Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2017-03-14
autor artykułu: Joanna Grabowska-Okraska
2017.03.10. notatka z zebrania Zarządu Głównego PZL

Notatka z zebrania Zarządu Głównego
Polskiego Zwi
ązku Logopedów

Zebranie Zarządu Głównego PZL odbyło się we Wrocławiu, 10 marca 2017 roku. Obecni byli  wszyscy członkowie: Barbara Gorgoń, Joanna Grabowska-Okraska, Agnieszka Jeżewska, Joanna Klekowska, Lidia Kulpińska, Ewa Małachowska, Marzena Nguyen, Magdalena Piotrowska, Wanda Poświatowska, Milena Stasiak  i Krzysztof Szamburski oraz goście: p. Jolanta Mamińska - członek Komisji Rewizyjnej PZL, p. Marlena Twardo - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ZG PZL, p. Hanna Mianowska - przewodnicząca Oddziału Dolnośląskiego PZL.

W trakcie zebrania omówiono następujące zagadnienia:

1. Zatwierdzono protokół z posiedzenia ZG PZL z dnia 25 listopada 2016 r.,

2. Podjęto uchwały w sprawach:

  • przystąpienia PZL do Forum Związków Zawodowych lub Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
  • powołania Krajowego Rejestru Logopedów, zatwierdzenia jego Regulaminu,
  • podwyższenia wysokości składki członkowskiej,
  • zatwierdzenia zmian w szacie graficznej Certyfikatu Zawodowego PZL oraz w dokumentacji Komisji ZG ds. Certyfikatów,
  • oddelegowania do pracy w ZG PZL na okres roku szkolnego 2017/2018.

3. Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdania finansowe, preliminarz wydatków oraz sprawozdania merytoryczne za 2016 rok.

4. W sprawach różnych poruszono sprawy współpracy z partnerami
i wyrażenia woli porozumień, m.in. z Radą Poradnictwa i Porozumieniem Zawodów Medycznych.
Dyskutowane były sprawy związane ze zmianami w prawie oświatowym, m.in. na temat propozycji zróżnicowanego finansowania nauczycieli
nie realizujących podstawy programowej (czyli przeważajacej większości logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych).
PZL kontynuuje również swoją rekomendację  dotyczącą zbierania podpisów pod projektem obywatelskiego projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia oraz wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty.


W niedzielę 11 marca wyżej wymienieni członkowie ZG byli gośćmi
na uroczystym spotkaniu Dolnośląskiego Oddziału PZL z okazji Europejskiego Dnia Logopedy oraz uczestniczyli w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym oddziału.

Na listopad 2017 roku zaplanowano kolejne zebranie Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów połączone z obradami Komisji Certyfikatów.

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.