. rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r.  i ukończenie studiów na kierunku albo  w specjalności logopedia,  obejmujących co najmniej 800 godzin  kształcenia w zakresie logopedii,  i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty  w dziedzinie neurologopedii lub  surdologopedii

4. rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r.  i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu  zawodowego magistra oraz ukończenie  studiów podyplomowych z logopedii,  obejmujących co najmniej 600 godzin  kształcenia w zakresie logopedii, oraz  uzyskanie tytułu specjalisty  w dziedzinie neurologopedii lub  surdologopedii

5. rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia  1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie  tytułu zawodowego magistra oraz  ukończenie studiów podyplomowych  z logopedii i uzyskanie tytułu specjalisty  w dziedzinie neurologopedii lub  surdologopedii


młodszy specjalista  neurologopeda, surdologopeda

1. rozpoczęcie po dniu 30 września  2019 r. i ukończenie studiów w zakresie  logopedii na kierunku

przyporządkowanym do dyscypliny  nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub  nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 800 godzin  kształcenia w zakresie logopedii,  i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub  surdologopedii

2. rozpoczęcie po dniu 30 września  2012 r. i ukończenie studiów w zakresie  logopedii, obejmujących co najmniej  800 godzin kształcenia w zakresie  logopedii, i uzyskanie tytułu  zawodowego magistra oraz tytułu  specjalisty w dziedzinie neurologopedii  lub surdologopedii

- ukończenie studiów i uzyskanie tytułu  zawodowego magistra oraz ukończenie  studiów podyplomowych z logopedii,  obejmujących co najmniej 600 godzin  kształcenia w zakresie logopedii, oraz  uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub  surdologopedii

3. rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r.  i ukończenie studiów na kierunku albo  w specjalności logopedia,  obejmujących co najmniej 800 godzin  kształcenia w zakresie logopedii,  i uzyskanie tytułu zawodowego  magistra oraz tytułu specjalisty  w dziedzinie neurologopedii lub surdologopedii

4. rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r.  i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu  zawodowego magistra oraz ukończenie  studiów podyplomowych z logopedii,  obejmujących co najmniej 600 godzin  kształcenia w zakresie logopedii, oraz  uzyskanie tytułu specjalisty  w dziedzinie neurologopedii lub  surdologopedii

5. rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia  1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie  tytułu zawodowego magistra oraz  ukończenie studiów podyplomowych  z logopedii i uzyskanie tytułu specjalisty  w dziedzinie neurologopedii lub  surdologopedii


starszy asystent logopedii - 5 lat w zawodzie

1. rozpoczęcie po dniu 30 września  2019 r. i ukończenie studiów w zakresie  logopedii na kierunku

przyporządkowanym do dyscypliny  nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub  nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 800 godzin  kształcenia w zakresie logopedii,  i uzyskanie tytułu zawodowego magistra

2. rozpoczęcie po dniu 30 września  2012 r. i ukończenie studiów w zakresie  logopedii, obejmujących co najmniej  800 godzin kształcenia w zakresie  logopedii, i uzyskanie tytułu  zawodowego magistra

- ukończenie studiów i uzyskanie tytułu  zawodowego magistra oraz ukończenie  studiów podyplomowych z logopedii  obejmujących co najmniej 600 godzin  kształcenia w zakresie logopedii

3. rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r.  i ukończenie studiów na kierunku albo  w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin  kształcenia w zakresie logopedii,  i uzyskanie tytułu zawodowego magistra

4. rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r.  i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu  zawodowego magistra oraz ukończenie  studiów podyplomowych z logopedii  obejmujących co najmniej 600 godzin  kształcenia w zakresie logopedii

5. rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia  1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie  tytułu zawodowego magistra oraz  ukończenie studiów podyplomowych  z logopedii


młodszy asystent logopedii - 5 lat w zawodzie

1. rozpoczęcie po dniu 30 września  2019 r. i ukończenie studiów w zakresie  logopedii na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny  nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub  nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 800 godzin  kształcenia w zakresie logopedii,  i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

2. rozpoczęcie po dniu 30 września  2012 r. i ukończenie studiów w zakresie  logopedii, obejmujących co najmniej  800 godzin kształcenia w zakresie  logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata

3. rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r.  i ukończenie studiów na kierunku albo  w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin  kształcenia w zakresie logopedii,  i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata


logopeda

1. rozpoczęcie po dniu 30 września  2019 r. i ukończenie studiów w zakresie  logopedii na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny  nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu lub  nauki o kulturze fizycznej, obejmujących co najmniej 800 godzin  kształcenia w zakresie logopedii,  i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra

2. rozpoczęcie po dniu 30 września  2012 r. i ukończenie studiów w zakresie  logopedii, obejmujących co najmniej  800 godzin kształcenia w zakresie  logopedii, i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra

- ukończenie studiów i uzyskanie tytułu  zawodowego magistra oraz ukończenie  studiów podyplomowych z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin  kształcenia w zakresie logopedii

3. rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r.  i ukończenie studiów na kierunku albo  w specjalności logopedia, obejmujących co najmniej 800 godzin  kształcenia w zakresie logopedii,  i uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra

4. rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1998 r.  i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu  zawodowego magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii  obejmujących co najmniej 600 godzin  kształcenia w zakresie logopedii

5. rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia  1998 r. i ukończenie studiów, uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz  ukończenie studiów podyplomowych  z logopedii


 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.