Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2024-02-16
autor artykułu: Milena Stasiak, Katarzyna Wysocka
2024.03.22. Konferencja on-line: "Logopeda w zespole diagnostyczno-terapeutycznym - współpraca terapeutów mowy i języka z innymi specjalistami"

 

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy zapraszamy Państwa serdecznie na bezpłatna konferencję online dotyczącą współpracy terapeutów mowy i języka z innymi specjalistami.

Tematem przewodnim EDL '2024 jest hasło: "Komunikacja jest wszystkim. Mowa i język to klucze...", stąd temat konferencji:

LOGOPEDA W ZESPOLE DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNYM
- WSPÓŁPRACA TERAPEUTÓW MOWY I JĘZYKA Z INNYMI SPECJALISTAMI.

 

Tematy, które zaprezentują prelegenci, dotyczyć będą wielu istotnych kwestii m.in.: roli logopedy w zespole wielospecjalistycznym, współpracy logopedy ze specjalistami w przypadku pacjenta z dysfunkcją oddychania, interdyscyplinarnej diagnozy i oddziaływań logopedycznych u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, współpracy fizjoterapeuty, terapeuty czaszkowo-krzyżowego z logopedą, współpracy logopedy z lekarzem laryngologiem, jak również potrzeb badawczych i perspektyw rozwoju logopedii w XXI wieku.

Zespół prelegentów tworzą specjaliści-praktycy z dziedzin: neurologopedii, logopedii, terapii miofunkcjonalnej, fizjoterapii, terapii czaszkowo-krzyżowej i pedagogiki.

W imieniu organizatorów
-  Polskiego Związku Logopedów oraz Akademii Logopedy
- serdecznie zapraszamy na naukowy wieczór!

 

link do strony ze szczegółami oraz z okienkiem do zapisów:https://akademialogopedy.pl/konferencja-wspolpraca-wielospecjalistyczna/


PROGRAM:

22.03 (piątek), godz. 16:20 - otwarcie konferencji.

16:30 - Rola logopedy w zespole wielospecjalistycznym, mgr Milena Stasiak

Podczas wykładu zostaną przedstawione przykłady działań logopedy w zespołach interdyscyplinarnych oraz poruszone dylematy związane z kompetencjami logopedów. W odniesieniu do profesjonalnych uprawnień rozważania obejmą doświadczenia i oczekiwaną praktykę związaną z posługiwaniem się narzędziami diagnostycznymi i metodami terapeutycznymi, w tym metodami wspomagającymi terapię logopedyczną.

Agenda:

  • Współpraca logopedy z innymi specjalistami w postępowaniu logopedycznym w świetle rozwiązań legislacyjnych.
  • Mapy kompetencji - posługiwanie się przez logopedów metodami inter i transdyscyplinarnymi.
  • Standaryzowane narzędzia diagnostyczne oraz standaryzacja metod terapeutycznych- wyzwaniem dla logopedów.

17:00 - Dysfunkcja oddychania. Współpraca logopedy ze specjalistami, dr Mira Rządzka

Oddychanie nosem jest funkcją biologiczną, jednym z najistotniejszych czynników wpływających na morfologię twarzoczaszki, saturację, immunologię, rozwój funkcji poznawczych i koncentracji uwagi. Logopeda/neurologopeda rzadko jest pierwszym specjalistą, do którego wybiera się rodzic dziecka czy starszy pacjent z dysfunkcją oddychania. Wczesna diagnostyka w oparciu o wiedzę na temat konsekwencji oddychania torem ustnym, pozwala  wcześnie rozpoznać tę dysfunkcję i stworzyć dziecku warunki do prawidłowego rozwoju poprzez skuteczny dobór oddziaływań terapeutycznych. Terapia w teamie: logopeda-fizjoterapeuta-ortodonta-pediatra-laryngolog zapewnia  interdyscyplinarne, holistyczne spojrzenie na problem i uzyskanie progresu.

Wykład omawia pola zaburzeń oraz zasadność współpracy wielospecjalistycznej.

17:30 - Współczesne wyzwania interdyscyplinarnej diagnozy i oddziaływań logopedycznych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dr Aneta Wojciechowska

  • Logopeda w procesie diagnozy ASD.
  • Współpraca ze specjalistami z obszaru medycznego i pozamedycznego w planowaniu i podejmowaniu oddziaływań logopedycznych u osób z ASD.
  • Monitorowanie przebiegu terapii u osób z ASD w wielospecjalistycznym zespole specjalistów.

18:00 - Wspólna przestrzeń pracy fizjoterapeuty, terapeuty terapii czaszkowo-krzyżowej z terapeutą mowy i języka, mgr Justyna Sadowska

W pracy logopedycznej coraz częściej na pacjenta patrzy się w sposób holistyczny, czyli stosując całościowe podejście do zaburzeń, które stanowią problem danej osoby. W swoim wystąpieniu postaram się przybliżyć ważność wspólnie podejmowanych działań w zakresie pracy logopedy, fizjoterapeuty i terapeuty terapii czaszkowo-krzyżowej.

18:30 - Diagnostyka audiologiczna. Współpraca logopedy z lekarzem laryngologiem/audiologiem, mgr Katarzyna Wysocka

Wyniki badań słuchu są często niezbędnym elementem diagnostyki różnicowej. Brak odpowiednich badań audiologicznych niejednokrotnie uniemożliwia postawienie właściwego rozpoznania oraz dostosowanie programu terapeutycznego do potrzeb dziecka. Podczas wystąpienia podniosę kluczowe kwestie dotyczące diagnostyki audiologicznej w kontekście pracy logopedy z dziećmi. Przedstawię istotę współpracy z lekarzem laryngologiem/audiologiem oraz przedstawię przypadki, w których warto skierować dziecko do laryngologa, szczególnie w aspekcie badań słuchu. Wskażę także badania audiologiczne, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

19:00 - Logopedia w XXI wieku - potrzeby badawcze, perspektywy rozwoju, dr hab. prof. UMCS Jolanta Panasiuk

Wykład dotyczyć będzie wyzwań dla logopedii jako nauki w związku ze zmianami kulturowo-cywilizacyjnymi, demograficznymi i środowiskowymi zachodzącymi we współczesnym świecie, wobec których dotychczasowe procedury diagnostyczno-terapeutyczne okazują się niewystarczające. Paradygmat badawczy nauki o mowie i jej zaburzeniach poszerza się o problemy określenia normy językowej wynikające z zmian w językowej socjalizacji a przez to zachowaniach językowych i komunikacyjnych, specyfiki chorób cywilizacyjnych, a także zjawisk związanych z zaburzeniami neurorozwojowymi u dzieci oraz procesami inwolucyjnymi u seniorów.

Agenda:

  • Zjawiska cywilizacyjne (nowoczesne technologie, natłok informacji, unifikacja i globalizacja kulturowa) a wzorce językowej socjalizacji.
  • Degradacja środowiska naturalnego, choroby cywilizacyjne, pandemia i ich wpływ na dobrostan człowieka i jego językowe sprawności.
  • Procesy demograficzne („siwienie" społeczeństw wysoko rozwiniętych, migracje ludności, uchodźctwo) a standardy kulturowe i językowe w społeczeństwie.
  • Norma zachowań językowych i komunikacyjnych wobec ludzkiej neuroróżnorodności - inkluzywny model postępowania logopedycznego.
 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.