Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2011-12-19
Publikacja

Bielsko-Biała, dn. 7. grudnia 2011 roku


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do współtworzenia naukowej publikacji pt.: „Dziecięce poznawanie świata – mowa i jej rozumienie”.  Współcześnie, w ramach logopedii, narodziło się wiele specjalizacji, dlatego proponuję interdyscyplinarne rozumienie tematu, wykorzystujące osiągnięcia językoznawstwa, pedagogiki, psychologii, fizjologii, psychiatrii i neurologii.
Rozważania naukowe mogą skupić się wokół wytwarzania, kształcenia mowy; rozumienia języka ze szczególnym uwzględnieniem inferencji, kontekstu i dekodowania; analizy dziecięcego dyskursu; rozwoju słownika dziecka; analizy czynności czytania; analizy czynności pisania; przyswajania języka przez dziecko; opóźnionego rozwoju mowy; stymulacji językowej; alternatywnych i wspomagających metod komunikacji; diagnozy, terapii logopedycznej; fizjologicznych, neurologicznych uwarunkowań rozwoju mowy.
Publikacja powstaje z myślą o studentach logopedii, pedagogiki, filologii polskiej, a także Rodzicach, którym zagadnienie prawidłowego odkrywania świata przez dziecko jest najbliższe.


Z wyrazami szacunkudr Justyna Wojciechowska
Akademia Techniczno-Humanistyczna
Zasady przygotowania tekstu do tomu pt.: Dziecięce poznawanie świata – mowa i jej rozumienie”
Pierwsza strona tekstu powinna zawierać następujące dane: pełne imię i nazwisko autora(ów),  notę o stanowisku i Uczelni wraz z afiliacją
Struktura tekstu powinna być następująca:

  • Abstrakt zawierający 6-8 wersów w języku polskim i angielskim
  • Tytuł w języku polskim i angielskim
  • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim

Objętość pracy: artykuł  nie powinien przekraczać 22 stron
Przypisy pisane czcionką Times New Roman wielkość 10 pkt należy umieszczać na dole każdej strony wg wzoru:
M. Kuniński, Język a tożsamość narodowa. Aspekty filozoficzne i socjologiczne, [w]: Język a tożsamość narodowa, red. M. Bobrowinicka, TAiWPN, Kraków 2000, s. 7-8.

E. Ogrodzka-Mazur, Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo, Wyd. UŚ, Katowice 2007.
Tamże, s. 20.
S. Milewski, Grupy spółgłoskowe w języku mówionym dzieci przedszkolnych, „Logopedia” 2005, nr 1 (1)/2005, s. 5.
Bibliografię należy umieścić na końcu tekstu. Teksty będą recenzowane.
Bardzo proszę o przesłanie tekstu do 28. lutego 2012 roku na adres jwojciechowska@ath.bielsko.pl

Tekst powinien być pisany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12 pkt, przypisy 10 pkt, odstęp między wierszami 1,5. Marginesy powinny być standardowe: 2,5 cm wszystkie.
Jednostronny wydruk komputerowy na papierze formatu A4 (z przypisami dolnymi) w dwóch egzemplarzach należy przesłać do 28 lutego 2012 roku na adres:

dr Justyna Wojciechowska
Podyplomowe Studia Logopedii z Komunikacją Alternatywną
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2

 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.