Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2024-01-11
autor artykułu: Milena Stasiak
2024.01.10. Wniosek PZL do MRPIPS w sprawie rozp. DZ.U. 2023 poz.2581

 

10 stycznia 2024 r. Polski Związek Logopedów złożył wniosek do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i do Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wniosek w sprawie uzupełnienia i weryfikacji zapisów rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia (Dz. U. z 2023 r., poz. 2581),  wydanego na podstawie art. 6b6 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 100, z późn. zm.):

2024.01.10. wniosek PZL do MRPIPS w sprawie rozp. DZU. 2023 poz.2581 dot.potrzeby wsparcia

 

Polski Związek Logopedów (PZL) w uzgodnieniu z Ogólnopolskim Porozumieniem Środowisk Logopedycznych, do którego oprócz PZL należy Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Ogólnopolskie Porozumienie Środowisk Akademickich i ruch społeczny "Protest Logopedów", wnioskuje o uzupełnienie treści par. 2 ust. 2. ww. rozporządzenia i proponuje wprowadzenie zmiany w powołanym przepisie polegającej na dodaniu logopedy do zespołu specjalistów do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia, tj.,  dodanie w  § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia punktu 4a w następującym brzmieniu:

4a) logopedą

  • posiadającym tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów 5-letnich na kierunku lub w specjalności logopedia, które obejmowały co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, albo
  • posiadającym tytuł zawodowy magistra po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku logopedia, albo
  • posiadającym wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim, który rozpoczął po dniu 31 grudnia 1998 roku, i następnie ukończył, studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, albo
  • posiadającym wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim, który rozpoczął do dnia 31 grudnia 1998 roku i następnie ukończył studia podyplomowe z logopedii;

Postulujemy także zmianę wymaganego doświadczenia zawodowego specjalistów wchodzących w skład zespołu, które w rozporządzeniu określono jako dwuletnie, na pięcioletnie.


UZASADNIENIE

Rozdział 2 rozporządzenia określa szczegółowe standardy w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia i jej poziomu, a § 10 zawiera punkty 6-8 opisujące umiejętności i zdolności, których diagnoza i terapia jest kompetencją głównie logopedów:

„6) klasyfikacja docierających bodźców - polegająca na zdolności do rozumienia znaczenia bodźców, komunikatów oraz informacji docierających do osoby zainteresowanej różnymi kanałami komunikacji, na przykład przez przekaz mówiony, pisany lub gesty, zdolności do identyfikacji źródła docierającego bodźca oraz oceny bodźca pod względem jego bezpieczeństwa dla tej osoby;

7) przekazywanie informacji innym osobom - polegające na zdolności do logicznego, zwięzłego i zrozumiałego przekazania innym osobom posiadanych informacji za pomocą dowolnego kanału komunikacji, w szczególności przez mowę, gesty lub pismo, w tym również informacji dotyczących własnych potrzeb, dolegliwości lub samopoczucia;

8) prowadzenie rozmowy - polegające na zdolności do inicjowania, kontynuowania i zakończenia rozmowy lub wymiany informacji z jedną osobą oraz z więcej niż jedną osobą, w tym zdolności do wprowadzania nowych tematów i poglądów lub nawiązywania do temat."

W naszej opinii w  skład zespołu powinien wchodzić logopeda jako specjalista zajmujący się oceną możliwości rozumienia i produkowania mowy oraz szeroko pojętych kompetencji  komunikacyjnych.

Logopedzi są  jedynymi specjalistami, którzy zgodnie ze  standardami kształcenia nabywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu lingwistyki, psychologii, pedagogiki i medycyny, dlatego ich udział w przedmiotowych zespołach jest niezbędny.

Ponadto Polski Związek Logopedów w pełni popiera Apel z dnia 08.12.2023  roku, zawierający postulaty dotyczące weryfikacji ww. rozporządzenia, skierowany przez Sekcję Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (SPS KNP PAN) do Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (PSR).

Z poważaniem,
Przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów
Milena Stasiak

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

EDL '2024 plakat maxi

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.